Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Krakonoš, DS / Přemysl

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1786
Působení: 178x, 179x, 180x, 181x, 182x, 183x, 184x, 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Divadelní spolek Krakonoš z Vysokého nad Jizerou působí v místě s nejstarší tradicí ochotnického divadla v republice. Ochotnické divadlo se zde bez větších přestávek hraje již od roku 1786. Snad největší přestávka v historii vysockého divadla vznikla v důsledku požáru města 29. července 1834, při němž shořely i divadelní prostory v budově tehdejší radnice. O necelé dva roky později byla však divadelní činnost obnovena.
V roce 1924 vznikla při divadelním spolku Krakonoš loutková scéna (viz soubor Krakonoš, Loutková scéna).


1867 Hadrník pařížský, plakát (viz obr.)
1870 tablo předních členů (viz obr.)
1875 Slavnosť založení, plakát (viz obr.)
1876 velké oslavy 100 let divadelní činnosti v místě; Strýček Tom, plakát (viz obr.); Rozina Ruthardova, plakát (viz obr.)
1877 Černá Hora, plakát (viz obr.); Della Rosa, plakát (viz obr.)
1878 "Vhodné by bylo zakoupiti poprsí sádrové Jos. K. Tyla a V. K. Klicpery" (Kniha Protokolů 1878 – 1904, s.3)
1878 Vězení, plakát (viz obr.)
1878 „Za práci a namahaní určil výbor, by se z pokladny vyplatila částka režiséru panu Václavu Jandovi 7 zl v.č. což také on přijal bez námitky.
Co však se výkonů a provedení ze strany ochotníků týče, nelze se chválně vysloviti, za jedna byl dámský personal příliš slaby, za druhé pak, co mužského se dotýče, zvláště mladých sil, musí se vytknouti, že příliš málo dbali by zdárný výsledek při představeních docílen byl. Hlavní vada spočívala v tom, že nemnozí ochotníci, když byli několik úloh poněkud uspokojivě byli sehrali a ze strany obecenstva se jim pochlebilo, domnívají se že dosáhli v umění divadelním již jakéhosi mistrovství a zavedení myšlenkou touto, nedbají na radu ochotníků zkušenějších a dovolí sobě počínati posuňky a hrou tak, že snížují umění dramatické na sprosté komediantství.“
(Kniha Protokolů 1878 – 1904, s.4)

1880 zřízeno nové jeviště, výtvarník Brzobohatý z Liberce; Panna Orleánská, překl. .S.K.Macháček, plakát (viz obr.)
1880 a n. funkcionáři (viz obr.)
1881 spolek měl 30 členů, nové jeviště nákladem 1000 zl., uhrazeno bezúročnými půjčkami členů, "které však ztěžka budou vyrovnány, jelikož c. k. hejtmanství nepovolilo spolku ani nejmenší částku z příjmů z divadelních představení na divadlo obrátiti." (Divadelní listy 1881.)
1881 Jan Hus, Tvrdohlavá žena, Strakonický dudák, Vlastenci bohumilí (Züngel), Jedenácté přikázání, Sirotek Lovoodský, Rodinná vojna (Šamberk), Lipany. Spolek se stal členem Divadelní matice.

1882 se Přemysl spojil se Zpěváckým spolkem Krakonoš v Pěvecko-Divadelní jednotu Krakonoš.
V nové radnici pořízeno nové jeviště. Pro ně opona přemalována stará opona Janem Falkou (Založení města), později v divadle.
1884-1886 dramatizace Verneova románu Cesta kolem světa, vysocké divadlo proslavila po celých Čechách. Ještě 1907 se hrála 19x, 1913 - inspic.pomůcka, s.a. (viz obr.)
1895 činnost viz Jednatelská zpráva (viz obr.)
1895 Náměsíčné zálety, Konkursy pana notáře, Vojnarka, Šťastný člověk, Ženichové
1896 činnost viz Jednatelská zpráva (viz obr.)
1896 Spanilá Savojanka.
1898 činnost viz Jednatelská zpráva (viz obr.)
1900 Dva sirotci, plakát (viz obr.); Marie a Marta, Fastr, plakát (viz obr.)
1901 Vlastimila a Krakonoš, společný výlet do Navarova , plakát (viz obr.); Mořská panna, Štolba, plakát (viz obr.)
1903 Ve znamení kříže, Hry pašijové, plakát (viz obr.); Cyprienna, Sardou, plakát (viz obr.)
1904 Nový clown, H.M.Pauli, plakát (viz obr.)
1905 Závěť, Štolba, 1905, plakát (viz obr.)
1906 Josef Kajetán Tyl, Šamberk, plakát (viz obr.); Pražská děvečka a venkovský tovaryš, Tyl, plakát (viz obr.)
1911 Vlastenci, Rudlofff, plakát (viz obr.), Tři dny života hráčova, plakát (viz obr.)
1914 11x a několikrát 1926. Zajížděli do okolních míst a zvali k hostování jiné soubory.
1915 Zabloudilá píseň lásky, Muttich, 1915, tablo (viz obr.)
1918 Vodopád Giessbach, plakát (viz obr.); Růžová pouta, Lokay, plakát (viz obr.); Naše babička, plakát (viz obr.); Chudý písničkář, plakát (viz obr.)
1919 Lucerna, Jirásek, plakát (viz obr.)
1920 Pražský žid, Kolár, plakát (viz obr.); Zlato, Šmaha,plakát (viz obr.); Fedora, Sardou, 1920 ?, plakát (viz obr.)
Na poč. 20. stol. jako výtvarník příležitostně ak. mal. K. V. Muttich
Do 1924 se hrálo v radnici.

1925 otevřeno samostatné divadlo, majitel Pěvecko-DJ Krakonoš. Obnovena bohatá činnost včetně LD.
1929 Plukovník Švec, tablo (viz obr.)
1930 Lucerna, Libuňský jemnostpán, tablo (viz obr.); Monastýr nad tajgou, tablo (viz obr.)
1936 oslavy 150. výročí ODi.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1944 120 členů.
1946 Kvapil: Oblaka, hráno mj. v Buřanech.

Od 1948 Krakonoš začleněn jako DS OB.
1950 oslavy 25. výročí položení základního kamene k vlastní divadelní budově, slavnostní představení Vinice (Toman).
Do 1961 nejhranější hry Cesta kolem světa 64x, Strakonický dudák 18x, Lucerna 14x, Žižkova smrt.
1967 uvedením Slaměného klobouku a Svatby pod deštníky ukončil Krakonoš svou 180. sezonu.
Od 1970 pořádána přehlídka Krakonošův divadelní podzim (viz Přehlídky)
1976 - pásmo písní Karla Hašlera: Ta naše krásná zem, sestavila Libuše Erbsová. Účast na OP v Lomnici n. Popelkou.
1978 - pásmo vzpomínek a písní K. Hašlera uvádí Erbsová: Ta naše krásná země, r. manželé Hejralovi. Účast na OP Josefodolské divadelní jaro.

