Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Tříč

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Semily
Nadřazený celek: Vysoké nad Jizerou
První zpráva: 1835
V prvních desetiletích 19. stol. divadlo v sousedských div. konvencích. Patrně se tu hrála Komedie o Františce, dceři krále anglického, a též o Honzíčkovi, synu kupce londýnského, naposledy 1835. Doložena Komedie z třináctého století, dokud rytíři pro dosažení slavného jména a cti po světě putovali (Komedie o Anešce), kterou složil jeden z místních Bartolomějů Nýčů (otec 1773-1835, nebo syn 1803-1856). Pocházejí odtud také zlomky jiných her (Dorota).

1874 zal. DS, hrálo se vždy přes zimu. Na jaře 1885 se spolek rozešel a zbytek jmění věnoval obecní knihovně.

I pak se však ODi občas hrálo.
1945 OS Venkovan.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 33.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 324, 378-379, 328. (mapa není přesná).

HÁJEK, Tomáš: Dvě století ponikelských Thaliiných chrámů. Semestrální práce na FSV ČVUT, 2007

JANDA Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku (přednáška L. Lišky k oslavě 50 let ponikelského divadla, 1914). II. díl, 1930, strojopis, s. 117. SOkA Semily.

LUKÁŠ, Václav: “Až péra a třísky lítaly”. In: Program k premiéře Anešky.... ve Státním divadle v Brně 21. 12. 1966.

LUKÁŠ, Václav: Lidová dramatická tvorba ve Tříči. Rkp. SA V. Lukáš, Vysoké nad Jizerou.

LUKÁŠ, Václav: Tradice stále živá. In: Divadlu vysockému na mnoho mil rovno nebylo. Sborník k dvoustému výročí ochotnického divadla v Podkrkonoší. Hradec Králové 1986. 14 s.

LUKÁŠ, Václav: Tříčské lidové divadelní hry. In: Větrník 1986, č. 4.

MAPA sousedského divadla Horního Pojizeří viz MČAD I. díl, s. 33.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.571-572.

NÝČ, Bartoloměj: Komedie o Anežce, královně siciliánské. Rodinné paměti jednoho sousedského herce Bartoloměje Nýče, 5. 1. 1803 ve Tříči, čp. 48. Rkp. SA V. Lukáš, Vysoké nad Jizerou.

RON, Vojtěch: Heslo z připravované České divadelní encyklopedie, Biografického slovníku (DÚ): Nýč, Bartoloměj. Obsahuje výklad a bibliografii. PC ART.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SOCHOROVÁ, Ludmila: Sousedské divadlo doby národního obrození. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia CX - 1985. Praha, UK 1987. s. 88-95.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.) s. 151.
Archivy:
A Vlastivědného muzea ve Vysokém n. Jizerou:
Voborník, fasc. II, č. 39. (Voborník, J., Tříč).

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3064/1945, OS Venkovan.

SA V. Lukáš, Vysoké nad Jizerou.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Pojmy

Související Obrázky

Miletín, Muzeum 1/11, 25 Aneška,  rkp.
Přívlaka, Tříč, Stará Ves, Janda, Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku, III.díl, s. 117
Tříč, jeviště, mechanika spouštění opony
Tříč, jeviště, úchyty na kulisy
Tříč, Komedie o Františce
Tříč, Komedie o Františce
Tříč, přepis lidové hry, otevřená kniha, poč. 19. stol.
Tříč, Sokol, sokolovna, slavnostní otevření 1936
Tříč, sokolovna, kázání Mistra Jana Husa, fa Fert, 195x
Tříč, stavba sokolovny, 1935


Mapa - Tříč

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Tříč, stavba sokolovny, 1935
Tříč, Sokol, sokolovna, slavnostní otevření 1936
Tříč, přepis lidové hry, otevřená kniha, poč. 19. stol.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.