Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Wien - Vídeň

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Nadřazený celek: Rakousko
1898 některé vídeňské ochotnické soubory se k různým příležitostem sdružovaly a prováděly společná představení (např. Barák, Blaník, Náprstek, Komenský). Např. představení Za svobodu v Národním domě.

---
1885 - Česká Beseda založena ve Vídni Hernalsu,
1905 - 8.-10. 9. - oslavila 20 let svého trvání, 1905 - 9. 9. - součástí působivého dramatu K. Želenského: U Dušánků.
Divadlo roč. 4, č. 2, s. 53.
----

Abecední seznam českých divadelních souborů, připojených k jednotlivým částem města:

Barák - Wien 07 - Vídeň VII.
Barák - Wien 15 - Vídeň XV.
Barák - Wien -Vídeň
Beseda Vlastimil - Wien 17 - Vídeň XVII.
Bílka, česko-slovenský spolek Vídeň
Brett Theater Wien -Vídeň
České dělnické divadlo v Ottakringu - Wien 16 - Vídeň XVI.
České divadlo v sále Philadelphia - Wien 12 - Vídeň XII.
České divadlo ve Favoritech - Wien 10 - Vídeň X.
České srdce - Wien 18 - Vídeň XVIII.
České srdce LD Wien -Vídeň
Česko-slovanský dělnický spolek
Českoslovanská beseda Vojta Náprstek - Wien - Vídeň
Československé divadlo (Lidové divadlo) - Wien - Vídeň
Dělnická beseda - Wien 02 - Vídeň II.
Děti české školy - Wien 17 - Vídeň XVII.
Dobročinný spolek svatováclavský - Wien -Vídeň

Dramatický spolek - Wien 07 - Vídeň VII.
Dramatický spolek ( České lidové divadlo, České divadlo ve Vídni ) - Wien 16 - Vídeň XVI.
Dramatický spolek- Wien 17 - Vídeň XVII.
DTJ - Wien 20 - Vídeň XX.
DTJ Jarost - Wien 05 - Vídeň V.
DTJ Lidumil - Wien 18 - Vídeň XVIII.
Fontána, Favoritský dobročinný spolek ve Vídni - Wien -Vídeň
Hálek - Wien 14 - Vídeň XIV.
Havlíček, Českoslovanský spolek - Wien -Vídeň
Kolár, Vzdělávací a ochotnický spolek
Krok, Zábavní a vzdělávací spolek - Wien - Vídeň
Libuše, Spolek českých paní a dívek - Wien -Vídeň
Ludmila - Wien 01 - Vídeň I.
Lumír - Wien 01 - Vídeň I.
Máj - Wien 05 - Vídeň V.
Máj - Wien -Vídeň
Mošna, ochotnický spolek - Vídeň
Národ, Vzdělávací a zábavní spolek, Vídeň I
Nová doba - Wien 20 - Vídeň XX.
Občanská beseda - Wien 10 - Vídeň X.
Okresní vzdělávací svaz - Wien 02 - Vídeň II.
Omladina - Wien 03 - Vídeň III.
Omladina Komenský - Wien 07 - Vídeň VII.
Palacký - Wien 16 - Vídeň XVI.
Pokrok - Wien 01 - Vídeň I.
Říp, Čtenářsko-ochotnická jednota, Wien -Vídeň
Sdružení čs. invalidů…- Wien 18 - Vídeň XVIII.
Sdružení synů a dcer čsl. krejčovských mistrů Wien -Vídeň
Slovan - Wien 10 - Vídeň X.
Slovan Wien -Vídeň
Slovanská beseda LD Wien -Vídeň
Sokol - Wien 03 - Vídeň III.
Sokol - Wien 20 - Vídeň XX.
Tyl Wien -Vídeň
Vlastenecká Omladina Wien -Vídeň
Vzdělávací svaz Dělnické besedy - Wien 16 - Vídeň XVI.
Záboj Wien –Vídeň
Zvon - Wien 10 - Vídeň X.


1843 Anna z Harrachů uspořádala první české představení ve Vídni (jen pro zvané), Klicpera: Rohovín čtverrohý
asi 40. léta 19. století (?) – Česká představení v šlechtických sídlech Harrachů, Schwarzenberků a Lobkowiců

1850 první představení ve prospěch vídeňských chudých v Josefovském divadle.

1864 - 24. 4. - představení - Jan Neruda: Prodaná láska, dobrým komikem pan Rosa v postavě Včeláka; Alex. Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit, v tomto kuse vázla souhra, hru zachraňovala herečka Čápová v roli tetičky Voršily.

Druhá polovina 19. století – šantánové a kabaretní výstupy českých ochotníků.
1883 Obecní rada vídeňská nařídila, aby se všechna česká spolková divadla ochotnická ve Vídni uzavřela, neboť dle vídeňského magistrátu česká ochotnická divadla "ohrožovala německý ráz Vídně." NIcméně zákaz brzy zrušen; shledáno, že české spolky provozují svou činnost s řádně potvrzenými stanovami a provozované kusy se předkládají řádně k cenzuře. (DL)

1897 výstava Tschechisches Theater in Wien. 1
1897 ochotncká představení Spolku českých paní a dívek Libuše.

