Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Stará Boleslav

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Praha-východ
Nadřazený celek: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
První zpráva: 1895
1670-1684 div. činnost řádu jezuitů.
--------------------------
Po pol. 19. stol. počátky ochotnického divadla jako ohlas působení kočovné div. společnosti s J. K. Tylem.

V 90. letech 19. stol. začala činnost DS Občanské besedy a DS Baráčníků, též Pěveckého spolku Václav.
(Baráčníci hráli patrně i během 1. pol. 20. století, na přelomu 50. a 60. let se jejich ochotnická skupina stala jedním ze základů souboru Tyl Osvětové besedy.)

1895 hráli studenti a s nimi staroboleslavští ochotníci (patrně Baráčníci nebo Občan. beseda) - v Houštce Šamberkovu frašku Svatojánská pouť.

Od počátku 20. století hrál ochotnické divadlo Místní odbor Ústřední matice školské, pravidelná činnost i ve 20. letech.

1907 zahájil činnost divadelní soubor Sokola, hráli ještě koncem 20. let.

1908-1909 zábavné večery a divadla pořádali sociální demokraté.

1921-1930 činné loutkové divadlo Sokola.

Od 1922 také pravidelně hrál div. odbor Národní jednoty severočeské.

1923 zaznamenáno Sdružení katolické mládeže.

1923 při odhalování pomníku padlým uvedena hra Vrah, ve které účinkovali herci všech ochotnických souborů ze Staré Boleslavi a z Brandýsa.

1927 ustavena Jednota divadelních ochotníků Tyl, činná do 1948.

1941 zaznamenán Dramatický spolek Vlastimil.

Ve 40. letech hráli v sálech ve Staré Boleslavi i ochotníci Dělnické tělocvičné jednoty, založené kolem 1907 ve Vrábí (zpočátku hrála v sálech v Brandýse).

1959 zaznamenána činnost divadelního souboru Vojenského útvaru 3757.

1960 došlo k administrativnímu sloučení do té doby samostatných měst - Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi.

Patrně na přelomu 50. a 60. let se dramatický odbor místní obce Baráčníků (v něm bývalí členové JDO Tyl) spojil se skupinou ochotníků Českosl. červeného kříže z Brandýsa a vznikl Tyl, DrO Osvětové besedy - dále viz Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

1962 Divadelní soubor Mládí.

1983 k Roku českého divala uspořádalo OKS a Okresní vlastivědné muzeum okresu Praha-východ v bývalé radnici ve Staré Boleslavi výstavu o historii a vývoji amatérského divadla v okrese.

2001-2002 činné Bezbariérové divadlo Míry Košťála.

-------------------------------------------------------
Záznamy o ochotnickém divadle ve Staré Boleslavi a v Brandýse se občas v pramenech prolínaly, jako se prolínaly i vzpomínky pamětníků (pozn. zprac.).
Bibliografie:
ČESANÁ, R.: Loutková divadla Volného sdružení pěti pražských žup do konce roku 1930. L1931/32, s. 70.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I.díl, s. 351.

Divadlo, roč. 5, 1907, č. 11, s. 264.

DUBSKÁ, Alice: zprac.Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

INTERNET:
http://www.divadlodialog.cz/darbujana2002/spolky/bdmk.htm
(18. 8. 2011)

LOYDA, Vladimír: 1864-1964 Sto let českého ochotnického divadla v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Brandýs n. L., ZK ROH a Muzeum 1964, 52 s. SA Fr. Černý.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 476.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PRŮŠA Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

VEDRAL, Jaroslav: Z kufru pod okap - Plzeň 1962. Ochotnické divadlo 1962, č. 8, s. 175-176.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 160.

VODĚRA, M.: Zajímavá a poučná výstava. AS 1984, č. 2, s. 21

Amatérská scéna 1987, č. 3, s. 20.
Československé divadlo 1928, č. 7, s. 111.
České divadlo 1941, č. 4, s. 74, 75.
Ochotnické divadlo 1959, č. 11, s. 241, 247, 263.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/5501/1927, JDO Tyl (zal.).
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/3449/1941, Dramatický spolek Vlastimil.

SA Milan Strotzer (foto).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:

Související Soubory

Související Obrázky

Stará Boleslav, budova restaurace U KarlaIV
Stará Boleslav, DTJ, Probuzenci, účinkující, 1908
Stará Boleslav, Tyl, logo


Mapa - Stará Boleslav

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':