Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Brušperk

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Frýdek-Místek
Nadřazený celek: Moravskoslezský kraj
První zpráva: 1867
1867 - 26. července - ochotníci uvedli první české divadelní představení v obci, hráno do konce 60. let.

1867-1871 - Ochotnické sdružení
1870 OS Spolku katolických tovaryšů
1872-1919 - Jednota divadelních ochotníků Thalie, od roku 1892 přejmenována na Jednota divadelních ochotníků v Brušperku.
1879 SDH.
1879 Škola.
6.4.1896 sehrají ochotníci v sále u Hladných žertovnou hru se zpěvy a tanci "České Amazonky".
Lidové noviny 3.4.1896.
1911 Orel.
1912 Dělnická tělocvičná jednota, i LD.
1919 DrO Sokola, pokračovatel JDO
Ve městě hráli: Křesťansko-sociální spolek, Budoucnost, Politická organizace strany národně socialistické, Skupina čs. válečných poškozenců, Přátelé dramatického umění , Sdružení sociálně demokratických bezvěrců , Unie sociálně svobodných myslitelů, Sdružení volné myšlenky, Svaz kovodělníků, Učňovská besídka, Skupina čs. válečných poškozenců, Mládež NS, Mládež SK.

1920 Lidová jednota.

Zvláštností spolupráce ochotníků s ostravským rozhlasem, pro přímé vysílání připravili:
1940 Kvartální shromáždění počestného cechu soukenického z roku 1759 (R. Skácel),
1941 Ztichlé stavy (A. Červenka), Mlýn nad městečkem (M. Pavlíková). Organizátorem byl místní rodák, prozaik a dramatik Vojtěch Martínek.
1951 ustala veškerá divadelní činnost ve městě, z důvodu nařízení KNV, že všechny spolky se rozpouštějí a mají se zapojit do masových organizací. Mladý spolek v Brušperku ukončil svou činnost.

1965 - založen nový ochotnický spolek - DS OB.
1972 - oslavy 100. výročí od založení 1. divadelního spolku - upořádána div. přehlídka, jíž se zúčastnily soubory Společenského domu v Třinci (Charleyova teta), OB Kozlovice (Ostrovského Bouře), Slezan Václavovice (Lumpacivagabundus), a domácí (Čapkova Matka). Oslavy vyvrcholily ochotnickým sjezdem, součástí výstavka dokumentárních materiálů. Zásluhou dnešního rež. Jiřího Vitekera a jeho otce Viléma vydána brožura 100 let...
1973 - 9.-17. listopadu - agilní DS OB ve spolupráci s OKS Frýdek-Místek připravil 2. ročník okresní přehlídky vybraných divadelních souborů okresu.

1992-1995 - v místě pořádána krajská přehlídka činoherních souborů dospělých hrajících pro děti.

1999 - DS ZŠ Brušperáček
Bibliografie:
BRUŠPERK. (Podepsáno er.) AS 1974, č. 2, s. 22.

ČERNOCHOVÁ, Marcela: Informace pro MČAD: Místopis okresu. Rkp. 1999.

KOLEKTIV: Brušperk. Město nikoli nejmenší. Brušperk 1969.

MICHNA, Radomír: Dějiny ochotnického divadelnictví na Místecku, Brušpersku a Frenštátsku do roku 1945. Diplomová práce. Ostrava, FF OU, katedra historie 2000. 122 s. kART.

NEUWIRTHOVÁ, Jaroslava: 130 let ochotnického divadla v Brušperku. Brušperský zpravodaj 2002, č. 10, s. 7-8.

PINKAVA, F.: Brušperk a jeho okolí. Olomouc 1869.

100 let ochotnického divadla v Brušperku. (Podepsáno OKS.) Amatérská scéna 1973, č. 3, s. 4.

ŠPAČEK, Josef - ŠPAČEK, František: Památník ochotnického divadla a Jednoty divadelních ochotníků v Brušperku. Na oslavu 25letého trvání JDO v Brušperku vydal odbor Jednoty. Brušperk 1897. 114 s. MKd. Státní vědecká knihovna v Olomouci, sign. 56886.

ŠPAČEK, Karel: K počátkům ochotnického divadla v Brušperku.
In: Studie o Těšínsku I, 1972, s. 107- 116.

ŠPAČEK, Karel: Z dob národního probuzení. Brušperk 1925.

VITEKER, F.: 100 let ochotnického divadla v Brušperku 1872-1972. Brušperk, OB 1972.
Archivy:
Státní okresní archiv Frýdek-Místek:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Brušperk
Časový rozsah: 1873-1914
Metráž: 0,10 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků \"Thalie\" v Brušperku
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Frýdek-Místek:
Vzpomínky kněze, vlasteneckého pracovníka, moravského buditele Františka Pinkavy (1845-1907).
Vzpomínky učitele Františka Poláška (1848-1925).

A města Brušperku,
i. č. 485 (povolování kulturních akcí), i. č. 893 (rukopisné poznámky Rudolfa Hilla a F. Poláška).

JDO v Brušperku (1873-1914), i. č. 2 (Stanovy), i. č. 3 (Povolování divadelních představení), i. č. 4 (Spisový materiál).

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Brušperk, 100 let divadla, titulní strana publikace
Brušperk, Sídlo JDO, foto


Mapa - Brušperk

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Brušperk, 100 let divadla, titulní strana publikace
Brušperk, Sídlo JDO, foto


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.