V 80. letech jako Krakonoš - dramatický soubor Střediskového kulturního zařízení Vysoké nad Jizerou (Osvětové besedy Vysoké nad Jizerou), 60 členů, vedoucí Josef Hejral.

1980 - Jan Havlásek: Nepožádáš manželku bližního svého, r. osef a Marie Hejralovi. Účast na OP Josefodolské divadelní jaro.
1980 Hejralovi: Na pobytí u Krakonoše
1982 Hubač: Dům na nebesích
1982 Sen o křídlouce (K. Svoboda)
1983 Komedyje vo dvouch kupcích a Židoj Šilokoj. ( Lidovou hru z Podkrkonoší s použitím dobových kramářských písní s hudbou Mojmíra Ballinga pro dnešní jeviště upravil Jaroslav Kolár), r. Pavel Hora j.h. a M. Hejralovi. Účast na OP v Lomnici n. Popelkou. 1986 účast na přehlídce Karlovarský Harlekýn.
1984 A jitra jsou zde tichá
.
1985 Fuente Ovejuna
1986 velké oslavy dvou set let ochotnického divadla v místě.
1986 Strakonický dudák, r. jh. Karel Palouš, RDZN Praha

Mimořádný ohlas v 80. a 90. letech 20. století měly inscenace podkrkonošských sousedských her (mj. v úpravách J. Kopeckého a r. K. Palouše).


1986, 1987 na JH - Vodseďálek - Kopecký: Nová komedyje o Libuši a dívčí vojně v Čechách
1987 František Vodseďálek: Nová komedyje o Libuši a dívčí vojně v Čechách, r. Pavel Hora. Účast na přehlídce Karlovarský Harlekýn.
1988 František Vodseďálek: Nová komedyje o Libuši a dívčí vojně v Čechách, r. Pavel Hora. Účast na KP VčK.
1989 Jiří Voskovec, Jan Werich: Slaměný klobouk, režie Pavel Hora, KDP.
1990 Betlémská hvězda (Komedie o hvězdě).
1990 Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek: Slaměný klobouk, r. Pavel Hora. Účast na přehlídce Karlovarský Harlekýn.

Od 1991 opět DJ Krakonoš.

1991 Brüstl: Bramborový den, NP Šrámkův Písek.
1992 Jan Kopecký: O umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, r. Karel Palouš. Účast na přehlídce Karlovarský Harlekýn. 1993 na KDP - doporučení na JH.
Hrány též na zájezdech. (Zájezd do NSR a Holandska uprostřed 80. let zakázán odborem kultury KNV v Hradci Králové proto, že v souboru byly manželské páry a věřící lidé. Neúčast se pořadatelům zdůvodnila tím, že v souboru vypukla žloutenka.)
1992 Procházka: Klíče na neděli. Účast na KP VDS, Tatobity - postup na Krakonošův divadelní podzim.
1992 - DS Krakonoš (mladá garnitura - Šťovíci), František Brüstl: Bramborový den. Účast OP Poběžovice j.h. Účast na KP AUDIMAFOR, Turnov - ocenění za kolektivní tvorbu.
1993 - Jan Kopecký: O umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, r. Karel Palouš. Účast na KP VDS Malé Svatoňovice - doporučení na Krakonošův divadelní podzim.
1994 Woody Alen: Nepijte tu vodu. Účast na Josefodolské divadlení jaro.
1996 Nepil: Oldřiška.
Improvizace. Účast Štronzo.
1997 Schmoranz: Začarovaný les
O mých láskách. Účast Štronzo.
1998 Vysocký šíšata. Účast Štronzo.
1998 Krakonoš Théâtre Sans Lien: Molière, Měšťák šlechticem - Le bourgeois gentilhome.
1998 Alan Ayckbourn: Kdes to byl(a) v noci, r. Pavlína Morávková a Marie Trunečková. Absolventské představení kurzu praktické režie ARTAMA Na Divadelní Třebíči a JH.
1999 - Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenuty čert, r. Jiří Pošepný. Účast Josefodolské divadlení jaro - nominace na NP Vysoké nad Jizerou. Účast na KDP Vysoké nad Jizerou.
2000 - Václav Kliment Klicpera: Potopa světa, r. Jan Hejral. Účast Josefodolské divadlení jaro - doporučení na CP KDP, Vysoké nad Jizerou. Účast na CP KDP, Vysoké nad Jizerou - doporučení k výběru na JH na 3. místě.
2000 Zahraniční reprezentace SRN, Paderborn, Divadelní dny evropských kultur.
2000 - Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXIX. Symposion, Třebechovice.

V 2. pol. 20. stol. mimořádná aktivita rodiny Hejralových, manželé Josef a Marie ved., r. a h., Jan kapelník, h. a r., Svatava Hejralová

