Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Velký Vřešťov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Trutnov
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1873
1873-1922 JDO.

1925-1951 Ochotnický spolek Velký Vřešťov.

1931-1940 OS Sokola. Hrálo se v hospodě U Andrlů.

50. léta DO ČSM.

1959-1984 OS.
Bibliografie:
ČURDA, Josef: Ochotnické divadlo na hořickém venkově. In: Hořice v Podkrkonoší. Město a okres. Díl II. Vydal Dr. F. Mann jako 12. sv. Knihovny národohospodářských informací. Hořice 1934, s. 18-22.

KALINA, Martin: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Trutnov. Rkp. pro MČAD 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 637.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/2909/1925, OJ (změna).

Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/105/1940, OS.

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Spolky, společenské organizace a družstva 1986-1951, reg. č. 590-617.

Státní okresní archiv Trutnov:

Státní okresní archiv Trutnov:
Název fondu (sbírky): Ochotnický spolek Velký Vřešťov
Časový rozsah: 1925-1944
Původce fondu (sbírky): Ochotnický spolek městyse Velkého Vřešťova
Tematický popis: Kniha zápisů o schůzích spolku, stanovy
Archivní pomůcky: nejsou


SOkA Trutnov: Spolkový katastr polit. okresu Dvůr Králové n.L.
Pamětní kniha obce 1960-1992
Protokolární kniha OS 1925-1974
Pamětní kniha OS 1959-1984


VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Velký Vřešťov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':