Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Stupno

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Břasy, do 1983 Vranov
První zpráva: 1904
Od 80. let 19. stol. řada spolků, mj. Občanská beseda, SDH, Sokol atd.

1904-1922 Div. ochotníci.

1906-1945 DS Jarost soc. dem. strany, r. F. Nový.

1920-1954 DO Sokola (horní část obce), hrál v Kampeličce.

1927 zakoupeno pro školu LD.

Ve 30. letech hrály všechny 3 spolky nepravidelně.

1934 zal. SDO Svépomoc.

Za okupace 1938-1945 počet představení poklesl.

1941 DS TJ.

Od 50. let OS OB.
Bibliografie:
AUTERSKÁ, Jaroslava: (dle zápisků R. Šimice): Ochotnické spolky na Stupensku. Rkp. 1999. 2 s. kART.

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 81-82.

KROC, Václav: Zpracoval informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. 11 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 503-504.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3304, sg 30/493/5, Div. ochotníci 1904.

Fond ZÚ 1921-1923, i. č. 378/4554/1922, Div. ochotníci.

Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/957/1934, Svépomoc, SDO (zal.).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Stupno

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':