Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Vysoké nad Jizerou, KDP

Přehlídka: Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim
Ročník: 32
Rok: 2001
Začátek: 12.10.2001
Konec: 20.10.2001
Celostátní přehlídka venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou.

Vyhlašovatel: Svaz českých divadelních ochotníků.

Spoluvyhlašovatelé: OÚ Semily, MěÚ Vysoké nad Jizerou

Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČSR.

Záštita: Hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík

Pořadatel: DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou

Spolupořadatelé: Městská knihovna Vysoké nad Jizerou, Občanské sdružení Vobskočák Vysoké nad Jizerou.

Odborný gestor: NIPOS–ARTAMA Praha.
Účast souborů:
Makov, o. Svitavy, Divadelní klub, Jan Kopecký, Mojmír Balling: Betlémská hvězda, r. PaeDr. Jana Hájková ve spolupráci s Josefem Mlejnkem.

Velké Opatovice, Divadelní soubor MSKS, Joe Orton: Klíčovou dírkou, r. František Petrželka.

Brodek u Přerova, Divadelní soubor J. K. Tyl, na motivy Ester Vilarové: Úklady a láska, r. Vlastimil Krejčiřík.

Žlutice, Divadelní soubor Žlutičan, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák: Dlouhý, Široký a Krátkozraký, r. Jaromír Břehový.

Zliv, Divadelní soubor Hudradlo, Miroslav Slavík podle H. Ch. Andersena: Slavík, r. Mirek Slavík. Doporučení k výběru na JH na 2. místě.

Vysoké nad Jizerou, Divadelní spolek Krakonoš, Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, r. Jan Hejral.

Horšovský Týn, Divadelní soubor MKZ, Georges Feydeau: Ten, kdo utře nos, r. Václav Kuneš. Doporučení k výběru na JH na 1. místě.

Praha, Divadélko Na Peróně, Jaroslav Pustka, Tomáš Kraucher: Šípková Růženka, r. Tomáš Kraucher. (Host přehlídky.)

Libochovice, Divadelní spolek Scéna, Aldo Nicolaj: Motýl… Motýl…, r. Alena Burdová.

Boleradice, Divadelní soubor Bratří Mrštíků, Podle Georga Bernarda Shawa: Pygmalion aneb My fair lady ze zelňáku, r. Alena Chalupová. Nominace na JH.

Kladno, Velmi amatérské divadlo, Kazimír Lupinec a Sonya Štemberová: Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, r. Divadlo V. A. D. (Host přehlídky.)
Lektoři:
ZAJÍC, Vladimír, Mgr., dramaturg, Hradec Králové, předseda
HRAŠE, Jiří, Mgr, režisér, SČDO
KOLÍNSKÝ, Petr, Mgr., scénograf, Praha
SEMERÁD, Karel, režisér, Zlín
ZAKOPAL, Dušan, Ing., režisér, SČDO
STREJCOVSKÝ, Jan, IPOS–ARTAMA, tajemník, vedoucí kurzů režie a scénografie
Paralelní akce:
Rozborové semináře k soutěžním inscenacím, vedené odbornou porotou.

Kurz praktické režie IPOS Praha (5. soustředění: Úvod do scénografie, včetně praktické lekce jevištního svícení a práce režiséra s hercem.) s lektory Milanem Schejbalem, Kateřinou Fixovou, Petrem Kolínským a Janem Duškem.

Kurz scénografie IPOS Praha (2. soustředění: Scénografické řešení inscenace.) s lektory Davidem Bazikou, Janem Duškem a Petrem Kolínským.

Seminář Klubu režisérů SČDO (dílna tematicky zaměřená na kabaret) s lektory Jiřím Hrašem, Danielou Musilovou a Dušanem Zakopalem.

Beseda s hercem Janem Čenským.

Společenské večery s tancem a závěrečný bál Sejkorák.

