Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Mostiště

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Hlohovice
První zpráva: 1924
DS J. K. Tyla (s. a.), 1-2 hry ročně.

1924 OS Komenský.

1926-1930 OS Kolár.

1928-1956 DrO SDH, jemuž připadl majetek spolku J. K. Tyla. 1934 zřízeno stálé jeviště s vybavením.

1940 DO SDH.

1962(?)-1980 DDS Perlička, převzal veškeré vybavení.
Bibliografie:
CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 58-60.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 512.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Doplňky. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 775.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 92.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/1194/1924, OS Komenský.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/3580/1924, OS Komenský.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/795/1926, OS Kolár (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1106/1930, OS Kolár
(výmaz).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':