Půl roku byla instalována v Bergmans Hochschneeberg (1800m).
Podtisk plakát Vlastenecké omladiny Domov 1895.
V obecném článku o významu českého divadla pro menšiny výčet míst kde se hrálo vedle spolkových místností a hostinců: Volkstheater (po1945), Theater in der Josefstadt, Volksoper.
1899 Dle názoru odborného tisku (šifra Š-y v čl. Listy z Vídně, DL 1899 č. 2) se rozsah i kvalita vídeňského ochotnického života i zájem pubika o divadelní představení v poslední době zvyšuje; "čítati můžeme s obecenstvem stálým, jemuž již místnosti naše jsou místnosti naše vesměs těsnými." Vyzdvihuje čionnost spolku Pokrok, lituje však menšího zájmu mladé české inteligence, zvl. studentů.
Výstava byla výsledkem práce pracovní skupiny na Slovanském institutu University Wien v zimním semestru 1996/97 pod vedením Gero Fischera. O instalaci se zasloužily: Ulrike Šťastný, Margit Parlow, Monika Bangert.
Exponáty zapůjčili: Erika Zilk, Franziska Pochytlá, Paul Florián, Otto Mužík.
Materiály výstavy byly dány k dispozici Etnografickému ústavu České akademie věd v Brně.


192x, 193x
Hudbu skládal, řídil, zpěvy nacvičoval ve většině souborů F. Čermák, tance pí Čermáková.Z materiálů Náprstkova muzea, krajanská knihovna vyplývá, že jeho působení ve Vídni zpracovával zatím neznámý badatel. (JV)

1930 - 28.-29. - přes 100 vídeňských loutkářů a 17 loutkových divadel se účastnilo loutkářského kursu, pořádaného Čsl. menšinovou radou a Čsl. Zahraničním ústavem. Součástí loutkářská výstava. Lektoři O. Bubeníček, V. Skála, Dr. J. Veselý.
Bibliografie:
BANGERT, Monika – ŠŤASTNÝ, Ulrike: Laienspiel und Amateurtheater bei den Wiener Tschechen. In: Tschechisches Theater in Wien. Wien 1997, s. 43 – 62.

BASLEROVÁ, Helena - BRANDEISOVÁ, Marie - KROUPA, Jiří K. Kroupa - STÁRKOVÁ, Jana (eds.): Die Wiener Tschechen 1945-2005 = Vídeňští Češi 1945-1989 : Zur Geschichte einer Volksgruppe = K dějinám národnostní menšiny. Band = Svazek 1, Praha : KLP - Koniasch Latin Press pro České kulturněhistorické centrum ve Vídni ; Wien : Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku, 2006.
První svazek dvojjazyčného německo-českého sborníku. Obs.:Česká národnostní menšina / Heinz Tichy; Problematika asimilace vídeňských Čechů ve 20. století (do roku 1989) / Věra Mayerová; Reemigrace / Iva Heroldová; Česká menšina a československý exil po roce 1968 ve Vídni / Jana Stárková; Chartisté v Rakousku / Ivan Medek; Velmi osobní ohlédnutí zpět / Dagmar Vaněčková; Nástin dějin Akademického spolku ve Vídni / Helena Klein; Jednota Máj / Olga Matalová; Osmdesát let Českého srdce / Karl Matal; Jirásek - knihovní spolek ve Vídni / Ludvík Kolín; Společnost pro vědy a umění (SVU) / Věra Běhalová; Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku : (Transformace emigrantského sdružení s primárně politickým zaměřením ve spolek národnostní menšiny s kulturně propagačními a osvětovými cíli) / Helena Baslerová; Československo-rakouské Kontakt-Forum / Helena Baslerová, Marie Brandeisová; České ochotnické divadlo ve vídeňském Volkstheatru / Gero Fischer; Ochtnický vlastenecký spolek Vlastenecká omladina / Marie Brandeisová; Divadlo Brett / Nika Brettschneiderová, Ludvík Kavín; V divadle Burgtheater / Pavel Landovský; Hudební aktivity Čechů a české menšiny ve Vídni / Marie Brandeisová; Vídeňská čeština? / Stanislava Kloferová; Jazyk českých vídeňských médií v době poválečné obnovy po roce 1945 / Gero Fischer; Dětská čítanka : K situaci české školy ve Vídni v 80. letech 20. století / Pavel Kohout; Socialistický realismus a jeho odraz v tisku české menšiny v Rakousku / Marie Brandeisová; Paternoster : Malá revue pro umění a kritiku / Jana Stárková; Seznam periodik krajanských spolků a exilu vydaných v českém jazyce v letech 1945-2005 v Rakousku (v abecedním pořadí) / Zpracovaly Helena Baslerová, Jana Stárková.
31/1/2007 Autor zprávy bibliografie SLI

ČESKÁ představení u Harrachů, Schwarzenberků, Lobkoviců (s. 293) DČD II.; 2. pol 90. let 19. st.: český šantán DČD III (s. 492).

