Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Polepy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1920
1920 založeno Sdružení divadelních ochotníků, činné i za 2. svět. války.
1940 Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 184.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 88.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/8638/1920, Sdružení div.ochotníků.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/84/1921, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4086/1943, Sdružení div. ochotníků.

Regionální muzeum v Kolíně:
Opona SDO v Polepech, př. č. 148/88.

Státní okresní archiv Kolín:
OkÚ Kolín 1850-1948, i. č. 120 Spolkový katastr. Soupis právnických osob v okrese Kolín z března 1948.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, NA, DNM.

Související Obrázky

Polepy, opona
Polepy, opona SDO, silueta Hradčan, lev s praporem, vznášející se génius Vlasti, autor neznámý, s. a., Regionální muzeum v Kolíně
Polepy, ovládání opony


Mapa - Polepy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Polepy, opona
Polepy, ovládání opony