Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Vobskočák

Rok založení: 1980
Vobskočák je spolek ochotníků z celé ČR sjíždějících se každoročně v říjnu na národní přehlídku venkovského divadla Krakonošův divadelní podzim do Vysokého nad Jizerou.

VOBSKOČÁK neboli
V ysokého přátelé
O bzvláště
B udovatelská
S polečnost
K umštýřů
O chotnictva
Č eského
Á taky přátelé
K rakonoše divadla

Vobskočák byl ustanoven na valné hromadě dne 24. 10. 1980 ve Vysokém nad Jizerou.

Bylo 23 zakládajících členů:
Václav Beran (Libice nad Cidlinou), Eva Beranová (Libice n. C.), Dagmar Cimická (Praha), Václav Cink (Újezd u Radnic), Vladimír Dědek (Mělník), Věra Dědková (Mělník), Libuše Erbsová (Praha), Jaromír Faltus (Hrádek nad Nisou), Anna Franková (Cheb), Bohumil Honsa (Karlovy Vary), Pavel Hora (Praha), Slávka Hubačíková (Vysoké nad Jizerou), Zdeněk Kokta (Olomouc), Ivana Kořínková (Jablonec nad Nisou), Ladislav Lhota (Praha), Jiří Němec (Bystré u Poličky), Ludvík Němec ( Bystřice u Benešova), Vlastimil Ondráček (Karlovy Vary), Vladimír Palivec (Radonice u Kadaně), Josef Pšenička (Radnice), Dagmar Skleničková (Poběžovice), Jaroslav Vondruška st. (Libice n. C.), Helena Vondrušková (Libice nad Cidlinou).

Podnětem k založení spolku Vobskočák bylo vítání místního divadelního spolku Krakonoš před budovou Krakonoš ve Vysokém n. J. Vysočtí ochotníci vždy v říjnu v době přehlídky vítali všechny hrající soubory před divadlem za účasti veřejnosti tanečním vystoupením. V roce 1980 hráli vysočtí soutěžně na přehlídce. Protože by přišli o vítání, dali se dohromady ochotníci, kteří na přehlídku pravidelně jezdili, a tajně nacvičili uvítací taneček. Tak vznikl „Vobskočák“ – spolek přátel Vysokého, kteří chtěli přispět k obveselení všech na přehlídce.
V dalších letech se pustil i do studování divadelních představení. Musela být hotová v průběhu týdenní přehlídky. V těchto případech nešlo o uměleckou práci, ale o recesi, o legraci, všechno mělo být postavené na hlavu.

Na druhé Valné hromadě v říjnu 1981 byly schváleny Stanovy spolku, kde bylo v §2 - Účel stanoveno:
Účelem spolku jest pěstování a podporování dramatického umění a dramatické literatury české vůbec, vzbuzování a pěstění života duševního a společenského, přičemž nelze opomenouti ani potřeb tělesných a podporování podniků veřejně prospěšných a dobročinných. K dosažení tohoto účelu budiž použito všech prostředků (pořádání divadelních představení, přednášek, besed se známými umělci, přátelských večerů a společných vycházek atd.)
Dále stanoveno, že každý člen spolku je povinen býti činovníkem, tedy každý musí mít funkci.

Až do 17. 12. 1995 byl Vobskočák neregistrovaným spolkem. Od 18. 12. 1995 se zaregistroval jako občanské sdružení u ministerstva vnitra ČR. Od roku 2009 je opět jen spolkem, neboť registrace občanského sdružení byla zrušena.

Počet členů-činovníků - se postupně rozrůstal až na neuvěřitelných 215 (údaje z r. 1999). K dnešnímu dni je počet členů podstatně nižší.
Ve vedení Vobskočáku se postupně vystřídali: Josef Pšenička, Vladimír Dědek, Vlastimil Ondráček, Jaroslav Vondruška st., Jiří Pošepný, nyní společně Stanislav Mareš a Jiří Hlávka.

Akce pořádané Vobskočákem:

Od počátku existence pomáhal, kde se dalo, např. škrábání brambor na sejkory, příprava sálu na závěrečné hodnocení a bál Sejkorák, někteří v technice, ale také finanční podpora přehlídky z pořádaných akcí.

23. 10. 1980 – 1. veřejné vystoupení Vobskočáku – taneček před divadlem Krakonoš – vítání místního spolku Krakonoš, který soutěžně hrál na národní přehlídce – choreografie Slávka Hubačíková, tančilo 6 párů (Eva a Václav Beranovi, Helena a Jaroslav Vondruškovi, Věra a Vladimír Dědkovi, Anna Franková a Josef Pšenička, Dagmar Cimická a Jiří Němec, Dana Skleničková a Václav Cink). Uklizeč v kruhu tanečníků Jaromír (Áša) Faltus. Místo Krakonoše na balkoně divadla vítala soubor Kačenka (Marie Videmanová).

