Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Lipany

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Vitice
První zpráva: 1925
1925 členem ÚMDOČ divadelní spolek (?).

1929 založen Spolek dělnických div. ochotníků Karel Marx.

1927(1930?) byl založen divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů, činný do 1939 (1938?).
1930 zaznamenáno založení Kroužku divadelních ochotníků Tyl, registrován ještě 1938.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

KOPECKÝ, Bohumil: Informace pro MČAD. Rkp. 1999, 2001, 1 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 439.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/6549/1929, Spolek dělnických div. ochotníků Karel Marx (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/514/1930, KrDO Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/3387/1933, KrDO československých Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5335/1938, KrDO Tyl.

Státní okresní archiv Kolín:
OkÚ Český Brod 1855-1947, i. č. 268 (Spolkový rejstřík).

Mapa - Lipany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':