Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vysoké Mýto

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Ústí nad Orlicí
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 180x
Před 1800 hry Jana Javornického.

1814-1845 vysokomýtští studenti, hráli U zlaté koruny.

1846 ustavena Společnost Immentomorácká (Josef a Hermenegild Jirečkovi). Scházeli se U Lichtenbergů.
Založili div. knihovnu s většinou tehdy v českých zemích hraných her, včetně novinek. Hráli do 1950, obnovili ještě 1859.

1859 poslední hra ve městě hraná v němčině Der Erziehungresultate oder Guter und schlechter Ton vyvolala odpor občanů.

1862-1877 Sdružení divadelních ochotníků.

11.3.1866 - Divadelní ochotníci ve Vysokém Mýtě provozují Moliérovu veselohru "Lakomec".
Národní listy 11.3.1866.

2.4.1866 - Divadelní ochotníci provozují Tylovu báchorku "Tvrdohlavá žena".
Národní listy 31.3.1866.

1870 se přestěhovali na Litomyšlské předměstí do hostince Minaříkové, později zvaný U lyry.

1877 Spolek akademiků, 1
1883 též aktivní Divadelní družstvo zpěváckého spolku Otokar (/uvedli mj. Nerudovu Prodanou lásku).

1886 (1884, Ladecký) založen Spolek divadelních ochotníků. Hrál U lyry.

1885-1889 zde odbočka pražské studentské organizace Krakonoš.

1891 Řemeslnická beseda.

1900 DrO Zpěváckého spolku Otakar.
Do 1909 hrál U koruny.
1909 název změněn na DrO Šembera.
1907-1946 Sokol, LD pod vedením br. Vaniše.
1946 obnoven LS Sokola, ved. J. Čermák.
Od 1909 též spolky MO Husova fondu, Městský okrašlovací spolek, Beseda Havlíček, studenti, NJS, později též Mladá generace čs. soc. besedy Havlíček, Sokol, Ženský klub, Dámský odbor Červeného kříže, Otakar, Slováci ťažkého delostreleckého pluku č. 303.

V meziválečném období ODi ještě Spolek kovodělníků, Československý svaz dělnictva oděvního průmyslu, soubory místních škol, MSRD, Řemeslnická beseda, Učňovská besídka, Ženský klub, Spolek akademiků, Živnostenská strana středostavovská, Jednota čs. Orla, Vinická omladina, Vzdělávací odbor SDH na Limperkách.

1922-1935 hrál Dkr FDTJ.
Spolupracovali s Dkr Vojenského zátiší, hostovali po okolí.
Současně vystupoval i DrO DTJ.
1923-1940 OJ dělnického divadla.
1923 Republikánský dorost.
1924-1944 Zábavní a vzdělávací odbor Církve československé,.
1929 se Šembera sloučil se Spolkem pro zřízení a udržování divadla jako jeho DrO.

30. léta hrály nejen dosavadní soubory, ale i Městský osvětový sbor, Cyrilská jednota, DrO Církve českomoravské, Spolek pro zřízení a udržování lidového domu ve Vysokém Mýtě, studentské soubory gymnázia, 9. prapor vládního vojska.
Ve 30. letech se na bohaté div. činnosti podílel i LS spolku Šembera.

Za 2. svět. v. psal pro LD místní autor Černovický.

1935, 1988 DaES SKP.

1940 DS SDH.
Do zákazu 1941 Orel a Sokol. Až 25 premiér ročně. Jh. např. Nasková, Pivec, Poznerová, Haas, Scheinpflugová.
1943-1944 Dělnický Lkr Sodomkovy Továrny.
1946 společené LD Junáka a SČM.
1946-1948 Loutková scéna SČM.

