Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Telce

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Louny
Nadřazený celek: Peruc
První zpráva: 1880
1880-1885 Divadlo z ochoty, v hostinci Fr. Sochora.

1921 zal. DTJ.

1921-1950 Sokol.

1925 zal. FDTJ.

1927 zal. Dramatický a zábavní odbor Havlíček sdružení dorostu Čs. živnostensko-obchodnické strany středostavovské.

1940 DO SDH.
Bibliografie:
BÁBA, Ladislav: Seznam amatérských divadelních spolků na okrese Louny. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Louny/Texty.

ČERNÍKOVÁ, Doris: Zpracovala podklady pro MČAD okresu. SOkA. Rkp. 1998. PC ART.

DOBNER, Libor: Ochotnické divadlo na území někdejšího hejtmanství a politického okresu Slaný a části okresu Kladno.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.544.

Památník hasičské župy Lounské 1904, č. 3, Louny, s. 203.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 85.

Svobodný občan 1880, č. 2, 22, 36.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1141/1941, SDO.

Fond ZÚ Spolky 1941-1947, i. č. 428/300/1946, SDO J. K. Tyl.

Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/300/1946, SDO J. K. Tyl.

Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/990/1927, Dramatický a zábavní odbor Havlíček při sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

Státní okresní archiv Louny:
Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č. 77.

Mapa - Telce

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':