Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Krpy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Kropáčova Vrutice
První zpráva: 1870
Od 1870 v obci působili divadelní ochotníci, 1883 hráli pod zastřešením Občanské besedy, 1898 zaznamenána Jednota divadelních ochotníků.

1910 Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů, 1938 členem ÚMDOČ, 1945 činný.

1920 hrál Sokol, 1938 byl jeho div. odbor členem ÚMDOČ.

Ve druhé pol. 20. let 20. stol. (1926 zal.) se v obci hrálo loutkové divadlo.

Od 1943 Spolek divadelních ochotníků Tyl, od 1951 do 1959 jako dramatický odbor při Osvětové besedě v Kropáčově Vrutici.

1944 Divadelní soubor Národního souručenství (též loutkové divadlo).

1949 hrál soubor místní organizace Československého svazu mládeže.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Informace pro MČAD. Místopis okresu Mělník. Rkp. 1999. PC ART.

JEDLIČKOVÁ, Juliana: Informace pro MČAD. Rkp. 2001. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 398.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936, s. 105-107.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1938. Praha, ÚMDOČ 1939. Seznam členů. DNM: T 10.886. Kopie kART.

Divadelní listy 1881, č. 44, s. 382.
Divadelní listy 1883, č. 9, s. 78.

Thalie 1898-9, č. 5, s. 40.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1967/1943, SDO Tyl (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3118//1945, SDO J. K. Tyl.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Mladá Boleslav pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace Čechova okrsku ÚMDOČ 1927-1942.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav - manipulace 1951-54, sg. 262, manipulace 1959-76, sg. 456/8.

Zpráva režiséra Dykova okrsku Mělník, 1944, 4 s. kART.

Mapa - Krpy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':