2001 Divadelní Třebíč, Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta.
2001 O. Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, režie Jan Hejral, účast na Divadelní sešlosti v Boleradicích.
2002 Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů, r. Milan Schejbal. Účast na KP Lomnice nad Popelkou - nominace na NP Divadelní Třebíč. Účast KDP, Vysoké nad Jizerou, účast na Stochovská Thalie, Erbenův Miletín.
2002 - Petr Pýcha: Republiku za koně a fotbal, režie P. Pýcha a Jan Vaverka ml. Premiéra 31.3.2002.
2002 - Axel Breidahl: Vzbouření v ústavu šlechtičen. Účast na Josefodolské divadlení jaro - cena Aleně Janderkové za roli Slečny z Bensonů, Ivě Metelkové za roli Baronky Lütgenové a Olince Šourkové za roli Hraběnky Schleglové.
2003 loutkové pohádky. Princezna Jitřenka se vdává.
2003 Ivana Řehořová na motivy W. Shakespeara: Šejkspír? Shakespeare !, r. Ivana Řehořová.
2003 - Pavel Grym: Růže pro princeznu; Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou.
2003 - C. Goldoni: Sluha dvou pánů. Účast na Klicperův Chlumec.
2004 Dvojí hra, režie Milan Schejbal, účast na Budějcká Thálie 2004.
2005 Ivan Kraus Víkend.
2005 Petr Pýcha: Republiku za koně a fotbal aneb Obrázky z dějin národa Havlase Pavlaty, Miletínské divadelní jaro, KDP, JH 2006.
2005 - Robert Thomas: Dvojí hra. Účast na KP Lomnice nad Popelkou.
2005 - Jan Drda: Hrátky s čertem, r. Jiří Pošepný. Účast na Josefodolské divadlení jaro - čestné uznání Robert Nesvadba v roli Martin Kabáta a Martin Hayk v roli Solferna, cena Jan Hejral ml. v roli Lucia, Josef Hejral st. v roli Školastika a Ivan Hanuš v roli Omnimora a souboru za inscenaci - nominace na NP Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou. Účast na NP Krakonošův divadelnaí podzim Vysoké nad Jizerou.
2006 - Ivan Kraus: Víkend. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Svatavě Hejralové a Jiřímu Pošepnému za herecký výkon, cena Josefu Hejralovi za scenografii .
2008 - Simon Williams: Polib tetičku, r. Milan Schejbal. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - nominace na NP KDP, diplom Jiřímu Pošepnému za roli Leonarda a Jiřímu Líbalovi za roli Guse. Účast KDP, Vysoké nad Jizerou, čestné uznání Jiřímu Pošepnému za roli Leonarda. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou. Účast Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast Erbenův Miletín. Účast na Hrabalova ostře sledovaná Polná.
Josef Hejral předsedou SČDO.
2009 - Jiří Brdečka: LIMONÁDOVÝ JOE, r. Marie Trunečková. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Petře Ďoubalíkové a Ivaně Hanušové, diplom Lucii Preisslerové, ? - doporučení na NP KDP, Vysoké nad Jizerou. (Z důvodu náročné scény se představení odehraje v divadle Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou.) Účast na NP KDP - čestné uznání Josefu Hejralovi za sólový hudebně pěvecký výkon, Petře Kodejškové - Ďoubalíkové za roli Winnifred Goodmanové, Lucii Preisslerové za roli Tornádo Lou a cena Adamu Bartoňovi za roli Limonádového Joea.

2011 - divadelní spolek přes stovku členů. Vedle zájezdových představení (činohry i loutkového divadla - viz Krakonoš, Loutková scéna, LD) zahraje na domácím jevišti ročně průměrně asi 12 představení, loutková scéna hraje do roka zhruba 15krát (celkem asi pro 800 diváků). Premiéry se konají pravidelně v období vánočních a velikonočních svátků. Herecký soubor se semkl kolem jediné režisérky – Marie Trunečkové.

2011 - Krakonoš, Florimond Hervé, Henri Meilhac, Arthur Millaud, překlad a úprava Oldřich Nový: Mam'zelle Nitouche (opereta), r. Marie Trunečková. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - cena za herecký výkon Veronice Havelkové, za režii Marii Trunečkové a soubboru za inscenaci a čestné uznání za herecký výkon Martinu Hnykovi, Aleši Havelkovi a Vladimíru Brtkovi - nominace na NP KDP. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou - čestné uznání Marii Trunečkové za režii a Martinu Hnykovi za roli Célestina, Aleši Havelkovi a Vladimíru Brtkovi a cena Adamu Bartoňovi za hudební nastudování a Veronice Havelkové za roli Denisy a zvláštní čestné uznání Josefu Hejralovi za roli Režiséra.

2012 - muzikál polských autorů, básníka a dramatika Ernsta Brylla a hudební skladatelky Katarzyny Gärtne, přeložil a přebásnil Jaromír Nohavica: Malované na skle, r. Marie Trunečková spolu s choreografem Martinem Packem - muzikálová balada o Jánošíkovi a zbojnících, o lásce, přátelství a svobodě…(premiéra 8. dubna 2012).

2012 - F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud: Mam'zelle Nitouche. Účast na Březen - měsíc divadla, Jilemnice.

2013 - Krakonoš, Norman Robbins: HROBKA S VYHLÍDKOU, r. Jan Hejral a Ivan Hanuš. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání za herecký výkon, čestné uznání za režii Jan Hejral a Ivan Hanuš, dvě ceny za herecké výkony a cen za inscenaci - postup na NP KDP. Účast na NP KDP - čestné uznání Jiřímu Líbalovi za postavu Luciena Tomba a cena Svatavě Hejralové za postavu Emily Tombové.

2013 - Krakonoš, Ernst Bryll, Katarzyna Gärtnerová, Jaromír Nohavica: MALOVANÉ NA SKLE (muzikálová balada s živou hudbou o Jánošíkovi, zbojnících, lásce a svobodě), r. Marie Trunečková. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - cena Marii Trunečkové za režii a kostýmní řešení, Adamovi Bartoňovi za hudební nastudování muzikálu a souboru za kolektivní herecký výkon a za inscenaci muzikálu a cena souboru za inscenaci - nominace na NP KDP. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast na NP KDP - cena Adamu Bartoňovi za hudební nastudování, souboru za inscenaci, za scénografické řešení a za ztvárnění postav a Marii Trunečkové za režii - nominace do programu Jiráskova Hronova 2014. Účast na CP Jiráskův Hronov.

2014 - Krakonoš, Ernest Bryll, Katarzyna Gärtner a Jaromír Nohavica: Malované na skle (muzikál). Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou. Účast na KP arní sešlost, Boleradice.

2015 - Krakonoš, Martin Vačkář, Ondřej Havelka: ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU, r. Marie Brtková-Trunečková. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - nominace na NP Krakonošův divadelní podzim. Účast na NP Krakonošův divadelní podzim - čestné uznání Vladimíru Brtkovi za scénu a rekvizity, Ivaně Růžičkové za kostýmy a kostýmní doplňky, Orchestru DS Krakonoš Vysoké n. J. za hudební interpretaci, Adamu Bartoňovi za roli Amerikána Tima a Marii Brtkové-Trunečkové za režii, cena Adamu Bartoňovi za hudební nastudování, Veronice Havelkové za roli Slečny Luizy a Tomáši Hellmuthovi za roli Režiséra Klepače a hlavní cena souboru za inscenaci - nominace na CP JH 2016. Účast na NP Jiráskův Hronov 2016.

2015, 17.7. - Africký večer - vystoupení tanečního a pěveckého souboru z Ugandy.

2015 - Tim Firth: Holky z kalendáře, r. Marie Trunečková. Premiera vánoce 2015. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro 2016 - čestné uznání Marie Brtková Trunečková za režii a Vladimír Vodseďálek za herecký výkon a cena soubor za inscenaci, Vladimír Brtek a Josef Hejral za scénografii a Jana Drozenová za herecký výkon - doporučení na národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou. Účast na NP Krakonošův divadelní podzim 2016 - čestné uznání Janě Drozenové za roli Chris a Haně Andělové za roli Ruth.

