Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Touchovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Louny
Nadřazený celek: Hřivice
První zpráva: 1893
1893-1904 Mnohá zdařilá divadelní představení ochotnického spolku konána jen z podnětu sboru hasičského.
Také místní spolek divadelních ochotníků dokázal při příležitosti té svou neobyčejnou obětavostí, že stojí na výši doby.

1898 založen SDO,
1942 jako SDO Havlíček,
činný i po 2. svět. válce.
Bibliografie:
BÁBA, Ladislav, SOkA: Místopis okresu, infomace pro MČAD. Rkp. 1998. Viz Texty.

BÁBA, Ladislav a ČERNÍKOVÁ, Doris; zprac. Místopis okresu. SOkA. Rkp. 1998. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.553.

Památník hasičské župy Lounské 1904, č. 3, s.205-206.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/260/164, SDO 1898.

Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1832/1942, SDO Havlíček.

Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2215/1943, SDO Havlíček.

Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4349/1946, SDO Havlíček.

Státní okresní archiv Louny:
Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č. 77.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Touchovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':