Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Rozdělov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Kladno
Nadřazený celek: Kladno
První zpráva: 1899
1899 ochotnické divadlo hrál Dramatický odbor Bratrského zábavního podpůrného spolku v Rozdělově.

1915 Zábavní čtenářský vzdělávací spolek Hnízdo kosů.
1919 zal. Pěvecko-dram. spolek Dalibor, činný i za 2. svět. války.

1920 zal. Pěvecké a dram. sdružení dělnické, DrO FDTJ (?).
1920 Přírodní divadlo Na Bílých vrškách zřídil na místě bývalého opukového lomu na samém okraji Rozdělova dramatický odbor rozdělovské FDTJ.
25. července 1920 bylo slavnostně otevřeno dramatem bratří Mrštíků Maryša, které zahrál místní ochotnický spolek nazvaný Dělnické dramatické sdružení.

1922 TJ Sokol členem ÚMDOČ.

1930 sídlo obvodu SDDOČ.
1934 zal. Pěvecko dram. spolek Hais-Týnecký, činný do konce 30. let.

Od 1941 Jednota divadelních ochotníků J. K. Tyl.
Koncem 40. let Osvětová jednota Čin.
1949 Loutkové divadlo Sokola.

V 50. letech Divadelní soubor hornického klubu Fierlinger.

80. léta Recitační soubor 12. ZŠ v Kladně-Rozdělově.
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972. s. 197.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 405.

Ochotnické dívadlo 1958, č. 10, s. 237.

Program NP Mělník.

Thalie 1899-1900, č. 20, s. 156.

VONDRÁČEK, Jan II, s. 315. Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957.

Zprávy Loutkářského soustředění 1950, č. 1, s. 3.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1912-1915, i. č. 367/1118/1915, Zábavní čtenářský vzdělávací spolek Hnízdo kosů.
Fond ZÚ 1916-1920, i. č. 374/2881/1920, 4511/1920, Pěvecké a dramatické dělnické sdružení.
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/3486/1934, Pěvecko dramatický spolek Hais Týnecký (zal.).
Fond ZÚ 1935-1937, i. č. 406/871/37, Pěvecko dramatický spolek Hais Týnecký.
Fond ZÚ 1916-1920, i. č. 374/345/1919, Pěvecko dramatické sdružení Dalibor.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2264/1943, Pěvecko dramatický spolek Dalibor.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/1992/1945, Pěvecko dramatický spolek Dalibor.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/1993/1945, Pěvecko dramatický spolek Dalibor
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/764/1941, JDO J. K. Tyl.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/273/1942, JDO J. K. Tyl.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Kladno pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Kladno:
Č. 619, 676.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Rozdělov, Přírodní divadlo Na Bílých Vrškách
Rozdělov, Přírodní divadlo Na Bílých Vrškách, 1945
Rozdělov, Přírodní divadlo Na Bílých Vrškách, Perly panny Serafinky, asi 1960


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Rozdělov, Přírodní divadlo Na Bílých Vrškách
Rozdělov, Přírodní divadlo Na Bílých Vrškách, 1945
Rozdělov, Přírodní divadlo Na Bílých Vrškách, Perly panny Serafinky, asi 1960