2016 - 4.3.2016 hostující soubor Vicena z Ústí nad Orlicí uvádí hru Isabelle de Toledo: V rytmu tanga, r. Jan Štěpánský.

2016 - Jaromír Břehový: SBOROVNA, r. Jan Hejral a Ivan Hanuš. Premiéra 25. 12. 2016. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2017. Cena Josefu Hejralovi za roli učitele Ivana, ČU Svatě Hejralové za roli učitelky Ivy, Janě Vodseďálkové za roli učitelky Jany. Doporučení na KDP 2017. Účast na KP Lomnice nad Popelkou 2018.

2017 - Josef Lada: NEZBEDNÁ POHÁDKA, r. Martin Hnyk. Premiéra 16. dubna 2017. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2018. • čestné uznání za hudební doprovod Pavlíně Vodseďálkové, Pavlíně Drmlové a Josefu Hejralovi.

2018 - J. Janků, P. Svojtka, I. Hlas, J. Janouch: BEDŘICH SMETANA: THE GREATEST HITS, r. Marie Brtková-Trunečková. Účast na Činoherní klub uvádí 25. března. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Vladimír Brtek, Josef Hejral, Ivana Růžičková za scénografii a cena soubor za inscenaci a za herecké a hudební nastudování a Marie Brtková Trunečková za režii - nominace na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou - čestné uznání Marii Brtkové Trunečkové za režii, za herecký výkon Robertu Nesvadbovi v roli Roberta Stařenky, Josefu Hejralovi v roli Pepy, Povaleče a Pavle Šikolové v roli Pavly, Mařenky a cena Ivaně Růžičkové za kostýmy, Petru Tomešovi za hudební aranžmá, Janě Vodseďálkové za herecký výkon v roli Janinky, Libuše. Účast na Léto ochotnických divadel, Praha 2019.

13. a 14. července 2018 - DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou slaví republiku! (viz Přílohy)

2018 - Petr Pýcha: Republiku za koně a fotbal aneb obrázky z dějin národa Havlase Pavlaty, r. Svatava Hejralová. (Na vánoce 2018 jsme připravili obnovenou premiéru, 2.2.2019 repriza). Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou 2019 - nesoutěžní představení.

2020 - Jarní prázdniny v Divadle Krakonoš Vysoké nad Jizerou - přijměte pozvání na loutkovou pohádku, pásmo poudaček, na divadelní představení i do videokavárny, a to ještě není všechno! Program viz Přílohy.

29.12.2021 - Videokavárna z archivu divadla - přátelské posezení při sledování starších videodokumentů. (https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2421)

17.4.2022 - premiéra komedie Václava Klimenta Klicpery: Divotvorný klobouk.
(https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2512)

22.5.2022 - premiéra komedie - Terry Pratchett: Maškaráda aneb Fantom opery, r. Marie Brtková.
https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2533
19.11.2022 - repríza - https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2601.
27.1.2023 - repríza - https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2710

2022 - Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk, r. Martin Hnyk. Účast na KP Divadelní salon paní Ljuby, Neratovice- čestné uznání Petra Kodejšková za roli Bětušky.

2022 - Jaromír Břehový: ZÁTIŠÍ S LOUTNOU, r. Ivan Hanuš. Premiéra 25.12.2022.

2023 - Jarní prázdniny v divadle Krakonoš - loutkové pohádky, pásma krkonošských poudaček a písniček Posezení s Krakonošem, Videokavárna, Maškarní bály a dvě divadelní představení. Program viz Přílohy.
Dětský maškarní bál;
Čertův švagr - loutková pohádka;
Posezení s Krakonošem - pásmo poudaček a písniček zdejšího kraje;
Videokavárna - promítání filmových dokumentů z archivu divadla;
Divadelní maškarní bál;
Zátiší s loutnou - Divadelní komedie Jaromíra Břehového, DS Krakonoš;
Slaměný klobouk - Divadelní komedie M. Horníčka a E. Labiche v podání DS Vojan z Libice nad Cidlinou.

2023 - T. Pratchett, S. Briggs, J. Kantůrek: Maškaráda aneb Fantom opery, r. Marie Brtková-Trunečková. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - cena Janě Vodseďálkové za roli Bábi Zlopočasné, Magdaleně Bartoňové za roli Stařenky Oggové, Adamu Bartoňovi za hudbu a hudební nastudování i, Orchestru DS za hudební interpretaci. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou.

2023 - Jaromír Břehový: Zátiší s loutnou, režie Ivan Hanuš. Účast na KP Divadelní salon paní Ljuby, Neratovice - cena za herecký výkon Jana Vodseďálková, čestné uznání Vladimír Brtek za scénu a Ivan Hanuš za režii. Účast na Josefodolské divadelní jaro - čúz Petře Kodejškové za roli Kači, čúz Vladimíru Vodseďálkovi za roli Exekutora, cena Vladimíru Brtkovi za scénu, cena Svatavě Hejralové za roli Zoji.
Bibliografie:
Africký večer - vystoupení tanečního a pěveckého souboru z Ugandy. Pořádá Římskokatolická farnost Vysoké n. Jiz. Dobrovolné vstupné bude věnováno na výmalbu kostela.
http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/1170
http://ds-krakonos.iol.cz/

CÍSAŘ, Jan: Toužení za divákem. Amatérská scéna 1993, č.12, s. 8-9, 3 fot.

Divadlo Krakonoš - http://www.libereckozve.cz/en/dejiste/divadlo-krakonos/

DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou slaví republiku! - plakát - viz Přílohy.

EXNAROVÁ, Alena: Miletínské divadelní jaro 2005. AS 2005, č. 3.

EXNAROVÁ, Alena: Ohlédnutí za XXIII. Krakonošovým divadelním podzimem. Amatérská scéna 1993, č. 1, s.2-4, 4 fot. Referát.

FELZMANN, Rudolf: Lomnice nad Popelkou 2005. AS 2005, č. 2, s. 17. Foto:
Vysoké nad Jizerou, Dvojí hra
Lomnice nad Popelkou, Výtečníci

FELZMAN, Rudolf: Komediálně naladěný Josefův Důl. Amatérská scéna roč. 54, č. 3, 2008, s. 49-50, 2 foto.

FELZMANN, Rudolf: Radosti a strasti venkovských souborů aneb Josefodolské divadelní jaro 2009. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 29 - 30.

GREGAR, Alexandr: Krakonoš byl spokojen. XX. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů. Amatérská scéna 1990, č. 1, s. 6.