Zpravodaj přehlídky - redakce: Alice Sládková, Markéta Stašrybková, Dušan Grombiřík, Josef Hejral ml., David Hejral, Aleš Hejral, Ivo Mičkal, Jan Pohanka.
Bibliografie:
BAZIKA, David, architekt a scénograf, DUŠEK, Jan, KOLÍNSKÝ, Petr, Mgr.: Kurz scénografie
BURJÁNEK, Vladimír: Krakonošův divadelní podzim. Hradecké noviny, roč.10, č. 235, 9.10.2001, s. 9, 1 foto. O festivalu amatérských divadel Krakonošův divadelní podzim 2001, který se koná od 12.10.2001 ve Vysokém nad Jizerou. Citována předsedkyně přípravného výboru Svatava Hejralová.
FRIČOVÁ, Jana: To pravé místo pro divadlo / 50 let Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, 2019.
HAVLÍK, Karel: Horšovskotýnští ochotníci opět uspěli na přehlídce ve Vysokém. Právo, roč.11, č. 278, 29.11.2001, s.14, 1 fot. Horšovskotýnští ochotníci uspěli na přehlídce Krakonošův divadelní podzim.
KOLÍNSKÝ, Petr: Aktuální stav scénografie v amatérských divadlech. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 6, 2001, s. 7-8, 1 foto. Autor referuje o scénografii inscenací a souborů na přehlídce Krakonošův divadelní podzim.
KRAKONOŠŮV divadelní podzim 2001. XXXII. národní přehlídka venkovských divadelních souborů. Vysoké nad Jizerou, okres Semily, Liberecký kraj 12.–20. říjen 2001. Programová brožura. Vysoké n. Jiz., Přípravný výbor 2001. 80 s. Foto:
Makov, Betlémská hvězda, s. 20.
Velké Opatovice, Klíčovou dírkou, s. 26.
Brodek u Přerova, Úklady a láska, s. 32.
Žlutice, Dlouhý, Široký a Krátkozraký (2 ks), s. 38.
Zliv, Slavík, s. 44.
Vysoké nad Jizerou, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, s. 50.
Horšovský Týn, Ten, kdo utře nos, s. 56.
Praha, Šípková Růženka, s. 62.
Libochovice, Motýl… Motýl…, s. 66.
Boleradice, Pygmalion aneb My fair lady ze zelňáku, s. 70.
Kladno, Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, s. 76.
MACHOVÁ, Jana: Zlivské Hudradlo se neztratí ani doma, ani ve světě. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč.10, č. 241, 16.10.2001, s.19. Na národní přehlídce venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém n.Jizerou se představí také Divadlo Hudradlo ze Zlivi. S inscenací Slavík bude tento soubor hostovat také na Světovém festivalu dětského divadla v německém Lingenu.
SKOKANOVÁ, Eliška: Krakonošův divadelní podzim. Hradecké noviny, roč.10, č. 244, 19.10.2001, s. 9, 3 foto, 1 fot. na tit. s. O festivalu amatérských divadel Krakonošův divadelní podzim 2001, který se koná od 12.10.2001 ve Vysokém nad Jizerou. Citována předsedkyně přípravného výboru Svatava Hejralová.
SKOKANOVÁ, Eliška: Pygmalion nominován na Hronov. Hradecké noviny, roč.10, č. 247, 23.10.2001, s. 9, 1 foto. K festivalu Krakonošův podzim 2001. Citována Svatava Hejralová, předsedkyně přípravného výboru.
SKOKANOVÁ, Eliška: Po Hronovu se blíží Krakonošův divadelní podzim. Hradecké noviny, roč.11, č. 189, 15.8.2002, s. 9. - Podepsáno sk. K festivalu, který proběhne ve Vysokém nad Jizerou od 11. do19.10.2002.
SKOKANOVÁ, Eliška: Krakonošova Kristova léta. Hradecké noviny, roč.11, č.244, 19.10.2002, s. 9, 3 foto. Článek o festivalu Krakonošův divadelní podzim.
STROTZER, Milan: Bezkonkurenční časoprostor vysocké přehlídky aneb Prostor pro kultivaci divadelního ducha. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 6, 2001, s. 8-10, 5 foto. Autor referuje o dílnách a kurzech na Krakonošově divadelním podzimu.
TECHNICKÁ příloha. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 6, 2001, s. 12, 1 obr. - Podepsáno pracovníci ŠSOT a VÚEK Vysoké nad Jizerou za výrazné podpory detašovaného pracoviště Libice nad Cidlinou vydal Spolek Techniků Divadla Krakonoš. Převzato z vysockého přehlídkového zpravodaje Větrník č. 7/2001. Ze semináře o divadelní osvětlovací technice na Krakonošově divadelním podzimu.
VĚTRNÍK – zpravodaj KDP, č. 1-9. Vydává PV, Redakce: Mgr. Alice Sládková, nákladem 220 ks. kART
ZAJÍC, Vladimír: Krakonošův divadelní podzim. XXXII. Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou 12.X.-20.X.2001. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 6, 2001, s. 3-6, 6 fot. Referát o přehlídce Krakonošův divadelní podzim. Doplněno výsledkovou listinou. Foto:
Boleradice, Pygmalion aneb My fair lady ze zelňáku, (2x) s. 2–3.
Horšovský Týn, Ten, kdo utře nos, obálka.
Brodek u Přerova, Úklady a láska, s. 4.
Zliv, Slavík, s. 4.
Makov, Betlémská hvězda, s. 5.
Libochovice, Motýl… Motýl…, s. 6.
Velké Opatovice, Klíčovou dírkou, s. 6.
Vysoké nad Jizerou, Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, s. 7.
Kladno, Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, s. 8.
Žlutice, Dlouhý, Široký a Krátkozraký (2 ks), s. 8.
ZAKOPAL, Dušan: Je subjektivita měřitelná?. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 6, 2001, s. 10-11, 2 grafy. Autor referuje o tom, jak sledoval divácké reakce na Krakonošově divadelním podzimu.
Archivy:
Videozáznamy představení
Betlémská hvězda, Divadelní klub, Makov
Klíčovou dírkou, DS MSKS, Velké Opatovice
Úklady a láska, Tyl, Brodek u Přerova
Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Žlutičan, Žlutice
Slavík, Hudradlo, Zliv
Zdaleka ne tak ošklivá..., Krakonoš, Vysoké nad Jizerou
Ten, kdo utře nos, DS MKZ, Horšovský Týn
Šípková Růženka, Na Peróně, Praha
Motýl... Motýl..., Scéna, Libochovice
Pygmalion aneb ..., DS bratří Mrštíků, Boleradice
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, Velmi amatérské
divadlo, Kladno
pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Pojmy

Související Obrázky

Brodek u Přerova, Tyl, Úklady lásky, 2001
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Vysoké n. Jiz., 32. CP venkovských DS – KDP, programová brožura, 2001
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, přípravný výbor, 2001


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Brodek u Přerova, Tyl, Úklady lásky, 2001
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, přípravný výbor, 2001


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.