Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Plzeň-Doubravka

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Plzeň-město
Nadřazený celek: Plzeň 4
První zpráva: 1883
1883 zpráva o divadelním představení, jež připravili "tamní občané" v hostinci U české koruny.

1908 SDO Tyl, činný i ve 20. letech.
20. léta též Dělnický OS.
1922 zal. LS FDTJ viz Plzeň-Letná-Doubravka.
192x Sokol, LD.
----------------
1928 (17. 7.) byl ustaven II. obvod Ústřední jednoty JDDOČ se sídlem v Plzni-Doubravce.
1929 (17. 2.) se v Újezdě uskutečnila valná hromada. Účastnily se spolky DOS Újezd, Doubravka, Božkov, Chrást, Jatky a DrO DTJ Letná, Bukovec a Červený Hrádek.
Uskutečnilo se obvodní představení – Abigail Horáková: Páni, Uvedeno v Doubravce, Újezdě a na Letné.
Předsedou II. obvodu zvolen František Martínek z DOS Újezd, jednatelem Václav Klesa z DOS Jatky, pokladníkem Rada za DOS Újezd. Režisérská rada odboru: Stanislav Novotný, Doubravka; František Kaděra, Újezd; J. Synek, Letná; František Čada, Božkov; František Pěchouček, Jatky; Jar. Švajer, Chrást; Rudolf Treml, Bukovec; Salcman, Červený Hrádek.
1929 – Franz Arnold: To neznáte Hadimršku (Pod dozorem věřitelů).
-------------------
30. léta DO Čs. živnostensko obchodnické strany středostavovské.
1931 2. obvod (sídlo v Doubravce) Tylova okrsku UMDOČ
1938 SDO V. Budil.
1940 DO SDH.
194x DTJ.

1978 LS Střípek původně jako soubor učitelek MŠ v Plzni-Doubravce zal. D. Jandová, výtvarnice, herečka a režisérka. O rok později se připojila jako autorka, skladatelka hudby, režisérka, herečka a od 1992 i vedoucí I. Faitlová.
1 insc. a asi 30 představení pro předškolní a školní děti ročně. Kvalitní autorská dramaturgie, výrazné pojetí doprovodné jevištní hudby, vysoká, prakticky profesionální úroveň ve všech složkách, především v reži a v herectví.
Častá ocenění na LCH a dalších domácích (JH, Přelet nad loutkářským hnízdem, Mateřinka ad.) i zahraničních festivalech.
Autorka textových předloh a hudby I. Faitlová získala 2 ceny UNIMA za mimořádný umělecký počin v oblasti amatérského loutkového divadla.


1990 LS Špalíček (viz LD Plzeň-město a obecně), od 1992 jako Spolkové loutkové divadlo Špalíček, hrál 1990-1998 v sále v Doubravce, kde zbudováno nové jeviště. Od 1998 LD Špalíček zázemí v D klubu.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan: Půvab loutkového divadla. Recenzce na Třináctery hodiny. Zpravodaj JH 2005, č. 3, s. 4.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 272.

ETLÍK, Jaroslav. O Chodovratech - tentokrát trochu jinak. Čs. loutkář 1987, č. 9, s. 202 - 203.

FAITLOVÁ, Ivana - HARTMANNOVÁ, Martina - JOSEPHOVÁ-LUŇÁKOVÁ, Blanka (rozmlouvala): Rub a líc vyšších pozic aneb Povídání ze
Střípku(ů). Loutkář, roč. 2001, č. 6, 20.12.2001, s.263-265, 5 foto. Článek o historii loutkového souboru Střípek. Na základě rozhovoru připojeno několik názorů hlavních osobností tohoto souboru I. Faitlové a M. Hoffmannové.

HALÍŘOVÁ, Jana. Kraslice 1985. Čs. loutkář 1985, č. 8, s, 174 - 175.

HAVLÍK, Michal. Z krajských přehlídek - Víkend v Horním Slavkově. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 146 - 147.

HRUBÝ, Jaroslav. Pojďte s námi do Mateřské školy. Čs. loutkář 1985, č. 2, s. 36 - 37.

HULÁK, Jakub. Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s.18 - 23.

KOSOVÁ, Petra: Všechno, co o loutkovém divadle Střípek možná nevíte, například že slaví dvacátou sezónu. AS 1998, č. 3, s. 26. Foto: Plzeň: Kérkonošská pohádka.