1953-1957 též Dkr ČSPO (Hasiči) v Lipové.
1954-1995 ŠS v Jiráskově ulici, později Dětský dramatický soubor LŠU. H. nejdříve ve škole, potom v ZK n. p. Karosa, ved. Josef Mlejnek.
1956-1990 ZK strojírenských závodů.
1956-1962, 1965-1970 LS Maňásek, ved. Muzikant.
1957-1959 DS Jedenáctileté střední školy.
1958-2000 Mladá scéna, MJF, kabaret, satira.

Zde 1961-1991 estrádní skupina Záprsk.

V 60. letech 20. stol. pracovaly LS Dětský domov, ved. Kratěnová, RK OÚNZ chirurgie, ved. Holler, Šifman, RK interní nemocnice, ved. M. Sopoušková, ČSM Leporelo Od, Fencl, Maňásek ZK SZ, ved. Dubánek, Spartak SK SŽ, ved. J. Čermák, VÚ-5100, ved. Holer, Labík, ZDŠ U zastávky, M. Zavrtálková.
1964 v Od působil v tu dobu estrádní a kabaretní soubor Leporelo.

1970-1980 hrál Dkr Strojírenského učiliště Karosa a Studentský soubor JSŠ.

1984 vznikl LS mladých SKP ROH Karosa, ved. Ir. Truhlářová.
1985-1993 LS mladých Klepáč.

1992 DS Lyra.
1993-1995 Dětský soubor 6.C.
1995 zal. Ir. Truhlářová spolu s dalšími Zámecké divadlo Vostružák, LS.
1999 LD Srdíčko.

2000 součástí oslav 175. výročí prvního div. představení v české řeči a 140 let Pěveckého sboru Otakar pořádán div. festival.

2000 Fakariáti ZUŠ Trochu pryč (Wolf a kolektiv),
2001 DP ZUŠ Francouzská galantní poezie, ved. Ir. Truhlářová.

1959 ŠP - ŠS ČSM JSŠ, Michalkov: Sombréro
1961 ŠP - DrKr JSŠ, Mlejnek: Výprava za hrdinou
1962 ŠP - Pionýrský soubor, Mlejnek: První zkouška
1966 ŠP - ZK Karosa, Mlejnek: Hon na lišku
1969 ŠP - ZK Karosa, Zeyer: Stará historie
1971 JH - DDS ZK ROH Karosa, Mlejnek: Cesta kolem světa za 77 dní
1973 1. CP DDS Trnava - DDS ZK ROH Karosa, Losev - Mlejnek: Malý Héraklés
1983 NP DpD - Malá scéna Karosa, Mlejnek: O zlém draku Mračounovi

Zahraniční reprezentace
Školní divadlo: 1980 Rakousko, St. Lambrecht, Mezinárodní dny divadla mládeže.
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. 216 s., 2027 záznamů. (Josef Mlejnek) č. 1500, 1568, 1569, 1570, 1571, 1713;

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu., s. 263, 267, 279, 399; obr. s. 266: Vandr do světa, Školní divadlo na Jiráskově ulici Vysoké Mýto, ved. Josef Mlejnek, 1971.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART;

DVOŘÁK, Radovan: Dějiny ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto, Městská lidová knihovna 1976. 78 s. 5 s. fotopřílohy. kART.

Evidence odběratelů čas. Mladý loutkář 1961, vyd. KDO Hradec Králové.

GREGAROVÁ Naďa: Nekrolog o Janě Hájkové. Hromada 2001, č. XXXII, s. 46.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 304.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s.187. kART, KK.

JIREČEK, Hermenegild: Paměti vysokomýtské. Vysoké Mýto 1895.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 138.

Loutkářský zpravodaj 1986, 1987, vyd. KKS Hradec Králové.
Program Krajské přehlídky v České Třebové 1984.

Loutkář 1937/38, s. 142; Československý loutkář 1965, č. 7, s. 162.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 101. A DS Erben, Miletín. Kopie kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 679-682.

