Databáze českého amatérského divadla

Texty: Tříč, Excerpce pro MČAD 1998-2002

TŘÍČ m.č. města Vysoké n.J. o.Semily
CČAD s. 33
Divadlo se hrálo ve Tříči již počátkem 19. stol. a zejména po požáru Vysokého a vysockého divadla v roce 1834. Nejen, že se čile hrálo, ale divadelní hry tu byly i skládány. Sem patří svým vznikem "Komedie o Františce, dceři krále anglického a Honzíčkovi, synu kupce londýnského", kterou proslavil E. F. Burian.
Her zde napsaných však bylo více.
Divadelní spolek ve Tříči - Založen 1874, hrálo se vždy přes zimu. Na jaře 1885 se spolek rozešel a zbytek jmění věnoval obecní knihovně. I po rozejití spolku se však divadlo občas hrálo. (Votoček)

Odtud pochází Komedie o Františce ...a Honzíčkovi. Naposledy byla hra ve Tříči provedena r. 1835. Tak stará není, jak ji datoval Čeněk Marek. (Ron)
SOCHOROVÁ: Sousedské divadlo doby národního obrození, Praha 1987, s.88-95.
Také odtud pochází Komedie o Anežce, ale také zlomek nikoli sousedské ale foklorní hry o sv. Dorotě a úloha Lucie z nějaké neurčené rytířské hry Vzpomínka na Anežku.
LUKÁŠ, Václav: Tříčské lidové divadelní hry, in: Větrník 1986/č.4.
Našly se rovněž rodinné paměti jednoho sousedského herce Bartoloměje Nýče, 5.1.1803 ve Tříči,
čp.48.
LUKÁŠ, Václav: Lidová dramatická tvorba ve Tříči, rukopis, nepublikováno - pozor!!!! (Ron)
1874 založen ochotnický spolek.rozpadl se 1885.
V místě nalezena lidová či sousedská hra ze soudobého života, /18.st.?/ Komedie o Františce, dceři krále anglického, též o Honzíčkovi, synu kupce londýnského, která je patrně nejznámější a nejhranější českou hrou tohoto typu. 1939 ji uvedl E.F.Burian.
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995.

Bartoloměj Nýč: Komedie o Anežce, královně siciliánské,
DČD I., s. 324, 378 - 9
poč. 19. st.: lidové hry světské a vánoční,
DČD I., s. 328
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':