Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Velvary

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kladno
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1832
Už ve 30. a 40. letech 19. stol. se ve Velvarech hrálo ochotnické divadlo.

1862- Velvarští ochotníci
1861-1863 Studentské ochotnické divadlo ve Velvarech - hráli v sále u U černého orla (čp.10), U arcivévody Štěpána (čp. 224), a U Čermáků pod kostelem (čp. 204).

1871 zal. Občanská beseda s dramatickým odborem. Hráli v hostinci U arcivévody Štěpána (majitele Karla Bubeníčka).
Pod záštitou Občanské besedy znovu občas hrála i mládež. Zprávy o divadelní činnosti ještě zač. 80 let.

Koncem 70. a zač. 80. let záznamy o činnosti zábavního výboru Řemeslnické besedy.

1886 založen samostatný divadelní spolek - SDO Tyl, v 50. letech 20. stol. pod ZK Středočes. chem. závodů / Suříkárna.
1956 skončil s divadelní činností, pokračoval ještě literárně-hud. večery, estrádami a pod.
1976 definitivní ukončení činnosti.

Začátkem 20. let 20. stol. loutkové divadlo v Měšťanské škole.

1930 sídlo obvodu SDDOČ.

Zač. 30. let patrně hrálo i Sdružení katolické mládeže.

1943 zaznamenán divadelní odbor Dětské besedy.

1997 Pokus mladých o oživení divadelní tradice - Galerie Pražská 71.
2001 ukončení.
Bibliografie:
ADRESÁŘ okresu Slánského. Slaný 1904.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972., s. 197.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 140.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II, s. 291.

Divadlo 1909, č. 19, s. 476.

DOBNER, Libor: Ochotnické divadlo na území někdejšího hejtmanství a politického okresu Slaný a části okresu Kladno. Rkp. 2000. kART. Viz Texty.

DOTAZNÍK ÚLK 1999.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

ELISOVÁ, Jaroslava: Ochotnické divadlo ve Velvarech. Vzpomínky velvarské ochotnice otištěné ve Zpravodaji z Velvarska – říjen 1997, s. 10-12, k 110. výročí ochotnického divadla ve Velvarech. kART.

KRATOCHVÍL, Zd.: Divadlo s velkým jevištěm a malými loutkami. Loutkář 1922, č. 23, s. 8.

Kopie článku o Fr. Pencovi z Hudebního zpravodaje ze dne 30.9.1934. In: Pamětní kniha obce Vepřeku 1919-1939 (rok 1938). http://www.veprek.cz/kronika1919-1939.html

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 102.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 638.

NOVÁK, Josef: Ochotnické divadlo ve Velvarech. 50 let Městské spořitelny ve Velvarech. Velvary 1941, KK.

PÖMERL, Jan - ŠPECINGER, Otakar: Ze spolkového života Velvar, in Velvary, Kapitoly z dějin královského města, Městský úřad Velvary 2008.

PŘEHLED dějin velvarského ochotnického divadla (rkp. v pozůstalosti V. Š. Táborského). MKd.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

STANOVSKÝ, A.: Studentská představení ve Velvarech v letech 1861-1863. čas. Třebízský 1904/05, č. 1 a 3.

ŠPECINGER, Otakar: Hudební tradice Dvořákova rodného kraje, Opus musicum 1990, č. 6, s. 18.

ŠPECINGER, Otakar: Sedmdesát let souboru Tyl ve Velvarech. Ochotnické divadlo 1957, č. 1, s. 11.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 414-420.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 343.

Divadelní listy 1881, č. 43, s. 375. 1883, č. 15, s. 133. 1883, č. 24, s. 206.

Ochotnické divadlo 1957, č. 1, s. 10. NK.

Svobodný občan č.13 z 29. března 1879, č.14 z 5. dubna 1879, č.48 z 29. listopadu 1879, č.49 ze 6. prosince 1879, č. 2 z 10. ledna 1880, č.13 z 27. března 1880, č. 34 z 21. srpna 1880, č. 35 z 28. srpna 1880.

Thalie 1897-8. č. 3, s. 22, 23, č. 5, s. 38, č. 14-15, s. 119, č. 19-20, s. 160, č. 21, s. 176.
Thalie 1899-1900, č. 17, s. 138, č. 18-19, s. 149.
Archivy:
A DS Erben, Miletín. Kopie kART.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/267/75, SDO Tyl 1887, 1891.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1675/1943, DO Dětská beseda.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Velvary: Spolek divadelních ochotníků "Tyl" ve Velvarech, 1886-1934, 0,12 bm (z toho nic není zpracováno, 2007): Torzo spis. materiálu.

Fond Velvary: Studentské ochotnické divadlo ve Velvarech, 1861-1863, 0,18 bm (2007 z toho nic není zpracováno). Fond není přístupný (2007): Kronika velvarských studentských ochotníků se zápisy inventáře, konvolut divadelních programů a pozvánek, původní fotografické album.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Fond SDO Tyl obsahuje:
Stanovy divadelního spolku ve Velvarech.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Organizace

Související Obrázky

Hynek Vicena ve Velvarech, foto
ÚMDOČ, Kladno, zakl schůze okrsku 1904, pozvánka
Velvary, opona DS Tyl,  Říp, 1899, Josef Král, muzeum
Velvary, Tyl, pokyny KNV, 1953
Velvary, Tyl, program školy divadelních ochotníků 1944
Velvary, Tyl, Vdavky Nanynky Kulichovy, 1941, 3 obrázky
Velvary, Tyl, vybavení jeviště, 1931, s 1
Velvary, Tyl, vybavení jeviště, 1931, s 2
Velvary,Tyl, opona, Král, detail
Vicena Hynek
Vicena, Hynek, portrét
Vicena, Hynek, portrét
Vicena, Hynek, životopis 01 , Ústí nad Orlicí, Velvary
Vicena, Hynek, životopis 02, Ústí nad Orlicí, Velvary
Vicena, Hynek, životopis 03, Ústí nad Orlicí, Velvary


Mapa - Velvary

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.