MLEJNEK, Josef: O jeho práci. Hromada 1993, č. IX, s. 261; 1999, č. 17, s. 22; 2001, č. XXXII, s. 40-41.

MLEJNEK, Josef: Soubor životopisných článků (A. Pellarová, E. Machková), soupis inscenací a bibliografie (Jaroslav Provazník).

MERTA,Jan; zprac. dle Ireny Truhlářové. Rkp. 2002. PC ART.

NOHEJLOVÁ, Jaroslava: O její práci. Hromada 2001, č. XXX, s. 50-51.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 100.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 108.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

ŠEMBEROVO divadlo ve Vysokém Mýtě 1925 - 1995. Vysoké Mýto 1995, 16 s. - Muzeum Miletín

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Východočeská divadla poezie. Divadlo poezie ZUŠ. Hromada 2001, č. XXXI, s. 24-25.

ÚSTECKOORLICKO. Hradec Králové, Kruh 1987, s. 227-228.

VÁCLAVEK, Emanuel: Sokolský sborník. Dějiny tělocvičné jednoty Sokol ve Vysokém Mýtě. Vysoké Mýto 1999.

VÍŠO, Josef: Mladá (Malá) scéna 1958–1993. (Historie souboru, repertoár, členové.) Vysoké Mýto 1993. 24 s. foto v příl. kART.

VÍŠO, Josef: Vysokomýtské divadelní soubory /prozatímní tisk/. 12 s. přílohy. Rozmn. Vysoké Mýto, 1998. kART.

VÍŠO, Josef: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. Xerox 11 plakátů. 1998. kART.

VÍŠO, Josef - CULKA, Zdeněk:175 let českého ochotnického divadla. Vysoké Mýto, Město 2000, 48 s., Muzeum Miletín

VONDRÁČEK, Jan 1. Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956., s. 177.

VONDRÁČEK, Jan 1. Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956., s. 508.

VONDRÁČEK, Jan II. Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957., s. 110, 115.

O budově divadla:
http://www.theatre-architecture.eu/cs/internetove-museum.html?theatreId=492&detail=history

Divadelní listy 1883, č. 12, s. 110.

Tvořivá dramatika 2001, č. 1, s. 39-45.
Zprávy Loutkářského soustředění 1944, č. 1, s. 2; 1946, č. 12, s. 2; 1948, č. 12, s. 3.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1975, Ka 55, i. č. 148

Chrudim, Státní okresní archiv:
Soudobá dokumentace, Sbírka plakátů, př.č 927-1178
Slatiňany, Vrchlický, Dokumentace činnosti, 1956 - 1958, č. př. 24/2014
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 957

Praha, NIPOS, kART: Pozůstalost Huga Güntera-Lounského: Pl, DrO Kovoprůmyslového dělnictva. 1939 Viktorčino štěstí.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/26
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Archiv - Jednatelské zprávy, Ka 3
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5
Litomyšl, Okresní úřad, policejní záležitosti, Kn 240

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
Dle sdělení Ministerstva vnitra
-s účinností od 1. 1. 2003 v okrese Ústí nad Orlicí zaniká obec Domoradice, která se připojila k obci Vysoké Mýto.

Související Soubory

Související Obrázky

Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Litomyšl, Okresní úřad, Policejní záležitosti, Kn 240
Plakát Svůj k svému
Radovan Dvořák: Dějiny ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě
Vysoké Mýto, 175 let českého ochotnického divadla, 140 let pěveckého sboru Otakar, 75 let od postavení a otevření Divadla A.V. Šembery
Vysoké Mýto, Sokol, sokolovna
Vysoké Mýto, Sokol, sokolovna


Mapa - Vysoké Mýto

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Radovan Dvořák: Dějiny ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě
Plakát Svůj k svému
Vysoké Mýto, 175 let českého ochotnického divadla, 140 let pěveckého sboru Otakar, 75 let od postavení a otevření Divadla A.V. Šembery


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.