Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vysoké nad Jizerou

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Semily
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1784
Město má jednu z nejstarších div. tradic u nás. Nejstarší období opředeno legendami.

V 2. pol. 18. století se tu hrála pašijová hra, naposledy 1784. Pak už “pokojové” divadlo a divadlo “pravidelné”, podle pražských vzorů, obrozenecko vlastenecké.

1786 písmák Jan Petruška po návštěvě Prahy založil divadelní soubor.

1798 se divadlo přestěhovalo do vysocké radnice
Bez kulis se hrálo až do 1812, kdy bylo pořízeno papírové malované jeviště, práce ochotníka Karla Róna.

1830-1834 hráli o prázdninách studenti.

1834 při požáru města shořela i radnice (kde se hrálo od 1798) s celým div. zařízením.

1836 založil ponocný a ředitel divadla Vlk novou společnost, která pak hrála v hostinci U Zemanů

1836 soubor na družstevně podnikatelské základně.

1850 divadelní zařízení koupilo město, zaplatilo pohledávky a stalo se jeho vlastníkem.

Činnost obnovil místní kaplan spisovatel Jos. Al. Kouble (1825-1886, autor epigramů, humoristické literatury a her pro děti, ve V. působil 1859-1870).
1861 podnítil založení zpěváckého spolku Krakonoš.
1871 založení SDO Přemysl.
1876 velké oslavy 100 let div. činnosti.
1880 zřízeno nové jeviště.
1882 se Přemysl spojil se Zpěváckým spolkem Krakonoš v Pěvecko-divadelní jednotu Krakonoš.
V nové radnici pořízeno nové jeviště. Pro ně opona Jana Falky (Založení města), později v divadle.

1903 Pěvecko-divadelní jednota.

Od 1948 Krakonoš začleněn jako DS OB.

Mimořádný ohlas v 80. a 90. letech 20. stol. inscenace podkrkonošských sousedských her.

V 2. pol. 20. stol. mimořádná aktivita rodiny Hejralových.

Od 1970 organizována přehlídka Krakonošův divadelní podzim.

1980 – založen spolek Vobskočák.


Loutkové divadlo
1787 první ochotnické představení LD ve městě.
Koncem 19. stol. se ochotníci spojili s Pěveckým spolkem Krakonoš, též LD.
1924 zahájilo Loutkové divadlo, které se stalo součástí OS (i 2000).
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. 216 s., 2027 záznamů., č. 1085,
Krakonošův divadelní podzim;

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. , 357 obr. v textu., s. 33, 44, 45, 46, 49, 51, 56, 68, 85, 93, 94, 289, 292, 308, 310, 318, 354, 362, 374, 385, 390, 391, 392, 396; obr. s. 49: Nejstarší dochovaný plakát ochotníků z Vysokého nad Jizerou k inscenaci hry Loupežníci na Chlumu,1845; s. 59: Plakát ochotníků z Vysokého nad Jizerou, V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, 11. 12. 1853; s. 93: Výjev z veselohry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně, výprava K. V. Muttich, Vysoké nad Jizerou, 1916; s. 105: Popelka, dětské představení ve Vysokém nad Jizerou, 1908; s. 108: Cesta kolem světa za osmdesát dní v provedení ochotníků z Vysokého nad Jizerou, kde se hrála ve třech nastudováních. Toto je z 1926. V roli Audy Božena Šádková. Insc. počítala i s dětským divákem;

CÍSAŘ, Jan: Dolany. DS Krakonoš. Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo. Hromada 2001, č. XXXI, s. 32-33.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové. Hradec Králové 1995, č. 9.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I, s. 311, 312, 313, 328; obr. s. 305: Postavy z Pastuší hry s betlémem. Vysoké nad Jizerou, 19. stol.; s. 328: Mapka rozšíření lidových her na Vysocku počátkem 19. stol. M Vysoké nad Jizerou (mapka není přesná.); II, s. 181, 291, 292, 293, 296, 298; obr. s. 305: Rukopisná cedule k ochotnickému představení hry Loupežníci na Chlumu. Patrně Vysoké nad Jizerou, 1845. M Vysoké nad Jizerou; III, 465, 466; obr. s. 470: Výjev z veselohry J. Vrchlického Noc na Karlštejně. Krakonoš, Vysoké nad Jizerou, 1916.

