Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vyškov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Vyškov
Nadřazený celek: Jihomoravský kraj
První zpráva: 1864
V zámku byl ve 30. letech 18. stol. zřízen divadelní sál kardinálem Wolfgangem Hannibalem Schrattenbachem. (1732 postavil Fanti Galtano.) Provozovány zde byly hl. opery. Koncem 18. stol. už nebyl v provozu, nedochoval se.
(Podrobněji viz Obrázky - citace Bartušek.)
---------------------------

1864-1974 Čtenářsko-pěvecký spolek Haná, součástí Družstvo přátel divadla.
Po půl roce si postavili U zlatého orla vedle radnice malé jeviště a překonali předsudky, zejména pokud šlo o účinkování žen.
1886 se přestěhoval do Besedního domu spořitelny.
1889 100. představení, jh. Sklenářová-Malá (Magelona). Tradice profes. hostů, např. Kvapilová, Gräfová, později Scheinpflugová, Fabianová, Štěpánek.

1893 Spolek katolických tovaryšů 1893 Krakonoš aneb Srdce z kamene (Janke), hudba J. J. Pikert.
1897 hrál divadlo též Feriální klub.
1898 Řemeslnická beseda.

1911 - otevřen nově postavený Katolický dům s jevištěm.

1916 - 20 let trvání Akademického feriálního klubu oslaveno hrou Pekelník (G. B. Shaw).

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola. 1930 zde působil župní důvěrník pro LD Sokola K. Traub, ved. Boh. Zbořil.

192x Katolická jednota.

192x Sociální demokracie.

Zřejmě v 50.-60. letech DS Bažantnice VVS PV, DS ZV ROH Jednota a DS ZK ROH Místní hospodářství.

1966-1970 Divadélko za branou MKS.

V 80. letech vznikl DS Netrdlo PDA, ved. recitátor Zd. Řehka.

1980 Oáza.

1985 Klasik.

1987-1993 DS ODPM.

Od 1997 festival amatérské div. tvorby Trdloviny, pořádané divadélkem Zdeňka Řehky Netrdlo a DS Trdla při PDA Vyškov.

1998 zal. DS Trdla (Nesmrtelný Kostěj, Maryša).

1998 Festival hudby, tance divadla a uměleckého přednesu velitele pozemního vojska AČR Vyškov 98 s vystoupeními vojáků a jejich rodinných příslušníků.

1999 Dobře utajené divadlo, ved. T. Dorazil.

2000 MÚZA.

2000 Divadélko Gedeten.

2001 DIVADLO “G”, mladé divadlo, činohra, pohybové divadlo, ved. H. Vymazalová.

2002 o. s. Thalia ve spolupráci s Centrem kultury Armády ČR 6. ročník přehlídky amatérské divadelní tvorby Trdloviny 2002.

2003 DDS.

2003 Thalia.

2006 Od 4.5. se ve Vyškově koná třídenní festival amatérského divadla nazvaný Trdloviny.

2006 ZUŠ.1967 JH - Divadélko Za branou SZK, Sachs: Masopustní hry
1969 JH - Divadélko Za branou SZK, Mrożek: Dům na hranici
1970 JH - Divadélko Za branou SZK, Fielding: Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého
1987 WP - Netrdlo, Seifert: Budeš dlouho živ
1993 ŠP - Netrdlo, Klicpera: Hadrián z Římsů
1996 JH - Divadélko Netrdlo při PDA, Čechov: Višňový sad
1999 ŠP, JH, FEMAD - DS Trdla, Mrštíkové: Maryša
2000 ŠP - Gedeten, Lorca: Bílá Belisa

Zahraniční reprezentace
Divadélko za branou: 1967 SRN, Karlsruhe; 1969 SRN, Karlsruhe, výměnný zájezd.
DS Trdla: 2000 Turecko, Denizli, Festival mladého divadla.
Bibliografie:
AMATÉRSKÁ Thálie přináší vitalitu a smysl pro humor (zen). MF Dnes 12. 4. 1999.

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 194-196.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. , 357 obr. v textu., s. 26, 60, 153, 191, 218, 222, 287, 381, 389, 394;

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1977, III., s. 178.

