Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Staré Podlesí

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Část
Okres: Příbram
Nadřazený celek: Podlesí
První zpráva: 1887
1887 Spolek divadelních ochotníků. 1893 členem ÚMDOČ. 1899 činný.
1903 jako Jednota divadelních ochotníků.
1911 Spolek divadelních ochotníků Jednota.
1923 Jednota divadelních ochotníků členem ÚMDOČ.

1923 členem ÚMDOČ také:
Dram. odbor Dělnické tělocvičné jednoty,
Dram. odbor Klubu velocipedistů.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.481.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko 1999, č. 6, s. 82.

Divadelní listy 1902-3, č. 19, s. 344.

Thalie 1897-8, č. 7, s. 54, č. 13, s. 104, č. 14--15, s.118, č. 23, s. 183.
Archivy:
Státní okresní archiv Příbram:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Jednota Podlesí.
Archivní dokumenty 1911-1919: seznam spolkových knih 1911-1919. (1 kn).

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/166/22, SDO.
Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/166/53, SDO Staré Podlesí, 1887.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':