Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Česká Třebová

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Ústí nad Orlicí
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1800
Po 1800 pašijové hry v dřevěné boudě na náměstí, kromě toho komické výstupy a obrazy o masopustním úterku, staly se obhroublými, zakázány farářem Altenhofem.

1820 Studující (též Akademikové), studentská představení na popud rodáka Jana Hýbla, vliv pražské Boudy.
Postavení železnice koncem 40. let mělo velký vliv na rozvoj kultury v místě. Hrál se hl. Klicpera a Tyl, ale i Dráteník (20 let na repertoáru, podíl Pěvecký spolek Lumír).

Hrálo se U Ploců, čp. 48, U Springrů, čp. 64, U Hýblů, čp. 50, U Procházků na náměstí, čp. 42, U Vostárků, čp. 54, U Beranů, čp. 48, Na Trávníku, až 10x do roka.

1830 Družstvo ochotníků /Ochotnické sdružení.

1854 přestávka, snad v souvislosti s hostováním divadelní společnosti.
Po 1861 vedle ochotníků, kteří se rozdělili na české a německé, hráli i studenti.
1872 nové jeviště U Sokola.
1880 se přestěhovali čeští ochotníci do hostince U nádraží, pořídili nové vybavení, knihovnu a zal. SDO Hýbl.
1897 Studenti (Akademikové).

Po 1918 DS politických stran, Orla.
1919 Spolek pro zbudování divadla.

1921 zal. DrO Sokola vyvolalo rozbroje mezi ochotníky, což na rok zastavilo činnost Hýbla. Soupeření obou DS 1922-1937 mělo pozitivní vliv na uměleckou úroveň.
1921 Všeobecný spolek pracujícího lidu.

1932 Státní zaměstnanci.
1933 ÚMDOČ Smetanův okrsek.
Město 1938 sídlem Smetanova okrsku ÚMDOČ, 16 jednot.

1938-1945 činnost přerušena, zatýkání, zabrán Nd.
Po 1945 nejvýraznější Hýbl a DrO Sokola.
Hýbl početnější a kvalitnější herci.
Sokol propracovanější režie.

1950 oba DS sjednoceny pod DrKr Hýbl ZK ROH Vitka (později ZK Železničářů).

1960-1966 vybodována víceúčelová Malá scéna.

1970 DS Hýbl 90. výročí založení jako DS ZK ROH železničářů, Radúz a Mahulena (r. Bittl).
1979 z členů spolku Studio 02 ZK ROH Perla, ved. a r. A. Gregar. Studio 02.

Od 1993 spolupráce DS Hýbl a Studio 02 .

2000 oslavy 190 let ODi a 120 let činnosti DS Hýbl.

Od 2000 dosud Umělecká skupina TRIARIUS, divadelní soubor je také organizátorem mnoha kulturních akcí v České Třebové (literatura, výstavy, filmový klub, koncerty, divadelní představení, …). Účast na přehlídkách včetně národních.

2007 Divadelní kroužek Knoflíček.

Loutkové divadlo:
Před 2. svět. v. LS Sokola v malém sále Na skále.
1943 zal. J. Benátský LS Církve československé
Od 1945 v DD
1947 postavena dřevěná LS Úsvit.
1945 zal. LS Junáka, malé rodinné divadlo, dřevěná budova v Javorce, členy převážně studenti.
1960 zal. Fr. Navara zájezdovou LS pod Komunálními službami, hl. školní mládež, z jejích řad vyrostlo mnoho aktivních divadelníků.
1960-1965 výstavba, 1966 otevřena víceúčelová Malá scéna, zařízení pro spodové i závěsné loutky. Na ní působil LS Úsvit,
Do 1970 620 představení pro děti, 64 pro dospělé, na zájezdech 138, 16 členů.
1960 asanace obou dřevěných budov.
1971 LS Čtyřlístek
1972 tamtéž zal. LS Marionet
1974-1986 kraj. přehlídky LD.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 203.

AMATÉRSKÉ loutkářství v roce 2005 – mírný optimizmus. KP Pardubického kraje. AS 2005, č. 3, s. 59-60.

BENÁTSKÝ, J.: Projev k Mezinárodnímu roku dítěte 1979, (historie LS Úsvit). Městské muzeum, č. 800/88, 1/615, K 1381.

BRUNOVÁ, Dana: Nejstarším českotřebovským ochotníkům. 150 let divadelní činnosti v České Třebové a 80 let trvání DS Hýbl, slavnostní představení: Naši furianti. OD 1960, č. 12, s. 287.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s 197.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 29, 51, 175, 192, 232, 275, 302, 388, 401; obr. s. 301: Snímek ze zahraničního vystoupení Studia 02 Česká Třebová s Hrou o životě a smrti doktora Fausta na festivalu ve Vídni, režie Alexandr Gregar 1983.

ČERNÝ, František: Kapitoly z dějin českého divadla, s. 204.

ČESKÁ Třebová 1278-1978. Sborník vyd. k 700. výročí trvání České Třebové. Uspořádal Milan Mikulecký. TEPS Praha pro MěNV 1978. 112 s., foto příl.