GREGAR, Saša: O prasečí hlavu. Štronzo ´98 - Moravská Třebová. AS 1998, č. 6, s. 20 (převzato z Divadelní Hromady XXIII/98).

HEJRALOVÁ, Svatava: Sborník ke 150 letům ochotnického spolku Přemysl, Občanské sdružení Větrov, z.s. Vysoké nad Jizerou, 2021, 55. str. formátu A4, ISBN 978-80-88182-19-1.

HRAŠE, Jiří: Josefův Důl patnáctiletý. AS 2005, č. 3, s. 40-42.

HÜBNER, A.: Lomnice nad Popelkou. Amatérská scéna 1977, č. 1, s. 21.

Jarní prázdniny v Divadle Krakonoš Vysoké nad Jizerou - program - viz Přílohy.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Památník vysockého Krakonoše. Na oslavu stoleté památky vzniku ochotnického divadla ve Vysokém. Uspořádal Frant.Mařatka, učitel.

LAURIN, František: Závěrečná zpráva KDP 2005, Větrník č. 9.

LAURIN, František: Cesty venkovského divadla a jeho mateřština. AS 2005, č. 6, s. 10-15.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Sněhová a divadelní nadílka ve Vysokém. Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 22 - 28.

MAŘATKA, František: Památník vysockého Krakonoše. Vysoké nad Jizerou, Krakonoš 1886, 66 s.

NOVOTNÝ, Josef: Informace pro MČAD - Buřany. Rkp. 2001. kART.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Karlovarský Harlekýn potřetí. Přehlídka amatérského divadla. Amatérská scéna, 24, 1987, č. 8, s. 14. - 2 obr.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Potřinácté ochotnický svátek v Poběžovicích. AS 1992, č. 7, s. 23. Foto:
Horšovský Týn, Příliš počestná žena.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Divadlo na každém kroku aneb Byli jsme a budem! AS 2011, č. 2 - Rozhovory. (viz Texty)

STIEBEROVÁ, Eva: Sága komediantského rodu. Ústecký deník, SD magazín, roč.10, č.291, 14.12.2002, s. 3, 4 fot. - Vyšlo též v: Hradecké noviny, Víkendová káva, roč. 12, č. 3, 4.1.2003, s. 3.

Článek o rodině Hejralů, ochotnících z Vysokého nad Jizerou.


ŠOTKOVSKÝ,Jan: Recenze, Popelka Rakovník 2005. (viz Texty)

ŠTĚPÁNEK, Petr: Setkání s panem Moliérem. Rozhovor. AS 1998, č.3, s.25-26.

TOMAS, Karel. XXX. Šrámkův Písek. Amatérská scéna 1992, č. 1, s. 24.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 82.

Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Malované na skle - viz Obrázky.

Amaterská Scéna: Jarní prázdniny v divadle Krakonoš (2023). AS 3.2.2023. (viz Texty)
https://www.amaterskascena.cz/rubrika/aktuality
Jarní prázdniny v divadle Krakonoš (2023) - program, plakát - viz Přílohy.
Jarní prázdniny v divadle Krakonoš (2023) - Videokavárna - viz Přílohy.
Jarní prázdniny v divadle Krakonoš (2023) - Loutna - viz Přílohy.
Jarní prázdniny v divadle Krakonoš (2023) - Plesy - viz Přílohy.www stránky souboru - viz weww odkazy.


Amatérská scéna 1967, č. 4, s. 22.
Divadelní listy 1881, č. 42, str. 366.
Divadelní listy 1902-3, č. 11, s. 200, č. 12, s. 216.
Thalie 1896-7, č. 1, s. 15.


Zprávy ÚMDOČ čč. 6-7, s. 157.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1986, Ka 42, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2260/1941, DS.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 2 evid. karty v kART.)
5. BUDĚJCKÁ Thálie 2004, 3.11.–28.11.2004, Programový leták.

Stanislav Šmíd, Štětí:
Videozáznamy představení:
Kdes to byl(a) v noci na DT 1998
Sluha dvou pánů na DT 2002
Republiku za koně na DT 2003

Muzeum Vysoké n.J.:
STAŠEK Antal, Smlouva s lichvářem, rkp. Opis hry z knihovny Krakonoše. Vysoké n.J., Muzeum Rk 9/S204, kART na CD č. 15017

ŠTĚPÁNEK, J.N. : Berounské koláče, rkp. přepis hry 1837 z knihovny DS Krakonoš. Vysoké n.J., Muzeum , Rk 15/24.117

Wiljm Tell, Rkp. opsal kaplan František Netuka (1811-1847) 1842, 77 s. Vysoké n.J., Muzeum Rk 104/S 5569 Foto tit. strany. Působil ve Vysokém 1837-1846.
kART na CD č. 15085

Vysoké n.J., Přemysl, Poslední Táborita, Rkp.
„Rukopis tento pochází z Hořovic ve 4 jednáních složen od Josefa Rosola, ředitele ochotnického divadla tamtéž. Do této knihy jej přepsal a 5. jednání k tomu zpracoval K. Hásek, 1873, 138 s. Vysoké n.J., Muzeum Rk 105/S 5567 Foto tit. strany.
kART na CD č. 15086

Vysoké n.J., Odi, Čertu mleyn, zpěvohra od Bachtíka. Rkp. Nedat. 64 s. Vysoké n.J., Muzeum Rk 106/S 5520 Foto tit. strany a No 1 Chorus.
kART na CD č. 15087- 15088

Vysoké n.J., Odi, Nové Amazonky aneb Ženy a muži v rozbroji. Směšná hra ve 3 jednáních se zpěvi a tancemi. Rkp. Nedat. Nestr. Vysoké n.J., Muzeum Rk 107/S 5566

Vysoké n.J. Přemysl/ Odi. Účty divadelní 1856 - 1876. Z druhé strany knihy povolení her 1853-1856. Nestr. Rkp. Vysoké n.J., Muzeum Rk 107/S 5570. Foto 1. s.
kART na CD č. 15089

Vysoké n.J. Přemysl/ OdiKrál Václav a jeho kat. Tit stranu rukopisu kreslil Frant. Mařatka. Přepisu hry. 1876. Nestr. Rkp. Vysoké n.J., Muzeum Rk 108/S 5568. Foto 1. s.
kART na CD č. 15090

Kouble, Josef Alois - portrét, Památník vysockého Krakonoše 1886, s. 32
kART na CD č. 15091