22. 10. 1982 – 1. divadelní představení Vobskočáku – noční představení i pro veřejnost – Raupach „Mlynář a jeho dítě“ – dramaturgická úprava Dagmar Cimická, režie Vlastimil Ondráček, choreografie Slávka Hubačíková, hráli: Ladislav Lhota, Libuše Erbsová, Josef Pšenička, Helena Vondrušková, Jaroslav Vondruška st., Jaroslav Získal, Václav Beran, Irena Klementová, Áša Faltus, duchové –Josef Ticháček, Josef Tomeš, Jiří Pelikán, Jaromír Vodseďálek, František Vodseďálek a další.

7. 10. 1983 – Komponovaný pořad „Velké fimfárum“ – režie Vlastimil Ondráček.

12. 10. 1984 – Odpoledne vítání DS Krakonoš před divadlem (opět hráli soutěžně) – na balkoně je vítala místo Krakonoše Thálie (Libuše Erbsová) uvítací řeč Ládi Lhoty taneček dalších členů Vobskočáku (choreografie Slávka Hubačíková).

Večer u divadla ohňostroj k 15. výročí národní přehlídky – zařídil Áša Faltus.

Léto 1986 – Oslavy 200 let divadla ve Vysokém nad Jizerou – účast v průvodu.
13. 10. 1989 – Noční představení „Největší raubíř svého století aneb Kecafán a Hacafán“, v druhé části K. Čapek Jak se dělá divadlo – režie Vladimír Dědek.

17. 10. 1990 – Monodrama „Nejsem svůj pes“ – hrál Dušan Zakopal – člen Vobskočáku.

19. 10. 1990 – „Večerníčkové představení“ – režie Vladimír Dědek – komponovaný pořad – např. Schůze parlamentu a další scénky.

Říjen 1991 – Zábavný program (písně, soutěže atd.) na společenských večerech se soubory v Hasičovně.

Říjen 1991 – Parodie na zábavný televizní pořad „Tuti-fruti“ – akce na závěr přehlídky v průběhu Sejkoráku.

Říjen 1992 – Vítání DS Krakonoš (soutěžního účastníka přehlídky) před divadlem Krakonoš – na balkoně vítal, místo Krakonoše, Jaromír Břehový jako čaroděj, taneček – „Vrabčáci-Vobskočáci“ – choreografie Slávka Hubačíková, dále oslavná vítací píseň – mnohočlenný sbor Vobskočáků dirigovala Libuše Erbsová.

14. 10. 1992 – Noční představení pohádky „Sněhurka a pět největších trpaslíků na světě“ – napsal Jiří Hlávka, režie Vladimír Dědek – hráli: Vladimír Dědek, Libuše Erbsová, Slávka Hubačíková, Eva Andělová, Helena Vondrušková, Petr Richter, Jaroslav Vondruška, Pavlína Morávková, Jana Vránová, trpaslíci: Áša Faltus, Jaromír Kejzlar, František Svoboda, Robert Nesvadba, František Mareček, kytara a zpěv Jiří Hlávka.
Po přestávce se představili členové Vobskočáku z Němčic nad Hanou – první baletní vystoupení ve Vysokém n. J. „Labutí jezero“ – tanečníci „sumo“.

Říjen 1993 – Soutěže „Balónky“, „Holky pro všecko“, „Jeptišky“ a „Pivní soutěž“ - akce na závěr přehlídky v průběhu Sejkoráku.

13. 10. 1994 – Noční představení „Mahulena“ (první divadelní seriál na jevišti) – parodii na motivy telenovely Manuela napsal Jiří Hlávka, režie Vladimír Dědek – hráli: Libuše Erbsová, Eva Andělová, Helena Vondrušková, Pavlína Morávková, Petr Richter, Jaroslav Vondruška st., Jiří Němec, Slávka Hubačíková, Vlastimil Ondráček, Marcela Hlávková, Jiří Hlávka, Eva Zakopalová. Dušan Zakopal. Do divadelňonovely vstupovaly reklamy, které hrálo dalších 26 členů Vobskočáku. Zvuk pro reklamy a melodii telenovely nahrál Jaroslav Vondruška ml. Světla, zvuk, scéna – dalších 10 členů Vobskočáku. Před představením vyhrával před divadlem flašinetář – Josef Kučera s rodinou (Miluška Kučerová a Eva Kučerová).
Na celém projektu se podílelo cca 60 členů Vobskočáku.