ČESKOTŘEBOVSKÝ kulturní zpravodaj, 1970, č. 11, s. 12-13; 1972, č. 9, s. 5-7; 1974, č. 2, s. 6-7; 1975, č. 7, s. 8-9; 1976, č. 2., s. 10-11; č. 5, s. 14; č. 6, s. 14-15; 1977, č. 7, s. 12-13; 1978, č. 2, s. 13; 1986, č. 4, s. 19.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 312; II.díl, s. 181, 290, 306.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních FEMADu Poděbrady a Divadelní Třebíče 2005. AS 2005, č. 3, s. 8-17. (viz texty)

GREGAR, Alexandr: O jeho práci: Hromada 1991, IV, s. 100; 1993, VIII, s. 235.

GREGAR, Alexandr: Hrál jsem v Nároďáku - tak trochu (z)paměti. Vl. n, s podporou VSVD a Vlastimila Bartoše, nakladatele v Ústí nad Orlicí, 2014.

HUBÁLEK, Karel O.: Stručné paměti ochotnického divadla v České Třebové. Česká Třebová, Spolek divadelních ochotníků Hýbl 1895. 62 s. SVK Hradec Králové; DNM: T 2589, T 3493.

INFORMACE pro MČAD zprac. Alice Dubská. Rkp. 2000. PC ART; Vít. Šrámková; Jiří Vencl, zprac. Jan Merta. Rkp. 2001. kART.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A-L. Nucleus HK 2005, s. 269-270 - 4 foto.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s.120.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 150-152.

PAVELKOVÁ, Soňa: Česká Třebová. AS 1980, č. 11, s. 14. Foto:
Chomutov, Slabosti, tvé jméno je láska.

RON, Vojtěch: Roller, římskokatolický kněz, pořadatel pašijové hry. Obsahuje výklad a bibliografii. Heslo z připravované České divadelní encyklopedie, Bibliografického slovníku (DÚ). PC ART.

SKALICKÝ, Jan: 190 let ochotnické činnosti a 120 let od založení divadelního souboru Hýbl. Českotřebovský zpravodaj 2000, č. 2, s. 54-55. kART.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s.54.

150 LET ochotnické činnosti - 80 let založení divadelního souboru Hýbl v České Třebové. Třebovští ochotníci vzpomínají. Česká Třebová, DO ZK ROH ČSD Hýbl 1960. 32 s. kART.

ŠTANGLER - BRUNOVÁ: 80 let ochotnického divadla v České Třebové. OD 1960, č. 6, s. 138.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 192-199.

TOULKY minulostí Českotřebovska I. Sedmdesátá a osmdesátá léta 19. století - Ochotnické divadlo (autor podkapitoly Martin Šebela). Vydaly LORIEN JK, s. r. o. Česká Třebová, NIKA, vydavatelství a nakladatelství Česká Třebová ve spolupráci s městem Česká Třebová, 2000.

VENCL, Jiří: O jeho práci: Hromada 1996, č. 15, s. 460.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I.), s. 181.

ZLOM VAZ - po VII. Česká Třebová. Pozvánka a plakát (viz texty).

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 179-180.

Mezinárodní festival české a slovenské dramatické tvorby 2006 (Internet).

ČESKOTŘEBOVSKÝ kulturní zpravodaj, 1970, č. 11, s. 12-13; 1972, č. 9, s. 5-7; 1974, č. 2, s. 6-7; 1975, č. 7, s. 8-9; 1976, č. 2., s. 10-11; č. 5, s. 14; č. 6, s. 14-15; 1977, č. 7, s. 12-13; 1978, č. 2, s. 13; 1986, č. 4, s. 19.

Divadelní listy 1880, č. 13, s. 215.

Jeviště 1921, č. 10, s. 160.
Archivy:
Arch:
Kulturní klub ČT.

Česká Třebová: Muzeum
(inf. řed. Jana Voleská)
Ve fondu: fotografie členů souboru, z divadelních představení, diplomy a čestná uznání, dopis Baldové, Jiráska. Mnoho předmětů má DS Hýbl.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/171/318, SDO Hýbl, 1895.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/331/1916, SDO Hýbl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2307/1942, SDO Libuše.

Praha, Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Praha, NIPOS, kART:
7 evidenčních karet ÚKVČ, 1988.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Kniha pokladní, kn 19
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/21
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 2/20
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/10
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Archiv - Jednatelské zprávy, Ka 3

Videozáznam představení Tři mušketýři na DT 2002 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Česká Třebová, DS Hýbl, neurčená inscenace, 1911
Česká Třebová, Hýbl, G. B. Shaw: Pygmalion
Česká Třebová, Hýbl, Masopustní maškary, 1890
Česká Třebová, Hýbl, Molière: Tartuffe, 1986
Česká Třebová, Hýbl, Opalu má každý rád - scéna, 1970
Česká Třebová, Hýbl, Opalu má každý rád,  1970
Parník, Vojan, detail opony Příchod praotce Čecha, 1924
Parník, Vojan, opona Příchod praotce Čecha, 1924


Mapa - Česká Třebová

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Česká Třebová, Hýbl, Molière: Tartuffe, 1986
Česká Třebová, Hýbl, G. B. Shaw: Pygmalion
Parník, Vojan, detail opony Příchod praotce Čecha, 1924
Parník, Vojan, opona Příchod praotce Čecha, 1924


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.