ČERMÁK, Lubomír: Dějiny Čtenářsko-zpěváckého spolku Haná ve Vyškově v prvním čtvrtstoletí jeho trvání od roku 1864-1889. Red. Jan Strnad. Vyškov, Čtenářsko-zpěvácký spolek Haná 1889. 73 s.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 3. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993. kART., s. 106-107;

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 4. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998. kART., s. 57; s. 119;

DOBIÁŠ, Metoděj - HAVELKA, Miloš – KUPKA - Jan: 100 let Hané. Pamětní publikace k historii nejstaršího kulturního spolku ve Vyškově 1864-1964. Red. Jan Kupka. Vyškov, Sdružený závodní klub 1964. 32 s., foto.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 238. kART, KK.

KUPKA, Jan, HAVELKA, Miloš: Vyškovská Haná v posledním pětadvacetiletí. Zprávy Okresního vlastivědného muzea ve

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 139-140.

MAREČEK, Luboš: Divadlo amatérů rozkvétá: po jižní Moravě jich jsou desítky. MF Dnes 12. 4. 1999.

MĚŘÍNSKÝ, Karel: Haná 1864-1939. Příspěvek k dějinám nejstaršího kulturního spolku ve Vyškově k jeho sedmdesátipětiletému trvání se 7 přílohami v textu. Separát z výroční zprávy První kontribučenské spořitelny ve Vyškově za rok 1938. Vyškov 1939. 56 s., foto.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 686-688.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 462.

NÁSTIN dějin českého ochotnického divadla 1865-1893. Vydáno k 200. slavnostnímu představení. Vyškov, Vyškovské noviny 1893, 50 s. DNM: T 3500.

PADESÁT let Čtenářsko-pěveckého a div. spolku Haná ve Vyškově 1864-1914. Vyškov 1914. 62 s., foto. KK.

ROBINSONOVÁ, Magdaléna: Hercova tvár. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955. 189 s., foto. (O herci Nové scény v Bratislavě Jaroslavu Rozsívalovi, rodáku z Vyškova.)

Rolnička SAL SČDO 2001, č. 1, s. 6-7; Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 7, s. 3.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

STANOVY Čtenářsko-zpěváckého spolku ve Vyškově. Brno, Čtenářsko-zpěvácký spolek 1866. 15 s.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SOUPIS repertoáru vyškovského ochotnického spolku. Rkp. v pozůstalosti V. Š. Táborského. MKd

ŠOUPAL, Jan: Vyškovská Haná slaví své stoleté jubileum. In: Dvě vzpomínky na hudební činnost ve Vyškově. Univerzitnímu profesoru PhDr. Bohumilu Štědroňovi k šedesátinám. Zprávy Okresního vlastivědného muzea ve Vyškově 1965, č. 58, s. 1-2.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931., s. 437-439. kIPOS, kART.

Ve službách Thalie II, s. 349; Zprávy o činnosti div. ochotníků v Čechách a na Moravě. Praha, Otto 1882 s. 185-187. kDÚ.
Vyškově 1964, č. 53-54, 11 s.

VRTÍLEK, František: České ochotnické divadlo ve Vyškově. In: Nástin dějin českého ochotnického divadla ve Vyškově od 17. 11. 1865 až 26. 11. 1893. Vyškov, Jan Hon 1893, s. 3-45. Též Vyškovské noviny 17. 11. 1983, č. 22, č. 23, příl.

V STUDNI. Opera o jednom jednání na slova K. Sabiny v hudbu uvedl V. Blodek. Provedeno dne 14. října 1888 ochotníky čtenářsko-pěveckého spolku Haná a ženskou vzdělávací jednotou Vlasta ve Vyškově. Operu řídil kapelník p. Mořic Slezáček, v režii uvedl p. Josef Krásný a světelné efekty zřídil p. J. Mazal. Vyškov, Haná, typ. A. Michálek 1888. 16 s.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997, 12 s. kART.