Související Texty

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Videa

Související Obrázky

 Vysoké nJ, Krakonoš, Seznam členů 1882, tit str.
FRIČOVÁ, Jana: To pravé místo pro divadlo / 50 let Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, 2019
Hejral Josef st. - portrét, 2004
HEJRALOVÁ, Svatava – Sborník ke 150 letům ochotnického spolku Přemysl, 2021, titl. strana
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, hodnocení souborů se konalo v daných městech kraje, 1984
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1986
Hronov. slavnostní zakončení CP Jiráskův Hronov 2014
Hubačíková  Slávka - herečka spolku Krakonoš, 2006
KDP 2003, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Bláha Čestmír - herec
KDP 2003, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Bárta Karel - herec
KDP 2003, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Bártová Kateřina - herečka
KDP 2003, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hanuš Ivan - herec
KDP 2003, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Iva Řehořová - režisérka
KDP 2003, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Škodová Marcela - herečka
KDP 2003, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Vodseďálek Vladimír - herec
KDP 2006, Richterová Lenka - výtvarnice spolku Krakonoš
KDP 2007, osobnosti festivalu, Vaverka Jan
KDP 2008, vítání DS Krakonoš
KDP 2009, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Limonádový Joe
Miletín, Muzeum 0-18, Vysoké nad Jizerou, reflektor
Miletín, Muzeum 0/03, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, slon ve skladišti
Miletín, Muzeum 0/03, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa - plakát, 1926
Miletín, Muzeum 0/03, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa 1926, bajadéry
Miletín, Muzeum 0/03, Vysoké nad Jizerou, princezna Audi, Cesta kolem světa 1926
Miletín, Muzeum 0/03, Vysoké nad Jizerou, slon v průvodu Cesta kolem světa, 1926
Miletín, Muzeum 0/12, Vysoké nad Jizerou, kašírované brnění
Miletín, Muzeum 0/12, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, kašírované brnění, 2004
Miletín, Muzeum 0/12, Vysoké nJ. helma s hledím
Miletín, Muzeum 0/18, Vysoké nad Jizerou, reflektor, přívod proudu
Miletín, Muzeum 0/18, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, přepínač elektrického proudu
Miletín, Muzeum 0/18, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, zadní strana přepínače el. proudu
Miletín, Muzeum 0/18, Vysoké nad Jizerou, ochotnický reflektor
Miletín, Muzeum 0/18, Vysoké nad Jizerou, osvětlovací těleso
Miletín, Muzeum 0/18, Vysoké nad Jizerou, osvětlovací těleso
Miletín, Muzeum 0/18, Vysoké nad Jizerou, reflektor, 30.léta 20. stol.
Miletín, Muzeum 1/13, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Komedie o dvouch - plakát, 1984
Miletín, Muzeum 2/36, Vysoké n.J., Přemysl Odi, Král Václav a jeho kat. Tit stranu rukopisu kreslil Frant. Mařatka. Přepis hry. 1876.
Miletín, Muzeum 2/36, Vysoké nad Jiz, Přemysl, prapor v muzeu
Miletín, Muzeum 2/36, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Divotvorný klobouk 1853 - plakát
Miletín, Muzeum 2/36, Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Král Václav a jeho kat 1876 - plakát
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 1. sál, 10. panel, trnová koruna
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 53-54. panel,
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 03, slon
Panel Marie a Josefa Hejralových, 2004
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 015. Vítá slon
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 053, Rozmach
Škodová, Marcela
Škodová, Marcela
Škodová, Marcela
Škodová, Marcela
Škodová, Marcela
Turnov, Týden divadelní tvoby - program,1979
Vsoké nad Jizerou, Předání zlatého odznaku J. K. Tyla Svatavě Hejralové, KDP 2008
Vyské nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, 2006
Vyské nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, 2006
Vysoké n J, DS Krakonoš, Bedřich Smetana - The greatest hits, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Vysoké n J, DS Krakonoš, Bedřich Smetana - The greatest hits, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Vysoké n. J., Vítání DS Krakonoš, 1980
Vysoké n. Jiz., Krakonoš, Malované na skle, CP Jiráskův Hronov 2014
Vysoké n. Jiz., Krakonoš, Malované na skle, CP Jiráskův Hronov 2014
Vysoké n.J. Přemysl Poslední Táborita Rkp. 1873 138 s.  Foto tit. strany.
Vysoké n.J. Přemysl Odi. Účty divadelní 1856 - 1876. Z druhé strany knihy povolení her 1853-1856. Nestr. Rkp. Foto 1. s.
Vysoké n.J., Kniha zápisů ochotnického divadla vysockého, oudové spolku
Vysoké n.J., Přemysl Odi, Účty divadelní 1856 - 1876
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, skladiště
Vysoké nad Jizerou, Divadelní spolek Krakonoš, Klíče na neděli, 1992
Vysoké nad Jizerou, divadlo Krakonoš, opona, Múzy, pověst o založení města, malíři Brzobohatý a Eckert z Liberce, 1882; re. Jan Falka z Hájů, 1904
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš SKZ, Nová komedyje o Libuši a dívčí vojně v Čechách, 1987
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš Střediskového kulturního zařízení, Slaměný klobouk, 1989
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš Střediskového kulturního zařízení, Slaměný klobouk, 1989
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Dvojí hra, 2005
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Bramborový den, 1992
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Bramborový den, 1992
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Dům na nebesích, 1982
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Komedie o dvou kupcích, 1984
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Komedie vo dvou kupcích a Židoj Šilokoj, 1984
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Malované na skle
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Noc na Karlštejně, výjev, 1916
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Nová komedie O Libuši, S. Hejralová, D.Bláhová, V. Tureček, 1986
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, O umučení a slavném vzkříšení pána a spasitele našeho Ježíše Krista, 1993
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, O umučení a slavném vzkříšení pána a spasitele našeho Ježíše Krista, 1993
Vysoké nad Jizerou, Hásek Prokop Konec jedné legendy
Vysoké nad Jizerou, Hásek, Prokop: Konec jedné legendy o autoru opony
Vysoké nad Jizerou, KDP 2021, Zahájení přehlídky
Vysoké nad Jizerou, KDP, Líčí Ivetka Hásková (herce J. Hejrala), 1989
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nová komedyje o Libuši, 1986
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Vaverka Jan ml. - herec
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Babička je formát, 1959
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Babička,1930
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Bedřich Smetana The Greatest Hits, KP Josefodolské divadelní jaro 2018
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Bez domova, 1929
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Božka Šádková jako Thalie při otevření budovy Krakonoše,1925
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa za 80 dní
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa za 80 dní - plakát, 2004
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa za 80 dní, 1907
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa za 80 dní, 1926
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa, krokodýl, v expozici muzea
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, čestní členové spolku Nečásek, Hladík, Janda, 1936
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Charleyova teta, 2000
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Charleyova teta, 2000
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Chudý písničkář, 1918
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Dvojí hra, 2004
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Dvojí hra, 2004
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Dvojí hra, 2004
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Dvojí hra, 2004
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Fedora, Sardou, 1920 ? - plakát
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Gazdina roba, 1954
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Gorali, 1926
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hadrián z Římsů
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hejral Jan ml. - herec
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrátky s čertem, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrátky s čertem, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrátky s čertem, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrátky s čertem, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrátky s čertem, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrátky s čertem, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrobka, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2013
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrobka, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2013
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hudba ku zpěvohře tak nazvané Lucynda aneb Hvězdné děvče
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jak Kašpárek krále Piškota rozesmál, 1936
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jan Nesládek, první pokus na divadelních prknech
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jaroslav Janda, ochotník, foto ve vojenském
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jednatelská zpráva 1895
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jednatelská zpráva 1895
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jednatelská zpráva 1896
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jednatelská zpráva 1896
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jednatelská zpráva 1898
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jednatelské zprávy 1930-1963
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jednatelské zprávy 1963-1984
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jeho urozenost pan měšťák, 1998
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jeho urozenost pan měšťák, 1998
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Josef Hejral, 1934
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, K. V. Muttich: Zabloudilá píseň lásky, tablo, 1915
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Karla Chvalovská v kostýmu
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kdes to byl(a) v noci, 1998
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kdes to byl(a) v noci, 1998
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kdes to byl(a) v noci, 1998
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kniha protokolů 1878-1882
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kniha protokolů 1884-1895
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, kniha zápisů 1895 - 1930, tit str
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kniha zápisů 1895-1930
