Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Mladočov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Svitavy
Nadřazený celek: Poříčí u Litomyšle
První zpráva: 1919
Od 1919 existovala v mladočovské farnosti tzv. Skupina mládeže, později přejmenovaná na Skupinu katolické mládeže (SKM) pro Mladočov a okolí. Vedl ji P. Josef Dvořák, v roce 1923 ustanovený farář v Mladočově, rodák litomyšlský. Významně ovlivnil kulturní a společenské dění ve farnosti i jejich spolcích. Do své smrti 1937 byl režisérem všechn divadelních představení.
1927 SKM v kronice uvedena jako divadelní spolek o 100 členech. Viz též Poříčí u Litomyšle, kde hrála.
Současně existovala Jednota Orla čsl. (1923 157 příslušníků).
Obě organizace úzce spolupracovaly.
1924 21.4. SKM sehrála zřejmě první divadlo v hospodě Pod Hájkem v Poříčí.
1930 SKM přestěhovala své sídlo z Podhájku do hostince U Machů, kde sál lépe vyhoval. Nájem o 200,-Kč vyšší.

1930 Školní mládež sehrála na novém jevišti hostince pana Macha div. hru Pro tatíčka presidenta.

1937 v červenci otevřena nová orlovna, pro niž oponu jako své první velké dílo namaloval člen SKM, tehdy student 1. ročníku Akademie, malíř Václav Boštík. Opona byla k slavnostnímu vysvěcení orlovny zavěšena, ale vzhledem k brzké okupaci a válečným událostem nebyla nikdy dokončena.

1943 za 2. světové války činnost Orla i SKM německými okupačními úřady zakázána.

22.11.1945 jeho činnost oficielně obnovena.

1946 DS Orla Závody milionů, vlastí jeviště.

2.3.1948 ONV v Litomyšli zastavil s okamžitou platností činnost Jednoty československého Orla v Mladočově. Likvidace provedena na telefonický příkaz předsedy ONV Lochmana vrchním strážmistrem Josefem Dočkalem z Budislavi. Dům čp. 26 s vybavením přešel do majetku Kampelíkovy záložny v Poříčí.
Bibliografie:
BOŠTÍK, Josef. (Historické okolnosti vzniku opony.) Tisk k zahájení výstavy rekonstruované opony 17. 11.´- 31. 12. 2006 v 2. patře Staroměstské radnice. Galerie hl. m. Prahy a Galerie Zdeněk Sklenář.

B0ŠTÍK, Josef, kronikář obce Poříčí u Litomyšle: Z historie ochotnického divadelnictví v Poříčí, březen 2007. Zaslal OÚ. Viz Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 501.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok 1946. Zprac. Petr Hlaváček 2002.
Archivy:
Farní kronika mladočovská od r.1836.
Pamětní kniha obce Poříčí od r. 1922;
Školní kronika mladočovská a Státní okresní archiv v Litomyšli.
Svědectví pamětníků součastně žijících.

Zpracoval: Boštík Josef, Mladočov 4, stávající kronikář obce Poříčí u Litomyšle

Související Osobnosti

Související Pojmy

Související Obrázky

Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona - detail, 1937
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona, 1937
Poříčí u Litomyšle, opona Boštík, v sále
Poříčí u Litomyšle, opona, autor opony Václav Boštík, 1937
Poříčí, divadelní soubor v roce 1941


Mapa - Mladočov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Poříčí, divadelní soubor v roce 1941
Poříčí u Litomyšle, m.č. Mladočov,  Orel, opona, 1937