CČAD, s. 26, 60, 153, 191, 218, 222, 287, 381, 389, 394; DČD III, s. 178.
Divadlo na Moravě 3, s. 106-107; Divadlo na Moravě 4, s. 57; s. 119; Javorin II, s. 238; Ladecký, s. 139-140; Smékalová; Táborský, s. 437-439; Ve službách Thalie II, s. 349; Zprávy o činnosti div. ochotníků v Čechách a na Moravě. Praha, Otto 1882 s. 185-187. kDÚ.
AMATÉRSKÁ Thálie přináší vitalitu a smysl pro humor (zen). MF Dnes 12. 4. 1999.
ČERMÁK, Lubomír: Dějiny Čtenářsko-zpěváckého spolku Haná ve Vyškově v prvním čtvrtstoletí jeho trvání od roku 1864-1889. Red. Jan Strnad. Vyškov, Čtenářsko-zpěvácký spolek Haná 1889. 73 s.
DOBIÁŠ, Metoděj - HAVELKA, Miloš – KUPKA - Jan: 100 let Hané. Pamětní publikace k historii nejstaršího kulturního spolku ve Vyškově 1864-1964. Red. Jan Kupka. Vyškov, Sdružený závodní klub 1964. 32 s., foto.
KUPKA, Jan, HAVELKA, Miloš: Vyškovská Haná v posledním pětadvacetiletí. Zprávy Okresního vlastivědného muzea ve Vyškově 1964, č. 53-54, 11 s.
MAREČEK, Luboš: Divadlo amatérů rozkvétá: po jižní Moravě jich jsou desítky. MF Dnes 12. 4. 1999.
MĚŘÍNSKÝ, Karel: Haná 1864-1939. Příspěvek k dějinám nejstaršího kulturního spolku ve Vyškově k jeho sedmdesátipětiletému trvání se 7 přílohami v textu. Separát z výroční zprávy První kontribučenské spořitelny ve Vyškově za rok 1938. Vyškov 1939. 56 s., foto.
NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 462.
NÁSTIN dějin českého ochotnického divadla 1865-1893. Vydáno k 200. slavnostnímu představení. Vyškov, Vyškovské noviny 1893, 50 s. DNM: T 3500.
PADESÁT let Čtenářsko-pěveckého a div. spolku Haná ve Vyškově 1864-1914. Vyškov 1914. 62 s., foto. KK.
ROBINSONOVÁ, Magdaléna: Hercova tvár. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1955. 189 s., foto. (O herci Nové scény v Bratislavě Jaroslavu Rozsívalovi, rodáku z Vyškova.)
STANOVY Čtenářsko-zpěváckého spolku ve Vyškově. Brno, Čtenářsko-zpěvácký spolek 1866. 15 s.
SOUPIS repertoáru vyškovského ochotnického spolku. Rkp. v pozůstalosti V. Š. Táborského. MKd
ŠOUPAL, Jan: Vyškovská Haná slaví své stoleté jubileum. In: Dvě vzpomínky na hudební činnost ve Vyškově. Univerzitnímu profesoru PhDr. Bohumilu Štědroňovi k šedesátinám. Zprávy Okresního vlastivědného muzea ve Vyškově 1965, č. 58, s. 1-2.
VRTÍLEK, František: České ochotnické divadlo ve Vyškově. In: Nástin dějin českého ochotnického divadla ve Vyškově od 17. 11. 1865 až 26. 11. 1893. Vyškov, Jan Hon 1893, s. 3-45. Též Vyškovské noviny 17. 11. 1983, č. 22, č. 23, příl.
V STUDNI. Opera o jednom jednání na slova K. Sabiny v hudbu uvedl V. Blodek. Provedeno dne 14. října 1888 ochotníky čtenářsko-pěveckého spolku Haná a ženskou vzdělávací jednotou Vlasta ve Vyškově. Operu řídil kapelník p. Mořic Slezáček, v režii uvedl p. Josef Krásný a světelné efekty zřídil p. J. Mazal. Vyškov, Haná, typ. A. Michálek 1888. 16 s.
ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997, 12 s. kART.

Loutkové divadlo:
SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.
Rolnička SAL SČDO 2001, č. 1, s. 6-7; Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 7, s. 3.

Thalie 1898-9, č. 6, s. 47.
Archivy:
Státní okresní archiv Vyškov: Čtenářsko-pěvecký spolek Haná: zal. 1863, stanovy 1864, korespondence - organizační záležitosti 1954-1959 (ka 20, 21, i. č. 22, 24), povolení divadel a zábav 1883-1932 (ka 22, i. č. 29), seznamy div. knih a úloh 1918 (ka 22, i. č. 31), půjčka na zřízení jeviště 1886-1894 (ka 41, i. č. 62), div. plakáty 1866-1945 (ka 46, 47, i. č. 76, 77), - Spolkový katastr /1946-1950/ (ka 38).

Rovnost-Deník Vyškovska, 04.05.2006

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vodní tvrz Jeseník, výstava Kouzlo loutkového divadla - Rodinná loutková divadla a loutky 1850-1950 ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových
Vyškov, Divadélko Za branou, Svetozar Chytil , Šibalství Scapinova,
Vyškov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 194
Vyškov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 195
Vyškov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 196


Mapa - Vyškov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vyškov, Divadélko Za branou, Svetozar Chytil , Šibalství Scapinova,


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.