Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Poříčí

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Trutnov
Nadřazený celek: Trutnov
První zpráva: 1923
České divadlo po 1918 pěstovaly dva české divadelní kroužky.
do 1921 DKr NJS a Sokol

1919-1920 a zřejmě i v roce 1921 také vojáci 2. baterie 202. čs. horského dělostřeleckého oddílu.

1922 - 1930 Kroužek divadelních ochotníků v hostinci U Zlaté špice

1931 - 1937 DTJ a NJS

Divadlo příležitostně hrály také děti místní české obecné a mateřské školy.

Loutkové divadlo od druhé poloviny 30. let dorost místního Sokola.

1938-1945 anexe obce k Německu.

1946 zal. Spolek divadelních ochotníků, od 1951 jako DS ZK ROH KOTOV, n. p., v hostinci u Kučerů.
Bibliografie:
KALINA, Martin: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Trutnov. Rkp. pro MČAD 1998.
10 s. Viz Místa/Okresy/Trutnov/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 195.

RÝGROVÁ, Zina: Amatérské divadlo jako specifická kulturní aktivita ve volném čase. Se zvláštním zaměřením na okres Trutnov. Diplomová práce. Praha, FF UK, katedra teorie a řízení kultury 1989. 141 s. kART.

VAŠATA, Ondřej: České divadlo v Poříčí u Trutnova. Viz Texty
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/7868/1923, KrDO (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/614/1935, KrDO.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1568/1946, SDO.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Státní okresní archiv Trutnov:
Spolkový katastr ONV Trutnov 1946-1950.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':