DIVADLU vysockému na mnoho mil rovno nebylo. Sborník k dvoustému výročí ochotnického divadla v Podkrkonoší. Uspořádal Miroslav Kubát. Hradec Králové, Kruh 1986. 84 s., foto na příl. DS Krakonoš. Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo. Rozhovor se Svatkou Hejralovou. Hromada 2001, č. XXXII, s. 37.

EXNAROVÁ, Alena: Divadelní Třebíč 2001. Divadelní spolek Krakonoš. Hromada 2001, č. XXXI, s. 50.

HEJRALOVI: O jejich práci. Hromada 1995, č. XII, s. 353.

HORA, Pavel: Soupis repertoáru vysockých ochotníků 1786-2000. Rkp. 2000. A DS Krakonoš.

HUBAČÍKOVÁ, Slávka: O její práci. Hromada 2001, č. XXXII, s. 43-44.

JANDA Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku. III.díl, 1933, strojopis, 205 s. Podrobné informace o spolcích v obcích: Vysoké n/J. s. 118-124.

JANOVSKÝ, F.: Vydařená premiéra. DS Krakonoš, Sluha dvou pánů. Hromada 2001, č. XXXII, s. 23.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I., s. 307.

KRAMÁŘ, Josef: Příhody svého života. Olomouc s. a. (1878).

KOHOUT, Eduard: Divadlo aneb Snář. Praha, Odeon 1975, s. 150.

LHOTA, Ladislav: Velký svátek ochotníků ve Vysokém nad Jizerou. AS 1986, č. 10, s. 10. kART.

LUKÁŠ, Václav: Vysoké nad Jizerou, 1992.

MAŘATKA, František: Vysoké nad Jizerou. In: Almanach Matice divadelní. Praha 1881, s. 180-185.

MAŘATKA, František: Památník vysockého Krakonoše. Vysoké nad Jizerou, Krakonoš 1886, 66 s.

MAUDŘÍK, Daniel: Průkopníci českého ochotnického divadla. AS 1984, č. 2, s. 23.

METELKA, Metoděj Cyril: Z dějin ochotnického hnutí. OD 1961, č. 12, s. 285-286. kART.

METELKA, Věnceslav: Ze života zapadlého vlastence. Praha, Mladá fronta 1977, s. 257-259.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 682-685.

MUSILOVÁ, Daniela: O její práci: Hromada 1993, č. VII, s. 202.

NASKOVÁ, Růžena: Jak šel život. Praha, Čs. spisovatel 1965, s. 25.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983., s. 44. kART.

Opona loutkového divadla viz s. xx.

PAMÁTNÍK 150leté činnosti divadelní ve Vysokém nad Jizerou. Red. Sv. Nečásek. Vysoké nad Jizerou 1936.

PAMÁTNÍK k oslavám 180. výročí vzniku ochotnického divadla ve Vysokém nad Jizerou. Vysoké nad Jizerou, Přípravný výbor oslav při MNV 1966. SČDO.

PATEROVÁ, Jana: Divadlo pod vánočním stromkem. Lidová demokracie 24.12.1988.

PĚVECKO-divadelní jednota Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou. Hry pašijové. Divadelní listy 1902-1903, s. 216.

SKRBEK, J.: Písmák Jan Petruška, Pojizerské lilsty 1944, č. 74-75.

SLÁDEK, Čestmír: Vlastenci, kteří nikdy nezapadli. Práce 1994, č. příl. č. 33, příl. Péčko, příl. s. 7.

SOLNCEVA, Larisa Pavlovna: Těatr v duchovnoj žizni Čechov a Slovakov. Moskva, Gosudarstvěnnyj institut iskusstvoznanija. Ministerstvo kultury Ruské federace 1995. Překlad rkp., 10 s. kART.

STRNÁDKOVÁ, Jitka: Historie ochotnického divadla na Vysocku. Diplomová práce. Ústí nad Labem, UJEP, PF 1995.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla I. (Autor ani redaktor neuveden.) Praha, SČDO s. a. , s. 31. Historie vybraných souborů. kART.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931., s. 102-104. 478 s. kIPOS, kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART. , s. 348-349.

VONDRÁČEK, Jan I. Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956.,s. 179.

