Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Babí

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Náchod
První zpráva: 1919
1919–1945 Spolek divadelních ochotníků Komenský.
Divadlo se hrálo i v přírodě.

2001 Dětský divadelní soubor při ZUŠ.
Bibliografie:
HLADKÝ, Ladislav: Soubor informací o ochotnickém divadle na okrese Náchod (dle materiálů SOkA).
Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. kART. Viz Místa/Okresy/Náchod/Texty.

HLADKÝ, Ladislav: Doplňky a připomínky pro MČAD. Viz Místa/Okresy/Náchod/Texty.

Informace dle SOkA Náchod, fond 0kresní úřad, rejstřik spolků a spisy. Viz Místa/Okresy/Náchod/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 49.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Dětské soubory se sešly v Jesličkách. ZŠ. Pohádka o velkém hladu. Hromada 2001, č. XXXI, s. 28-29.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.
Archivy:
Náchod, Státní okresní archiv:
18 B/51 (stanovy).

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2611/1919, SDO Komenský.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3646/1943, SDO (německý záznam).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/841/1944, SDO Komenský.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3124/1945, SDO Komenský.

Související Pojmy

Mapa - Babí

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':