Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Radonice nad Ohří

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Louny
Nadřazený celek: Peruc
První zpráva: 1922
Od 1922 hrál DS MOK.
Svůj původ má „chození s Řehořem“ v době napoleonských válek. Jednalo se jakousi formu koledování učitele a jeho žáků, kde získané prostředky (většinou naturálního charakteru) přináleželi učiteli. Ve své podstatě šlo o malé divadelní vystoupení několika školních dětí, které bylo předváděno v každém z navštívených domů. Samotný text, který byl předříkávám, byl většinou děděn z generace na generaci. Výjimku však tvoří Radonice nad Ohří, kde byl v devatenáctém století napsán zcela nový text. Jeho autorem byl místní kaplan, básník a v mládí i ochotnický herec Boleslav Jablonský (vlastním jménem E. Tupý), který řehořskou obchůzku s dětmi nacvičil nikoli však jako důvod k získání naturální pomoci učiteli, ale jako malé divadelní představení hrané od domu k domu (obnovenou premiéru mělo ve třicátých letech dvacátého století jako dětské představení připomínající padesát let od úmrtí B. Jablonského).

Ex Rozvoj národního školství okresu Roudnického.
Zaslal spolupracovník Jaromír Tlustý, bližší bibliografické údaje neuvedl.
Bibliografie:
BÁBA, Ladislav a Černíková, Doris. Seznam amatérských divadelních spolků na okrese Louny. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Louny/Texty. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 384.
Archivy:
Státní okresní archiv Louny:
Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č. 77.
Poznámka:
Fotografii prospektu (náves) pořídil Jaromír Tlustý v roce 2003 v sokolovně v Radonicích nad Ohří. Sokolovna hořela v části jeviště, domnívá se, že fotografie je doklad již neexistujícího. (viz Obrázky)

Související Pojmy

Související Obrázky

Radonice nad Ohří, prospekt, náves, shořel


Mapa - Radonice nad Ohří

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':