VONDRÁČEK, Jan I. Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956.,s. 486, 487, 494- 498.

VONDRÁČEK, Jan II. Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957., s. 150-151.

VONDRÁČEK, Jan II. Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957., s. 253, 113.

VOTOČKA, Václav; zprac. Místopis okresu. Rkp. 1998-2000. kART.

VYSOKÉ nad Jizerou. Pěvecko-divadelní jednota Krakonoš 1936. 123 s. KK.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Praha, Otto 1882, s. 180-185. Fr. Mařatka. KDÚ.

Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 1, s. 7.

Divadelní listy 1902-3, č. 11, s. 200.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1986, Ka 42, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141

Muzeum Vysoké nad Jizerou:
Dopis K.V. Raise s přílohou básně pro živý obraz srazu rodáků 1885. Pověst o původu města Vysokého nad Jizerou. Rkp 8 s. Vysoké n.J., Muzeum Rk 61/S 261. Strana 1.
kART na CD č. 15074 - 15081

Pověst o původu města Vysokého nad Jizerou. Tisk 1885. Inscenována se 6 živými obrazy. Tit. strana. Vysoké n.J., Muzeum OP Rais K.V.
kART na CD č. 15082
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2260/1941, DS.

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 2 evid. karty v kART.)
5. BUDĚJCKÁ Thálie 2004, 3.11.–28.11.2004, Programový leták.

Stanislav Šmíd, Štětí:
Videozáznamy představení:
Kdes to byl(a) v noci na DT 1998
Sluha dvou pánů na DT 2002
Republiku za koně na DT 2003

Muzeum Vysoké n.J.:
STAŠEK Antal, Smlouva s lichvářem, rkp. Opis hry z knihovny Krakonoše. Vysoké n.J., Muzeum Rk 9/S204, kART na CD č. 15017

ŠTĚPÁNEK, J.N. : Berounské koláče, rkp. přepis hry 1837 z knihovny DS Krakonoš. Vysoké n.J., Muzeum , Rk 15/24.117

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Wiljm Tell, Rkp. opsal kaplan František Netuka (1811-1847) 1842, 77 s. Vysoké n.J., Muzeum Rk 104/S 5569 Foto tit. strany. Působil ve Vysokém 1837-1846.
kART na CD č. 15085

Vysoké n.J., Přemysl, Poslední Táborita, Rkp.
„Rukopis tento pochází z Hořovic ve 4 jednáních složen od Josefa Rosola, ředitele ochotnického divadla tamtéž. Do této knihy jej přepsal a 5. jednání k tomu zpracoval K. Hásek, 1873, 138 s. Vysoké n.J., Muzeum Rk 105/S 5567 Foto tit. strany.
kART na CD č. 15086

Vysoké n.J., Odi, Čertu mleyn, zpěvohra od Bachtíka. Rkp. Nedat. 64 s. Vysoké n.J., Muzeum Rk 106/S 5520 Foto tit. strany a No 1 Chorus.
kART na CD č. 15087- 15088

Vysoké n.J., Odi, Nové Amazonky aneb Ženy a muži v rozbroji. Směšná hra ve 3 jednáních se zpěvi a tancemi. Rkp. Nedat. Nestr. Vysoké n.J., Muzeum Rk 107/S 5566

Vysoké n.J. Přemysl/ Odi. Účty divadelní 1856 - 1876. Z druhé strany knihy povolení her 1853-1856. Nestr. Rkp. Vysoké n.J., Muzeum Rk 107/S 5570. Foto 1. s.
kART na CD č. 15089

Vysoké n.J. Přemysl/ OdiKrál Václav a jeho kat. Tit stranu rukopisu kreslil Frant. Mařatka. Přepisu hry. 1876. Nestr. Rkp. Vysoké n.J., Muzeum Rk 108/S 5568. Foto 1. s.
kART na CD č. 15090

Kouble, Josef Alois - portrét, Památník vysockého Krakonoše 1886, s. 32
kART na CD č. 15091

