Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Nové Město na Moravě

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Žďár nad Sázavou
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 184x
184x - 40. léta 19. stol. ODi.

1866 - Horák, čtenářsko pěvecký spolek.
1868 - zal. Volné sdružení divadelních ochotníků.
1869 - zal. SDO Klicpera.

1877 - Studenti.

1897 - Cyrillská jednota.
1899 - Řemeslnická beseda.

1917 - zal. Studentský divadelní kroužek.
1917 - zal. Horák - spolek abiturientů reálky.

1921-1946 - zaznamenán DS Orla.
1922 - NJ.
1925 - Sokol.
1928 - Svatováclavský výbor.

1934-1969 - DS na střední škole.
1936 - Církev československá.
1936 - Živnostensko-obchodnický dorost.
1937 - Republikánský dorost.

1944 - Sportovní klub.
1944 - VOS.
1947 - Strana lidová.

Od 50. let ODi DS ZK OÚNZ a Chirany.
195x - Sanatorium Buchtův kopec.

1969 - DS JKP.

1978 - Divadelní soubor dospělých, KD.
1979 - Literárně-dramatický kroužek.

1983/84 - Dětský divadelní soubor MěKD.

1992 - Horácké divadlo amatérů (též Horda).
1992 - DDS Fanfuláci ZUŠ.

2000 - ZUŠ LDO / TO.
2002 - Červ Ovanoha, ZUŠ Jana Štursy.
2002 - zal. DS Chandraradar ZUŠ.
2003 - Děláme na tom.
2005 - DS Chandra ZUŠ.
2005 - ZUŠ / Obludárium / Lety do oblak.
2007 Ochotníci z Novoměstska.
2009 - ZUŠ, DS Hlemýždi v Obraze.

2018 Dřevěné divadlo Jana Hrunce

Loutkové divadlo:
1906 - zal. LD ženského odboru NJ.

1945 - LS Sokola.

1948 - Junák.

90. léta - maňáskový soubor KD.

1992 - DDL - Fanfuláci, Čapek - kol. souboru: O začarovaném tulákovi
1992 - Popelka - Horácké divadlo amatérů, Čtvrtek-Černý: Dvakrát s Honzou a Kašpárkem
1993 - DDL - Fanfuláci, Drijverová-Kolářová a kol. souboru: Sísa Kyselá
1993 - DDL - Fanfuláci, Lindgrenová-Kolářová: Ronja, dcera loupežníka
1994 DT - Horácké divadlo amatérů, Kohout: Atest
1994 - FEMAD - DDS Fanfuláci ZUŠ, Junová: Zlatý čáp
1996 - DSÚ - Fanfuláci, Golding-Junová: Nelze to vzdát
1997 - Popelka - DS Horda, Junová: Viking Vike
1997 - WP - Fanfuláci, Kolář: Zpráva o stavu světa
2002 - ŠP - Chandraradar, Šrut-Černík: Drobečkem sem, drobečkem tam
2002 - DST - Červ Ovanoha, Jandl: Budeme pod drnem
2002 - LCH - Chandraradar, Jeffers: S pastýřkou
Bibliografie:
Amaterská Scéna: Oslavy ochotnického divadla v Novém Městě na Moravě. AS 16.12.2021. (viz Texty)
https://www.amaterskascena.cz/clanek/oslavy-ochotnickeho-divadla-v-novem-meste-na-morave-lflb7.html

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998 s. 128,378.

CIGÁNEK, Emil: Dějiny novoměstských spolků. Rkp. 1942.

DEJL, Jaroslav: Z poznámkového bloku předsedy poroty. DĚTSKÉ divadelní léto v Prachaticích 1993. Tvořivá dramatika 1993, č. 9.

DEJL, Jaroslav: 34. třebíčské loutkářské jaro 2000, Regionální přehlídka. AS 2000, č. 2.

DEJL, Jaroslav: Divadelní přehlídka Třebíč 10. dubna 2008. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 14, 15.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, IV. s. 270.

