Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Žacléř

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Trutnov
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1919
1919-1951SDO Svoboda, hráli v Lamperticích na jevišti německé soc. demokratické strany, v Hejnově hostinci.
1924 spolek přesídlil do důlní Ruckerovy restaurace.
1928 do Nd.

50. léta-90. léta DS ZK dolu Jan Šverma.

1953-2002 LS Permoník, ved. F. Žlab. Prostory a vybavení LD dodnes v Kulturním klubu, vybavení pro spodové i závěsné loutky.

1959 také LD Mír ZK Elektroporcelán, ved. D. Zourek.

1997 ZUŠ MYŽ.
Bibliografie:
Evidence odběratelů čas. Loutkářský zpravodaj 1959, vyd. KDO Hradec Králové.


JH 1955 - DS ZK ROH Dolu Jan Šverma, Freyer: Ztracená pozice

KALINA, Martin; zprac. Místopis okresu. Rkp. 1998. kART.

Loutkářský zpravodaj 1989, vyd. KKS Hradec Králové.

MERTA, Jan; zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2002. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 717.

RÝGROVÁ, Zina: Amatérské divadlo jako specifická kulturní aktivita ve volném čase. Se zvláštním zaměřením na okres Trutnov. Diplomová práce. Praha, FF UK, katedra teorie a řízení kultury 1989. 141 s. kART.

VANÍČEK, Aleš: Půlstoletí ochotnického loutkového souboru Permoník v Žacléři. Krkonošské noviny 20. 3. 2002.

VÁCLAVEK, Ludvík: Lágr je sen? Literární dokument z koncentračního tábora v žacléřské přádelně z roku 1945. (O div. hře maďarské židovky Celiny Richterové.) Lnářský průmysl, supplementum 5. Trutnov 1985, s. 185-188.
Archivy:
Státní okresní archiv Trutnov:
Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950; Pamětní kniha OS 1959-1984 a písemnosti OS z let 1924-1940; Obecní kronika 1912-1942.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Žacléř

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':