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Cesta kolem světa za osmdesát dní v provedení ochotníků z Vysokého nad Jizerou, kde se hrála ve třech nastudováních. Toto je z roku 1926.
FRIČOVÁ, Jana: To pravé místo pro divadlo / 50 let Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, 2019
HEJRALOVÁ, Svatava – Sborník ke 150 letům ochotnického spolku Přemysl, 2021, titl. strana
Hlavička zpravodaje: Větrník
KDP 2006, zahájení festivalu
Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, Amor tyran, 2006 na KDP ve Vysokém
Loupežníci na Chlumu - plakát 1845
Miletín, Muzeum 1/05, Pastuší hra s betlémem, foto
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 36. panel,  Hořice, Vysoké nad Jizerou
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 11, ochotnické jeviště
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 24, obrazy domova 2
Miletín, muzeum, expozice, budování divadel
Obálka programové brožury: Krakonošův divadelní podzim 1998
Obálka programové brožury: Krakonošův divadelní podzim, 1998
Památník vysockého Krakonoše
Pastuší hry s betlémem, 19. stol.
Pastuší hry s betlémem, 19. stol. dupl.
Podivná zápřež
Výjev z veselohry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně, výprava K. V. Muttich.
Vysoké n.j. Rukopis divadelní hry z 19. stol. 42 listů  Muzeum Rk 5124.126
Vysoké n.J., rukopis divadelní hry z 19. stol. 42 listů
Vysoké nad Jizerou, děti, Popelka
Vysoké nad Jizerou, děti, Zlatý roj, 1931
Vysoké nad Jizerou, divadlo Krakonoš, opona, Múzy, pověst o založení města, malíři Brzobohatý a Eckert z Liberce, 1882; re. Jan Falka z Hájů, 1904
Vysoké nad Jizerou, hotel Větrov, 1994
Vysoké nad Jizerou, Kouble, Josef Alois,  ex Paměti farnosti Vysocké, Josef Voborník, kaplan,1908
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, 2004, Vylez srabe, pozvánka
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, budova divadla po vypálení 1945
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Dikobraz, kritika propůjčení budovy divadla, 1961
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, interiér sálu při projevu prezidenta Zápotockého,1953
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Slon v průvodu městem, 1935
Vysoké nad Jizerou, LD Krakonoš, Byli jsme a budem, pověst o založení města, opona, autor Jaroslav Janda, s. a., divadlo
Vysoké nad Jizerou, Maňáskové divadlo, 1925
Vysoké nad Jizerou, Model budovy divadla, 1925
Vysoké nad Jizerou, muzeum, expozice divadla, 2007
Vysoké nad JIzerou, opona, detail medvěd
Vysoké nad Jizerou, Rozšíření lidových div. her na Vysocku počátkem 19. stol.
Vysoké nad Jizerou, žáci škol, Katuše, pyšná princezna, 1947
Vysoké nad Jizerou: V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk - plakát, 1853
Vysoké nJ, Krakonoš, plány budovy
Vysoké nJ, Krakonoš, slavnost položení zákl kamene budovy
Vysoké nJ, kulisa na výstavě Divadelní svět, Turnov 2010
Vysoké nJ, sbírka na ND, s. 2.
Vysoké nJ, sbírka na ND, s.1, 1865,
Vysoké nJ, sbírka na ND, s.3.
Vysoké nJ., čl. Svět v obrazech 1967
Vysoké, Pohled od Tříče, 1973
Vysoké, restaurovaná opona, 2010
VysokénJ, sbírka na ND, s. 4.


Mapa - Vysoké nad Jizerou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vysoké nad Jizerou, divadlo Krakonoš, opona, Múzy, pověst o založení města, malíři Brzobohatý a Eckert z Liberce, 1882; re. Jan Falka z Hájů, 1904
Vysoké nad Jizerou, LD Krakonoš, Byli jsme a budem, pověst o založení města, opona, autor Jaroslav Janda, s. a., divadlo
Vysoké, restaurovaná opona, 2010
Výjev z veselohry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně, výprava K. V. Muttich.
Cesta kolem světa za osmdesát dní v provedení ochotníků z Vysokého nad Jizerou, kde se hrála ve třech nastudováních. Toto je z roku 1926.
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Slon v průvodu městem, 1935
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, budova divadla po vypálení 1945
Vysoké nad Jizerou, žáci škol, Katuše, pyšná princezna, 1947
KDP 2006, zahájení festivalu
Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, Amor tyran, 2006 na KDP ve Vysokém
FRIČOVÁ, Jana: To pravé místo pro divadlo / 50 let Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.