LAŇOVÁ, Jarmila. Okresní přehlídky amatérských souborů - západočeský kraj, okres Plzeň - sever. Čs. loutkář 1983, č. 6, s. 130 - 131.

DR. JAN MALÍK - osobnost a tvůrce. Sbk, ed. N. Malíková. Praha, Sdružení pro vyd. čas. Loutkář 2004, s. 9.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 168.

NĚMEČEK, Pavel: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. Finist jasný sokol - Střípek Plzeň. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s.179, 1 fot. - Převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci Finist jasný sokol, kterou na Loutkářské Chrudimi představil soubor Střípek Plzeň.

NOVÁK Jan: Jubilejní Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1985, č. 6, s.129 - 130.

OUDES, Jiří. Okresní přehlídky amatérských souborů - západočeský kraj, okres Plzeň - město. Čs. loutkář 1983, č. 6, s. 129 - 130.

OUDES, Jiří. Kraslická přehlídka. Čs. loutkář 1986, č. 6, s. 128 - 129.

PAVLOVSKÝ, Petr: První krok k tradici. /Divadelní Chodovraty - přehlídka amatérské divadelní tvorby./ Čs. loutkář, 1985, č. 8, s. 180-181. - 5 obr.

PERLÍK, Jaroslav. Setkání loutkářů Západočeského kraje. Čs. loutkář 1987, č. 10, s. 237.

POLEDNOVÁ, Vlasta: Tři inscenace z Plzeňské líhně. KP Plzeň. (Kapka, 3. ZUŠ Plzeň - Krysař, Střípek: Cikánské princezny, Rámus ZUŠ Nýřany - Věrozvěst). Loutkář 1995, č. 6, s. 129.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. (Střípek, Ivana Faitlová, Dana Jandová.)Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s.158-159.

RICHTER, Luděk. Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou -I. část- Hlavní program. Loutkář 2010, č. 4, s.171 - 176.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 91.

SLUNEČKO Petr: Individuální výstupy v Přerově a ve Strakonicích. Čs. loutkář 1985, č. 6, s.130 - 131.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 173-174.

TEJNOROVÁ, Petra: 57. Loutkářská Chrudim – kapitoly z loutkorybaření. AS 2008, č. 4, s. 32-37.

VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana: 3xPRO. Rozhovor s Ivanou Fajtlovou. Zpravodaj JH 2005, č. 3, s. 5.

VOSTÁREK, Karel: Dvaapadesát není pro chlapa i pro festival „žádný věk“. 52. LCH. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 11–17.

ZAJÍC, Vladimír: Přineste tři panáky. Recenzce na Třináctery hodiny. Zpravodaj JH 2005, č. 3, s. 5.

Z PLZNĚ. Hlídka sokolských loutkářů. Loutkář 1930/31, č. 3, s. 71-73.


Divadlo 1909, č. 11, s. 288.
Divadlo 1909, č. 14, s. 363.
Divadelní listy 1883, č. 27, s. 230.
Divadelní ochotník 1927, č. 11, s. 118; 1929, č. 1, s. 13
Divadelní ochotník VI, 1929, č. 1, s. 15.
Divadelní ochotník, září 1931, s. 133.
Rolnička 4/1996
Rolnička 3/2002
(ha) Západočeský kraj. (s) Vyškov. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 128.
(hru) Ze západočeského kraje. Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 20.
(vs) Zapadlí divadelníci? Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 130 - 131.
Program NP LCH.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/99/146/1908,Tyl.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2432/1922, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2788/1928, Dělnický OS (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/9817/1934, DO Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/3779/1938, SDO V. Budil.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Archiv města Plzně:
DrO při sdružení Mladé generace Čs. živnostensko obchodnické strany středostavovské v Plzni-Doubravce, inv. č. 1526, ka 106.
Dělnický ochotnický spolek v Božkově, inv. č. 1712
Divadlo J. K. Tyla, Plzeň-Doubravka, inv. č. 109, ka 20. (ecerp. 090805)
Spolek divadelních ochotníkků Tyl v Doubravce , dtto. (excerp.)

Videozáznam představení Kérkonošská pohádka na JH 1994 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Klobásová komedie na JH 1994 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Cikánské princezny na JH 1995 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Brum-pohádka na FEMAD 1997 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Organizace

Mapa - Plzeň-Doubravka

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':