Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Český Brod

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 183x
183x - České ochotnické divadlo již ve 30. a 40. letech 19. stol.

Od 1865 do 90. let 19. stol. ochotnický spolek - Spolek divadelních ochotníků.

Od 1869 (dle Porta), dle dalších pramenů 1897 divadelní aktivity Sokola.

Ve 20. letech 20. stol. aktivní Spolek divadelních ochotníků Vojan a DS Sokol, oba členy ÚMDOČ.
1927 Sokol, LD.

V období první republiky zde působil Div. spolek Václav Beneš Třebízský, hrál v sále U Güntnerů.

Koncem 30. let 20. stol. Divadelní soubor gymnázia.

Ve 40. letech 20. stol. (asi 1941) byl založen Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl, úspěšný, který s kratší přestávkou v 50. letech po likvidaci spolků (1951) hrál jako Divadelní soubor Osvětové besedy a poté jako DS J. K. Tyl Městského kulturního střediska do 1992.

1949 měl divadelní sál i Českosl. svaz mládeže.

1953 na SVVŠ založen dětský a mládežnický recitační a dramatický kroužek.

Koncem 50. let a v 60. letech 20. stol. - Literární kroužek Osmileté střední školy, později Základní devítileté školy.

1961 absolventi SVVŠ založili Divadélko pro 116, zřizovatelem Městský výbor Československého svazu mládeže.

Koncem 90. let 20. století Divadelní soubor střední školy.

1997 a 1998 se Setkání dětských i dospělejších divadelních a loutkářských souborů v Ostravě zúčastnil soubor Nadoraz z Českého Brodu.

Od 90. let 20. stol. Zvonek, dětský soubor 2. základní školy Český Brod.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
Ve 20. a 30. letech 20. stol. Loutkové divadlo Sokola.

1952 otevřen Dětský dům, kde adaptací bývalé orlovny vznikla loutková scéna, činná do poč. 60. let.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 68.

ALMANACH divadelních ochotníků v Českém Brodě (25 let trvání). Český Brod, Beneš 1894.

BOROTÍNSKÝ, Jan: Po stopách venkovských ochotnických divadel.
Čs. divadlo 1924, č. 11, s. 173-174.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Rakovník 1978 dětem. AS 1978, č. 4, s. 17.

ČESANÁ, R.: Loutková divadla Volného sdružení pěti pražských žup do konce roku 1930. Loutkář 1931/32, s. 71.

DĚJINY českého divadla II. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 290.

DEYL, Rudolf: Kluk z Františku, Praha 1973, s. 119.

FERBS, Rudolf: Vzpomínky na Divadlo J. K. Tyl v Českém Brodě 1942–1992. Českobrodský zpravodaj 2009, č. 9, příloha č. 2, s. 1.

INFORMACE MěÚ pro MČAD Miloš Dlabal. Rkp. 1999. 1 s. kART.

INFORMACE MěÚ pro MČAD zprac. Alice Dubská. Rkp. 2000. PC ART.

INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II, s. 12.

JELÍNEK, Zdeněk - HELFERT, Zdeněk (foto): Kolínsko. Praha, Středočeské nakladatelství a knihkupectví 1990, 328 s.

KOČOVÁ, Jana: Regionální soutěžní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů – Mělník 1998. AS 1998, č. 21, s. 32-33.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007. (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk)

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 138-139.

LHOTSKÁ, Jiřina: Dětská scéna Stochov 18. - 19. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 4, 5. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

MAYEROVÁ, M. : Kolínská přehlídka. AS 1978, č. 4, s. 16–17. Foto: Kolín, Z pekla štěstí.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 157.

NEPOVÍM, Bohumil: Ochotnické divadlo na škole v Českém Brodě a vůbec. OD 1963, č. 9, s. 208-210, foto.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PŠENIČKOVÁ, Radka: Amatérské divadlo na Kouřimsku. Magisterská diplomová práce. Brno, MU - FF - Ústav hudební vědy 2009, kap. 5. 2. 1.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Rkp. 1998. kART.

RYCHECKÝ, Saša: Ostravské Setkání divadelníků podesátétřetí… Amatérská scéna 1998, č. 1, s. 5-6. Foto: Ostrava, O Enšpíglovi.

RYCHECKÝ, Saša: Jak jsme se počtrnácté v Ostravě setkali…AS 1999, č. 1, s. 6. Foto: Brno, Jakub a obří broskev. Liberec, Tereza Dlasková, Úterý. Ostrava, Žabí princeznička.

SÍLOVÁ, Zuzana: Radovan Lukavský. Praha, Achát 1999, s. 21.

STRNAD, Jiří: Středočeští ochotníci a rakovnické děti. AS 1977, č. 3, s. 20 a č. 4, s. 20.

STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jiří Bláha, s. 39.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 171.

VODIČKA, Libor: Hnutí divadel MJF - amatérských i profesionálních - v letech 1959-1968 (mimo území města Prahy).

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část II.), s. 240; 1957 II, s. 106, 255.

Seminární práce. Brno, FF MU 1996, s. 32.

Amatérská scéna 1964, č. 3, s. 1; č. 11, s. 14.

Thalie 1897-8, č. 3, s. 22, č. 6, s. 46.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 22, s. 174.
Thalie 1899-1900, č. 17, s. 138, č. 18-19, s. 148, č. 21, s. 167.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 5, s. 118.
Archivy:
Informace ONV Český Brod pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

kART: DIVADELNÍ máj 1959. Plakát.

Praha, Národní archiv:  
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3291/1941, SDO Tyl.

Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla.

Starý Kolín: Obecní kronika, s. 70-71. Zprostředkoval ing. Fr. Tvaroha.

Státní okresní archiv Kolín:
SDO J. K. Tyl 1943-1944.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Český Brod pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha.
Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT.

Související Obrázky

Český Brod, Sokol, sokolovna
Český Brod, Sokol, sokolovna
Český Brod, Sokol, sokolovna, 1900
Český Brod, Sokol, sokolovna, 1900
Český Brod, Sokol, sokolovna, 1920
Český Brod, sokolovna, opona
Český Brod, sokolovna, opona, rozvinutí 2014
Český Brod, sokolovna, opona, stav po rozvinutí 2014
Český Brod, Vzpomínky na divadelní scénu J. K. Tyl 1942 - 1991


Mapa - Český Brod

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Český Brod, sokolovna, opona
Český Brod, Vzpomínky na divadelní scénu J. K. Tyl 1942 - 1991


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.