14. 10. 1994 – Hodnocení prvního divadelního seriálu „Mahulena“ porotou národní přehlídky ve složení: prof. Jan Císař (člen Vobskočáku), Milan Schejbal (člen Vobskočáku), Jiří Hraše, Jaromír Vosecký v přeplněném malém sále divadla Krakonoš.

13. 10. 1995 – „Večer na přidanou“ – režie Vladimír Dědek – zábavný komponovaný pořad pokračování seriálu Mahulena – otevření kufru.

17. 10. 1996 – „Vobskoč-bingo“ – parodie na televizní pořad Bingo – režie Vladimír Dědek.

19. 10. 2000 – Komponovaný pořad „ Kytička pro Vláďu“ k uctění památky Vladimíra Dědka, který zemřel 30. 9. 2000. Hráli: Helena Ondráčková, Vlastimil Ondráček, Marcela Hlávková, Jiří Hlávka, Marie Živná, František Živný, Helena Vondrušková, Slávka Hubačíková, Jaroslav Vondruška st. Pořad uváděl Dušan Zakopal.

14. 10. 2001 – Beseda s hercem Janem Čenským, zpěv Ladislav Kerndl, hosty zajistila a pořad moderovala Iva Janálová (členka Vobskočáku).

14.10. 2003 – Beseda s hercem Vítězslavem Jandákem, hosta zajistila a pořad moderovala Iva Janálová.

15. 10. 2004 – Beseda s hercem Janem Čenským, hosta zajistila a pořad moderovala Iva Janálová.

Říjen 2005 – Zábavné pořady s programech na společenských večerech se soubory v Hasičovně.

20. 10. 2005 – Beseda s herečkou Gabrielou Vránovou, hosta zajistila a pořad moderovala Iva Janálová.

Říjen 2006 – Zábavné pořady s programech na společenských večerech se soubory v Hasičovně.

18. 10. 2006 – Beseda s herečkami Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou, hosty zajistila a pořad moderovala Iva Janálová.

14. 10. 2007 – Beseda s hercem Petrem Nárožným, hosta zajistila a pořad moderovala Iva Janálová.

12. 10. 2008 – Beseda s herečkou Markétou Hrubešovou, hosta zajistila a pořad moderovala Iva Janálová.

2012, 2013, 2014 – Odpolední soutěže před divadlem Krakonoš „Vtip za …!“

13. 10. 2016 – Noční pořad „Malé vystoupení“.

18. 10. 2017 – Noční divadlo K. Čapek „Jak se dělá divadlo“.

16. 10. 2018 – Noční pořad „Aby bylo jasno“, (pel mel – co kdo doma připravil a s tím přijel).

17. 10. 2019 – Noční pořad „Možná přijde i Krakonoš“ – scénky, sborová recitace a zpěv.
Poznámka:
Heslo zpracovala Helena Vodrušková za spolupráce Ing. Jaroslava Vondrušky z Libice nad Cidlinou, 2020.
Skupiny organizací:
Místní organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

KDP 1986, Vobskočák před Krakonošovým divadlem, vystoupení pro DS Krakonoš
KDP 2003,  Vobskočák - valná hromada
KDP 2004, Vobskočák, valná hromada
KDP 2006, vernisáž výstavy Vobskočáku
KDP 2006, Vobskočák, valná hromada
Vysoké nad Jizerou, akce Vobskočák, J. Pelikán, sólo, 1983
Vysoké nad Jizerou, akce Vobskočák, manželé Vondruškovi, 1983
Vysoké nad Jizerou, KDP, Akce Vobskočák 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Akce Vobskočák 1990
Vysoké nad Jizerou, KDP, Akce Vobskočák, 1994
Vysoké nad Jizerou, KDP, Akce Vobskočák, 1994
Vysoké nad Jizerou, KDP, Akce Vobskočák, v popředí pí Erbsová, 1992
Vysoké nad Jizerou, KDP, J. Hlávka diriguje sbor Vobskočák – akce vítání souborů, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, pan Čapek v pásmu Vobskočák, 1987
Vysoké nad Jizerou, KDP, Představení Vobskočáku, Jak se dělá divadlo, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Vobskočák v Krakonoši – divadelní pásmo, Jar. Mikešová, Mir. Rada, 1992
Vysoké nad Jizerou, KDP, Vobskočák v Krakonoši – Sněhurka, 1992
Vysoké nad Jizerou, KDP, Vobskočák – Josef Pšenička na zahájení,1987
Vysoké nad Jizerou, KDP, Vobskočák – schůze, 1991
Vysoké nad Jizerou, KDP, Vobskočák, Jak se dělá divadlo, 1989
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1980
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1980
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1981
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1981
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1982
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1982
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1982
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1982
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1982
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1982
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1984
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1984
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1984
Vysoké nad Jizerou, Vobskočák, 1984


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.