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kniha zápisů, 1955-1976
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kolébka, 1949
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Komedie o Libuši, kostým v expozici muzea
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Komedie o Libuši, rekvizity v expozici muzea, 2007
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Komedie o vějíři
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Komedyje vo dvouch kupcích a židoj Šilokoj, 1984
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kostnické plameny, 1949
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kronika spolku, 1950-1957
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kronika spolku, 1950-1957
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Libuňský jemnostpán, 1959
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Limonadový Joe, 2009
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Lucerna, 1930
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Lucerna, 1950
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, M.D.Rettigová, 1951
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Madame Sans-Gene, 1926
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Madame Sans-Gene, 1926
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Madla z cihelny, 1935
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Malované na skle, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2013
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Malované na skle, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2013
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Mam´zelle Nitouche, Babí léto Libice n. C. 2011
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Mam´zelle Nitouche, NP Krakonošův divadelní podzim 2011
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Marie Hanušová v kostýmu
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Maryša
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Maryša, 1953
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Matka, 1953
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Matka, 1953
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Matrika Krakonoše, Stanovy spolku, 1883
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Matrika Krakonoše, Stanovy spolku, členové spolku, ročníky přehlídky
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Matrika Krakonoše, zakládající členové spolku
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Matrika Krakonoše, zakládající členové spolku
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Monastýr nad tajgou, 1930
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Monastýr nad tajgou,1930, Plukovník Švec, 1929, tablo
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na obžínkách, 1924
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na přímětické faře
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na svatém kopečku
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na svatém kopečku, 1935
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, nápis na praporu
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nezbedný bakalář, 1941
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nová komedie o Libuši a dívčí vojně, JH 1987
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nová Komedyje..., režie Pavel Hora, 57. JH 1987
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, O návratech, rozhovor s Janem Kopeckým
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, O návratech, rozhovor s Janem Kopeckým
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, oslavy spolku Tyl v Lomnici nad Popelkou, 1936
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Otec
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Plukovník Švec, 1929
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Polib tetičku, 2008
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Poplach, 1952
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Pozdní láska, 1952
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Pražský flamendr, 1956
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Repubika v Praze - program.
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a forbal, Boleradická sešlost 2003
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, rkp. výzvy ke sbírce na postavení budovy, 1925, s.2
Vysoké nad JIzerou, Krakonoš, rukopis výzvy ke sbírce na postavení divadla, 1925 s. 1
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Ruští lidé
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Šejkspír, 2003
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Šejkspír, 2003
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Šejkspír, 2003
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Šejkspír, 2003
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Slaměný klobouk, 1990
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Slon v průvodu k výročí OS Krakonoš.
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Slovanské nebe, 1948
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Sluha dvou pánů, 2002
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Strakonický dudák, 1950
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Strakonický dudák, 1986
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Strážcové nebesbrány
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Svárov
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Svatba Krečinského, 1953
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Sylvestrovský večírek, 1929
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Tragedie, 1931
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Třicet stříbrných, 1952
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, U plesa, 1923
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Umučení, 1992
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Úsměvy a kordy
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Úsměvy a kordy, 1943
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, valná hromada, 1936
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Víkend, 2006
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Vilém Rón v roli diplomata, obraz
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Vojnarka, 1954
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zločin v Posázavském Pacifiku, CP Jiráskův Hronov 2016
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zločin v Posázavském Pacifiku, CP Jiráskův Hronov 2016
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zločin v Posázavském Pacifiku, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2015
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zločin v Posázavském Pacifiku, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2015
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zločin v Posázavském Pacifiku, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zločin v Posázavském Pacifiku, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zvíkovský rarášek, 1930
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš,Lucerna, Libuňský jemnostpán, 1930, tablo
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš. tablo 1880 a násl.
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš.nápověda z tabla, 1903
Vysoké nad Jizerou, kulisy na výstavě Divadelní svět, Turnov 2010
Vysoké nad Jizerou, Lukáš Václav: Kdo namaloval oponu vysockého divadla
Vysoké nad Jizerou, Lukáš Václav: Kdo namaloval oponu vysockého divadla
Vysoké nad Jizerou, muzeum, expozice Krakonoše 2007
Vysoké nad Jizerou, muzeum, expozice divadla
Vysoké nad Jizerou, Pošepný Jiří, 2007
Vysoké nad Jizerou, Přemalovíní opony, Falka, osvětlení, protokol 1904, A DS Krakonoš
Vysoké nad Jizerou, Přemalovíní opony, Falka, protokol 1904, A DS Krakonoš
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Postavy z neznámé kostýmované hře, možná Nezbedný bakalář
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Bratr honák, inspicientova pomůcka
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Bratr honák, tit.str. jedné z 15 rozepsaných rolí
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Břetislav Bezejmenný, (přípsána data 1868, 1860), foto obálky, rozepsané role, tit.str. jedné z rozepsaných rolí
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Čarodějnice (kouzelnice) Černoborka, dramatická báseň od Jana Šautla, tit.str. jedné z rozepsaných rolí, 1868
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Černá Hora, 1877 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Cesta kolem světa za 60 dní, 1926
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Cesta kolem světa, inspic.pomůcka, s.a.
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Dědičný polesný, Ludvig, 1881 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Della Rosa,1877 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Hadrník pařížský, 1867 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Krakonoš, prapor v muzeu
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Král Václav a jeho kat
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Křižáci ve Svaté zemi aneb Za živa zazděná jeptiška
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Magelóna, Kolár, 1878 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, nápis na praporu, expozice muzea
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Panna Orleánská, překl. S.K.Macháček, 1880 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Rozina Ruthardova, 1876 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, rukopis hry Mlýn na Porostlici
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Rybrcoul, kníže duchů krkonožských, 1870 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Slavnosť založení, 1875 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Strýček Tom, 1876 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Tkalcovský tovaryš, 1877 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Valdek, rozepsané role z různých inscenací , tit.str. jedné z rozepsaných rolí
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Vězení, 1878 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Vězení, 1878 - plakát
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Vlast, (přípsáno 1871), foto obálky jedné z rozepsaných rolí
Vysoké nad Jizerou, Přemysl. tablo předních členů 1870-1890
Vysoké nad Jizerou, Rukopisy památníku k 180.výročí Krakonoše, 1966
Vysoké nad Jizerou, semináře CP Krakonošův divadelní podzim 2015
Vysoké nad Jizerou, slon souboru Krakonoš v Muzeu ČAD Miletín, Svatava Hejralová, 2007
Vysoké nad Jizerou: V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk - plakát, 1853
Vysoké nJ, Krakonoš, logo spolku, 1884
Vysoké nJ, Krakonoš, stanovy 1882, s.2
Vysoké nJ, Krakonoš, Vojnarka, Josef Hejral st. jako Antonín.
Vysoké nJ, Krakonoš, výzva ke sbírce na divadlo 1913.
Vysoké nJ, Krakonoš,Ve znamení kříže,sestry Mařatkovy
Vysoké nJ, kulisa na výstavě Divadelní svět, Turnov 2010
Vysoké nJ. slon ve skladišti
Vysoké, restaurovaná opona, 2010
VysokénJ, Krakonoš, povolenístanov 1883
VysokénJ, Krakonoš, stanovy 1882, s.1.
VysokénJ, Krakonoš, stanovy 1882, s.3
VysokénJ, Krakonoš, stanovy 1882, s.4.


