Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Plzeň-Skvrňany

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Plzeň-město
Nadřazený celek: Plzeň 3
První zpráva: 1887
Podle některých pramenů zde v 19. stol. DS J. F. Smetana.

1887, 1897 zaznamenán OS Tyl, 1911 člen ÚMDOČ.

1898 zazn. Družstvo Krásnohorská a Rolnicko obč. beseda (oba spolky hrály divadlo).

1899 Kroužek Rozkoš.

1899, 1900 První dělnický OS Svornost, SDO Čs. strany soc. demokratické.

Ve 20. letech DrS Divadélko.
1920-1947 LS Sokola, organizátoři F. Landergott a L. Tkadlec. 1922 v sokolovně nové zděné jeviště, 360 x 250 cm.
Od 1931 Lidové divadlo.
Od 90. let zde v pobočce knihovny působil LS V Boudě.

1943 LD v DD.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 130; 2003, s. 112.

HLUBUČKOVÁ, Petra: Přijměte pozvání k seznámení se se semináři 59. Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 33 - 34.

HULÁK, Jakub. Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s.18 - 23.

KOSOVÁ, Petra: Tak plzeňským bouďákům je sedmdesát. AS 1998, č. 1, s. 17. Foto: Plzeň, Gambrinus.

KOSOVÁ, Petra: Loutkářská Chrudim 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 27 - 30.

LOUTKOVÉ divadlo V Boudě. 60 let souboru. 1928-1988. Historie, foto. Plzeň, Dům kultury ROH 1988. 30 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 171.

OUDES, Jiří. Okresní přehlídky amatérských souborů - západočeský kraj, okres Plzeň - město. Čs. loutkář 1983, č. 6, s. 129 - 130.

Odborná porota 58. Loutkářské Chrudimi 2009 udělila tyto ceny. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 34.

PEKAŘOVÁ, Lenka: V Boudě 1928-1998. Vydalo Spolkové divadlo V Boudě. Plzeň 1998. 30 s. Zde soupis pramenů a osobních vzpomínek. kART.

PLZEŇSKÉ loutkářství 1925. Almanach k sjezdu čs. loutkářů. Plzeň, LO Osvětového odboru 1925, s. 35-36, 38.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 141-142.

RICHTER, Luděk: 19. Přelet nad loutkářským hnízdem.... Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 29 - 32.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 - Pimprlení. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38 - 44.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Brůček, Josef: Šesté Pimprlení v Plzni, 2.–3. 4. 2010. (Viz texty)

SCHMIEDHUBER, K.: Jubileum V Boudě. ČsL 1975, č. 5, květen.

ŠEDESÁT let loutkového souboru V Boudě. Plzeň, Dům kultury ROH 1988. 30 s. MLK.

V BOUDĚ 1928-1998. Sborník. Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě 1998. 30 s. kART.

VAŠÍČEK, Pavel, MALÍKOVÁ, Nina: Plzeňské loutkářství, 2000, s. 100-103

Z PLZNĚ. Hlídka sokolských loutkářů. Loutkář 1930/31, č. 3, s. 71-73.

Zprávy Loutkářského soustředění 1943, č. 1, s. 1; 1947, č. 1, s. 6.

České listy 2003, č.l.
Divadelní listy 1881, č. 36, s. 317.
Program NP LCH.
Thalie 1897-8, č. 10, s. 79.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 39.
Thalie 1898-9, č. 7, s. 55.
Thalie 1899-1900, č. 3, s. 22.
Archivy:
Archiv města Plzně:
Dramatické sdružení Bouda v Plzni, inv. č. 330, ka 53.
Dělnický ochotnický spolek Skvrňany, inv. č. 180, ka 31.
Spolek divadelních ochotníků strany sociálně demokratické v Sklvrňanech, inv. č. 180, ka 31 (Excp.)
Plakát DS Sokola.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/251/146, První dělnický OS Svornost 1899, 1900.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/474/44, 1. Ochotnický dělnický spolek Svornosť 1906.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/251/33, OS Tyl 1887, 1897.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/474/65, Pěvecko dramatické sdružení mládeže Tyl 1910.
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 367/1764/1912, Pěvecko dramatické sdružení mládeže Tyl.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/160/1920, SDO Čs. strany sociálně-demokratické.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3826/1923, Divadélko, dramatické sdružení (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/3774/1931, Lidové divadlo (zal.).
Sokol, ka 183. Kopie kART.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Škvrňany, Sokol, sokolovna, 1936


Mapa - Plzeň-Skvrňany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':