DĚTSKÁ scéna 2005 Trutnov. Programová brožura. NIPOS–ARTAMA Praha, červen 2005, 30 s. v nákladu 450 ks, neprodejné. KART.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993. s. 126 kART.

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FIALOVÁ, M.: Z Nového Města na Moravě, ČL 1913, s. 76.

FILKA, Ivo: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Žďár nad Sázavou. Rkp. pro MČAD 1998. 15 s. Viz Místa/Okresy/Žďár nad Sázavou/Texty.

HORVÁTH, Karol: Divadelní festival Žebřiňák Uherské Hradiště 30.–31.3.2001. AS 2001, č. 2, s.– 30.

HULÁK, Jakub: Krajská přehlídku dětského divadlu Třebíči - 19.4.2002. Deník dětské scény Turnov 2002/0.

HULÁK, Jakub: Krajská přehlídka dětského divadla v Třebíči - 7.4.2006. Deník dětské scény Trutnov, 2006/0.

HULEC, Vladimír: Experimentující je, když … 44. Šrámkův Písek 27.-29.5.2005. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 19-24. Foto: ze všech her. Koně.

HULEC, Vladimír: Divadlo je pomeranč - 41. Šrámkův Písek, 23. -26. 5. 2002, Amatérská scéna 2002, č. 3, s. 29 - 34.

HULEC, Vladimír: Písek plný obludárií, marmelády a surových laskavostí. 45. Šrámkův Písek, 26.-28.5.2006. Amatérská scéna 2006, č. 3, s 22-29, foto.

KOSOVÁ, Petra: Loutkářská Chrudim 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 27 - 30.

KŘESADLO, Vít a KRUŽÍK, Miroslav: Historický kalendář Nového Města naMoravě na léta 1918 - 1945.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 142.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Dětské divadelní léto 1991. AS 1991, č. 9, s. 6–7.

MACHALÍKOVÁ, Jana: Krajská přehlídka dětského divadla Třebíč 21. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 14. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 59,60.

Odborná porota 58. Loutkářské Chrudimi 2009 udělila tyto ceny. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 34.

OREL1921, č 1, č. 2; 1922, č. 1.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Divadlo hrané dětmi v roce 1993. Amatérská scéna 1993, č. 9, s. 5, foto.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Třebíč hostila podruhé dětské soubory z kraje Vysočina - 4.4.2003. Deník dětské scény Trutnov - 2004/0.

Regionální knihovna Horáckého M., sg R-676.

RICHTER, Luděk: Divadlo hrané dětmi v posledních patnácti letech. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s.16-35.

ROUBAL, Jan: Setrvalý stav - divadla poezie na WP 1997. Amatérská scéna 1997, č. 4, s. 4-6, 3 fot. Podrobné hodnocení jednotlivých vystoupení na Wolkrově Prostějově (17.-20.6.1997).

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 - 43. Třebíčské loutkářské jaro. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38 - 44.

SIKORA, Roman: Ochotnické divadlo skýtá mnohá kouzla aneb Jihlava JID 20-08. AS 2008, č. 2.

STUCHLÍK, Jaroslav: JID 2007. Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 61-62.

TEJKL, Josef: Jihlavská brána do jiné dimenze. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 50 - 51.

TRÁVNÍČKOVÁ, Zdeňka: Nahoru na horu. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 58 - 61.

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětské divadelní léto. Prachatice 1992. Loutkář, roč. 42, č. 8, 7.8.1992, s.171-173, 5 foto. Referát poměrně podrobně rozebírá nejzajímavější inscenace festivalu Dětské divadelní léto v Prachaticích (5.-12.6.1992).

ULRYCHOVÁ, Irina: Příběh s dětským hrdinou v divadle hraném dětmi. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s. 36-44.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997. 13 s. lART.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok 1946.