ČESKÉ divadelnictví ve Vídni ohroženo, Československé divadlo 11 (16), 1933, s. 29.

DĚJINY českého divadla III. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1977, s. 198, 492

FISCHER, Gero: České divadlo ve Vídni. Estetika, roč.36, č.1-3,
1999, s.137-142 - německé resumé.Studie. V příloze rekonstrukce repertoáru Volkstheatru 1948-1970.

FISCHER, G.: Z dějin české Vídně. In: ROK/41992:72-73.

HEYER, J.: O prvním českém divadelním představení ve Vídni (29.XII. 1850). Vídeňské noviny, výstřižek, bližší údaje neuvedeny, nezpracováno.Náprstkovo M, A krajanské knihovny 32/1

HEYER, J. – JAHN, J, - MELICHAR, F.: Šedesát let školského spolku Komenský ve Vídni. Wien, 1932.

KOUTŇÁK, J.: Pravidla dramatické školy. Vídeň, Věstník české menšiny 1912. Výstřižek. 2 str. Blíže neurčeno. Viz Obrázky.

MACHÁT, A.: Naši ve Vídni. Praha 1934.

NAVRÁTIL, M. V.: Pětadvacetileté jubileum Českého divadla ve Vídni. Česká thalia 1888, r. 2, č. 3, s. 43. NK

PARLOW, Margit: Zum Alltag des tschechischen Theaterwesens in Wien. In: Tschechisches Theater in Wien. Wien 1997, s. 63 - 71.

PO STOPÁCH našeho divadelnictví. In: Vídeňské svobodné listy 1949 (květen – říjen)

PŘEHLED dějin vídeňského ochotnického divadla. (rkp. v pozůstalosti V. Š. Táborského) KMd

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické divadlo. Opera a opereta v letech 1862 - 1918. Rkp. (produkce krajanských spolků - Vídeň, USA s. 65 - 67) kART

SPRINGER, K.: Česká Vídeň a její divadlo. In: Dunaj 1923, č. 3, s. 160-162.

ŠVEHLA, J.: Politické drama v české literatuře, disert. práce (1930, archiv KU) - o českých šlecht. představeních ve Vídni na s. 42 - 43.

TONCROVÁ, M.: K výzkumu vídeňských Čechů. In: Národopisná revue, 1996, 23-26.

Etnologický ústav AV ČR Brno, Veveří 97:
Videodokumentace prof. Gero Fischera z vídeňské univerzity:

CD-ROM: Tschechisches Theater in Wien. Vergangenheit und Gegenwart. Präsentation von Gero Fischer. Wien 1998
CD-ROM obsahuje kromě textu také videoclipy:
Auf den Spuren der Wiener Tschechen. Eine Dokumentation von Gero Fischer. Eine Produktion der Univärsitäten Wien und Klagenfurt. Buch und Regie Gero Fischer. Kamera und Schnitt Erwin Mattersdorfer.
Wir waren ganz verrükt nach Theater. Das Laienschauspielerpaar Bouchal. Ein Interview mit Ulrike Šťastný und Margit Parlow. Produktion Gero Fischer.
Paul Florian. Ein Interview mit Ulrike Šťastný und Margit Parlow (1997).

Paul Florián: „... der Hund war echt...“. Ein tschechischer Laienspieler erzählt.
Das Interview mit Paul Florián führten Margit Parlow und Ulrike Šťastný. Aufnahme und Schnitt Gero Fischer. Wien, Februar 1997.
VHS, 1:02:00 hod.

Moravská orlice 3. 5. 1864

Divadelní listy 1883, č. 26, s. 222, č. 29, s. 247.
Thalie1897 -8, č. 3, s. 23.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 17, s. 134, č. 18, s. 144.
Divadelní listy 1899, č. 2, s. 29-30 V Listech z Vídne uvažuje šifra Š-y o aktuální situaci vídeňského ochotnického hnutí.
Divadelní listy 1902-3, č. 19, s. 345.
Archivy:

Související Soubory

Související Pojmy

Související Obrázky

KOUTŇÁK, J. Pravidla dramatické školy. Vídeň, Věstník české menšiny
KOUTŇÁK, J. Pravidla dramatické školy. Vídeň, Věstník české menšiny, 2část
Vídeň Wien, Ringtheater, požár divadla, kresba Karla Pippicha, 1881
Vídeň, krajané, Divotvorný klobouk, 1850 - plakát


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vídeň, krajané, Divotvorný klobouk, 1850 - plakát


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.