Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Radim

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 189x
1899 hrál Spolek divadelních ochotníků.

1906 vznikl spolek nazvaný Jednota přátel školních chudých dítek, založil divadelní odbor.

1940 zaznamenán Divadelní odbor hasičské jednoty v Radimi. 1949 - div. sál v čp. 66. - jeviště Československé požární ochrany (?).

Po válce (1945) divadelní štafetu převzali Sokolové. (Pšeničková).
1945-1948(?) Spolek divadelních ochotníků Jirásek.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 20. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 379.

PŠENIČKOVÁ, Radka: Amatérské divadlo na Kouřimsku. Magisterská diplomová práce. Brno, MU - FF - Ústav hudební vědy 2009, s. 48.

ROČENKA České hasičské jednoty 1941, s. 88.

Thalie 1899, č. 2, s. 15.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2643/1945, SDO Jirásek.

Státní okresní archiv Kolín:
Soupis právnických osob v okrese Kolín z března 1948.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Radim

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':