Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Skvrňov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1920
1920 založen Spolek divadelních ochotníků, 1922 členem ÚMDOČ.
Existence SDO byla registrována i 1948.

Od 20. let 20. stol. měl ochotnickou divadelní činnost Sbor dobrovolných hasičů. Postavili vlastní jeviště. Dramatický odbor SDH zaznamenán ještě 1940.

Podle dalších zdrojů (Jakoubek: Informace pro MČAD) se ve Skvrňově divadlo provozovalo též pod hlavičkou Místní osvětové komise nebo Sportovního klubu.

Vzhledem k velikosti obce patrně vždy šlo o jednu skupinu ochotníků, která se obměňovala pouze časem, ale vlivem příležitostí, možností a měnící se situace hrála pod hlavičkou několika spolků.
Kromě dospělých hrály divadlo i školní děti.

Ochotnická činnost neustala ani během 2. svět. války.

Po 1945 hráli ochotníci do 1952 bez oficiálního názvu spolku.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

JAKOUBEK, Ladislav: Informace pro MČAD. Rkp. 2001. 1 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 448.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 88.

WEBOVÉ stránky obce - historie - http://www.skvrnov.cz/?page_id=5 - 3. 6. 2012.
WEBOVÉ stránky SDH Skvrňov - historie - http://www.sdhskvrnov.cz/?page_id=9 - 3. 6. 2012.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1916-1920, i. č. 4278/1920, SDO.

Státní okresní archiv Kolín:
OkÚ Kolín 1850-1948, i. č. 120 (Spolkový katastr). Soupis právnických osob v okrese Kolín z března 1948.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Skvrňov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':