Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Plzeň-Skvrňany

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Plzeň-město
Nadřazený celek: Plzeň 3
První zpráva: 1887
Podle některých pramenů zde v 19. stol. působil Divadelní spolek J. F. Smetana.

1881–1897 zaznamenán Ochotnický spolek Tyl, 1910, 1912 Pěvecko dramatické sdružení mládeže Tyl (1911 člen ÚMDOČ).

1898 zaznamenáno společné divadelní představení Družstva Krásnohorská ve Skvrňanech a Rolnicko-občanské besedy.

Od 1899 zde působil Spolek div. ochotníků Čs. strany soc. demokratické, po 1920 činný, jako Dělnické divadlo Skvrňany do 1944.

1899, 1900 První dělnický Ochotnický spolek Svornost při Čs. straně soc. demokratické, registrován ještě 1906. (Souvislost se spolkem při Čs. straně demokratické?)

Koncem 90. let 19. stol. zde působil Divadelní kroužek Rozkoš.

Od 1907 Dramatický odbor Sokol Plzeň-Skvrňany, činný ještě kolem 1927.

1923 registrováno Dramatické sdružení Divadélko.

1920–1950(1951) zde působil Loutkářský soubor Sokola.

Od 90. let 20. stol. zde v pobočce knihovny působil Loutkářský soubor V Boudě.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 130; 2003, s. 112.

HLÁVKA, Petr: Soupis divadelních her Miloše Hlávky (1907–1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

HLUBUČKOVÁ, Petra: Přijměte pozvání k seznámení se se semináři 59. Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 33–34.

HULÁK, Jakub: Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 18–23.

KOSOVÁ, Petra: Tak plzeňským bouďákům je sedmdesát. AS 1998, č. 1, s. 17. Foto: Plzeň, Gambrinus.

KOSOVÁ, Petra: Loutkářská Chrudim 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 27–30.

LOUTKOVÉ divadlo V Boudě. 60 let souboru. 1928–1988. Historie, foto. Plzeň, Dům kultury ROH 1988, 30 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 171.

OUDES, Jiří: Okresní přehlídky amatérských souborů – Západočeský kraj, okres Plzeň-město. Čs. loutkář 1983, č. 6, s. 129–130.

Odborná porota 58. Loutkářské Chrudimi 2009 udělila tyto ceny. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 34.

PEKAŘOVÁ, Lenka: V Boudě 1928–1998. Vydalo Spolkové divadlo V Boudě. Plzeň 1998, 30 s. Zde soupis pramenů a osobních vzpomínek. kART.

PLZEŇSKÉ loutkářství 1925. Almanach k sjezdu čs. loutkářů. Plzeň, LO Osvětového odboru 1925, s. 35–36, 38.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 141–142.

RICHTER, Luděk: 19. Přelet nad loutkářským hnízdem.... Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 29–32.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 – Pimprlení. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38–44.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 – Brůček, Josef: Šesté Pimprlení v Plzni, 2.–3. 4. 2010. (Viz texty)

SCHMIEDHUBER, K.: Jubileum V Boudě. ČsL 1975, č. 5, květen.

ŠEDESÁT let loutkového souboru V Boudě. Plzeň, Dům kultury ROH 1988, 30 s. MLK.

TJ SOKOL Plzeň-Skvrňany 1905–2005. Památník vydaný ke 100. výročí založení, s. 28.

VAŠÍČEK, Pavel, MALÍKOVÁ, Nina: Plzeňské loutkářství, 2000, s. 100–103.

V BOUDĚ 1928–1998. Sborník. Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě 1998, 30 s. kART.

VODIČKA, Miroslav: Informace o o přírodním divadle, září 2012 (požádán o určení zdroje či rozšíření dat).

Z PLZNĚ. Hlídka sokolských loutkářů. Loutkář 1930/31, č. 3, s. 71–73.


České divadlo 1940, č. 10, s. 192.

České listy 2003, č. l.

Divadelní listy 1881, č. 36, s. 317.

Divadelní ochotník 1929, č. 2, s. 31; č. 5, s. 81; č. 10, s. 154.

Ochotnické divadlo 1911/1912, č. 1, s. 10; 5. 3. 1912, s. 116.

Program NP Loutkářská Chrudim.

Thalie 1897–8, č. 10, s. 79.
Thalie 1898–9, č. 5, s. 39; č. 7, s. 55.
Thalie 1899–1900, č. 3, s. 22.

Zprávy Loutkářského soustředění 1943, č. 1, s. 1; 1947, č. 1, s. 6.
Archivy:
Plzeň, Archiv města Plzně:
Dramatické sdružení Bouda v Plzni, inv. č. 330, ka 53.
Dělnický ochotnický spolek Skvrňany, inv. č. 180, ka 31.
Spolek divadelních ochotníků strany sociálně demokratické v Skvrňanech, inv. č. 180, ka 31 (excp.)
Plakát DS Sokola.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/251/146, První dělnický OS Svornost 1899, 1900.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/474/44, 1. Ochotnický dělnický spolek Svornosť 1906.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/251/33, OS Tyl 1887, 1897.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/474/65, Pěvecko dramatické sdružení mládeže Tyl 1910.
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 367/1764/1912, Pěvecko dramatické sdružení mládeže Tyl.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/160/1920, SDO Čs. strany sociálně-demokratické.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3826/1923, Divadélko, dramatické sdružení (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3774/1931, Lidové divadlo (zal.).
Sokol, ka 183. Kopie kART.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Škvrňany, Sokol, sokolovna, 1936


Mapa - Plzeň-Skvrňany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':