Krajská přehlídka dětského divadla v Třebíči - 7.4.2006
Internet (viz texty).

Program přehlídky JID 2009.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 26.
Archivy:
Havlíčkův Brod, Státní okresní archiv: Dokumenty, Havlíčkův Brod, Krajský divadelní festival 1957, Legenda o lásce, r. V.Hošpes.
Havlíčkův Brod, Státní okresní archiv: Dokumenty, Havlíčkův Brod, Krajský divadelní festival 1958, Nové Město, OÚNZ, Denník Anny Frankové - program.

Okresní úřad Nové Město na Moravě, Schvalování divadelních produkcí 1936 inv.č. 1265
Okresní vedení veřejné osvětové služby Nové Město na Moravě, Povolování divadelních her, koncertům … inv.č.2
Okresní osvětová rada Nové Město na Moravě, Loutkářství inv. č. 12.
Okresní osvětová rada Nové Město na Moravě, Loutkářství inv. č. 16

Pelhřimov, Státní okresní archiv, Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, i.č. 316, ka 234

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Klicpera Nové Město na Moravě
Časový rozsah: 1869-1930
Tematický popis: Zápisy ze schůzí 1869-1888, 1901-1912, seznam členů, knihovna, inventář 1881-1882, stanovy 1912, plakáty, zprávy pro členské schůze 1872-1930.
Archivní pomůcky
PETRLÍK J.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ KLICPERA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, 1869 - 1930. Sdružený a skupinový inventář (část), 1974, s. 2, ev.č. 374/2.
SokA Žďár nad Sázavou, Spolky Nové Město na Moravě, Inventář, 374/01-04

SokA ZR, Sbírka soudobých dokumentů okresu Žďár nad Sázavou – plakáty Ka 20 do r. 1919
Foto Jiří Němec září 2009.
SOkA Žďár nad Sázavou: Sbírka soudobých dokumentů okresu Žďár nad Sázavou – plakáty Ka 21.
SOkA Žďár nad Sázavou: Sbírka soudobých dokumentů okresu Žďár nad Sázavou – plakáty 1930-1945
SOkA Žďár nad Sázavou: Sbírka soudobých dokumentů okresu Žďár nad Sázavou – plakáty 1958-1959
Foto Jiří Němec listopad 2009.

SOkA Žďár nad Sázavou: Okresní úřad Nové Město na Moravě, Schvalování divadelních produkcí 1936 inv.č. 1265

SOkA Žďár nad Sázavou: Okresní vedení veřejné osvětové služby Nové Město na Moravě, Povolování divadelních her, koncertům … inv.č.2

SokA ZR, OKS ZR, Dramaturgické plány 1980-1989, inv.č. 47

SokA Žďár nad Sázavou, Spolky Nové Město na Moravě, Inventář, 374/01-04

Videozáznam představení Atest na DT 1994 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Soubory

Související Obrázky

Horácké listy, roč. XXI., č. 16, 19.4.1929
Horácké listy, roč. XXI., č. 17, 26.4.1929
KŘESADLO, Vít a KRUŽÍK, Miroslav: Historický kalendář Nového Města na Moravě na léta 1918 - 1945
Loutkové hry, tit. strana, sv. 6, Nové Město na Moravě, Bohdan Böhm, 1888
Nové Město na Moravě,  hlášení o divadelním sále, 1948
Nové Město na Moravě, hlášení o divadelním sále, 1948
Nové Město na Moravě, Okresní osvětová rada, přehled kulturních místností, 1948
Nové Město na Moravě, skupina herců
WP 2005, Sokolíčková Zdeňka


Mapa - Nové Město na Moravě

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Horácké listy, roč. XXI., č. 16, 19.4.1929
Horácké listy, roč. XXI., č. 17, 26.4.1929
Nové Město na Moravě, Okresní osvětová rada, přehled kulturních místností, 1948
Nové Město na Moravě, skupina herců
WP 2005, Sokolíčková Zdeňka


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.