Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Březové Hory

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Příbram
Nadřazený celek: Příbram
První zpráva: 1876
1876 založen Spolek divadelních ochotníků (SDO), existoval ještě ve 40. letech 20. stol.

1895 vystaveny dekorace divadelních ochotníků na Národopisné výstavě českoslovanské. (Port).
1897 Sokol. Další zprávy o sokolském divadle ve 30. letech 20. století (operety v přírodním divadle).

Od konce 90. let 19. stol. Čtenářsko-zábavní spolek Kosové.

1924 založen Dramatický kroužek Karel Havlíček Borovský.
1925 Dramatický kroužek František Horák (při Sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské).
Bibliografie:
JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Díl II. Sály, s. 55

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 138-139

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 118.

PAMÁTNÍK Spolku divadelních ochotníků, 1887

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1893. Praha, ÚMDOČ 1893. Seznam členů s. 20-21. Kopie kART.

Divadlo 1904, č. 12 a 13, s. 290.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.
Thalie 1897-8, č. 18, s. 143, č. 19-20, s. 160.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 14, 20. 5. 1912, s. 188.
Archivy:
Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Div. odd. Národního muzea:
C 891, C 893, 2 Pl Sokol.

Státní okresní archiv Příbram:
Rejstřík spolků.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5713/1925, DrKr František Horák při sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/170/86, SDO 1891.

Mapa - Březové Hory

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':