Související Alba

Mapa působení souboru - Krakonoš, DS / Přemysl

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vysoké nad Jizerou, Přemysl, nápis na praporu, expozice muzea
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, nápis na praporu
Vysoké nJ, Krakonoš, logo spolku, 1884
Miletín, Muzeum 0/03, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa 1926, bajadéry
Miletín, Muzeum 0/03, Vysoké nad Jizerou, princezna Audi, Cesta kolem světa 1926
Miletín, Muzeum 0/03, Vysoké nad Jizerou, slon v průvodu Cesta kolem světa, 1926
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Gorali, 1926
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Madame Sans-Gene, 1926
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Babička,1930
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Lucerna, 1930
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zvíkovský rarášek, 1930
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Tragedie, 1931
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nezbedný bakalář, 1941
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Úsměvy a kordy
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Slovanské nebe, 1948
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kolébka, 1949
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kostnické plameny, 1949
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Lucerna, 1950
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, M.D.Rettigová, 1951
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Poplach, 1952
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Maryša, 1953
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Matka, 1953
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na svatém kopečku
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Svatba Krečinského, 1953
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Gazdina roba, 1954
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Vojnarka, 1954
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Libuňský jemnostpán, 1959
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Babička je formát, 1959
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Dům na nebesích, 1982
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Komedie o dvou kupcích, 1984
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Komedyje vo dvouch kupcích a židoj Šilokoj, 1984
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Nová komedie O Libuši, S. Hejralová, D.Bláhová, V. Tureček, 1986
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nová komedyje o Libuši, 1986
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Strakonický dudák, 1986
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš Střediskového kulturního zařízení, Slaměný klobouk, 1989
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš Střediskového kulturního zařízení, Slaměný klobouk, 1989
Vysoké nad Jizerou, Divadelní spolek Krakonoš, Klíče na neděli, 1992
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Bramborový den, 1992
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Bramborový den, 1992
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Umučení, 1992
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, O umučení a slavném vzkříšení pána a spasitele našeho Ježíše Krista, 1993
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, O umučení a slavném vzkříšení pána a spasitele našeho Ježíše Krista, 1993
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jeho urozenost pan měšťák, 1998
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kdes to byl(a) v noci, 1998
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kdes to byl(a) v noci, 1998
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kdes to byl(a) v noci, 1998
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Charleyova teta, 2000
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Charleyova teta, 2000
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Sluha dvou pánů, 2002
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Šejkspír, 2003
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Šejkspír, 2003
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Šejkspír, 2003
Hejral Josef st. - portrét, 2004
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Dvojí hra, 2004
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Dvojí hra, 2004
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Dvojí hra, 2004
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Dvojí hra, 2004
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš, Dvojí hra, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrátky s čertem, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrátky s čertem, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrátky s čertem, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrátky s čertem, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrátky s čertem, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, 2005
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně, 2005
Vyské nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, 2006
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Víkend, 2006
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Polib tetičku, 2008
KDP 2009, Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Limonádový Joe
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Limonadový Joe, 2009
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Mam´zelle Nitouche, Babí léto Libice n. C. 2011
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Mam´zelle Nitouche, NP Krakonošův divadelní podzim 2011
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrobka, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2013
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hrobka, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2013
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Malované na skle, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2013
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Malované na skle, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2013
Vysoké n. Jiz., Krakonoš, Malované na skle, CP Jiráskův Hronov 2014
Vysoké n. Jiz., Krakonoš, Malované na skle, CP Jiráskův Hronov 2014
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zločin v Posázavském Pacifiku, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2015
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zločin v Posázavském Pacifiku, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2015
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zločin v Posázavském Pacifiku, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zločin v Posázavském Pacifiku, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zločin v Posázavském Pacifiku, CP Jiráskův Hronov 2016
Vysoké n J, DS Krakonoš, Bedřich Smetana - The greatest hits, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Vysoké n J, DS Krakonoš, Bedřich Smetana - The greatest hits, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2018
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Bedřich Smetana The Greatest Hits, KP Josefodolské divadelní jaro 2018
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Republiku za koně a fotbal, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.