Databáze českého amatérského divadla

Opony: Dobrovice, jeviště v sále radnice, opona Hynek z Valdštejna, majitel panství a hejtman dobrovický, odevzdává do rukou filozofů dekret založení latinské školy v Dobrovici, autor Václav Koutský, 1937, 1967 shořela, doložena fotografií

Autor: Václav Koutský (1907-1980)
Rozměr: ? 650 x 450 cm
Vročení: 1937
Motiv: Ustavení Dobrovice městem / Hynek z Valdštejna, majitel panství a hejtman dobrovický odevzdává do rukou filozofů dekret založení latinské školy v Dobrovici
Příprava a realizace opony (dle protokolu jednání výboru DS Dobrovít, 1937 - viz Texty):

Stará opona malíře pokojů Bogera z roku 1882 již nevyhovuje.

Návrh vrchního poštmistra Fraňka, aby na oponě byl zobrazen výjev z domácí historie. Navrhuje:"Sál dobrovického zámku s malovaným dřevěným stropem, jehož okny je vidět radnice a kostel s děkanstvím. V sále tomto odehrává se historický výjev ze 17. století jak Hynek z Valdštejna, majitel panství a hejtman dobrovický odevzdává do rukou filozofů dekret založení latinské školy v Dobrovici". Návrh přijat.

Hledání autora:
Požádán Jan Čumpelík akademický malíř rodák o doporučení nadaného mladého malíře.
Pan Stránský, úředník v cukrovaru doporučil akademického malíře Roberta Schlossera (1880-1943).
Mistr Čumpelík návrh zamítl a doporučil mladého malíře, žáka profesora Obrovského, Václava Kouckého. (správně Koutského)
Spor o autorství mezi členy výboru.

"Koucký byl přesně zpraven p. vrch. pošt. Fraňkem co má byt na oponě namalováno. Ten bude nejdříve studovat v archivech a v museích dobu, kroje a detaily k malování potřebné. Zhotoví skitzy a předloží výboru ochotnického spolku ku schválení. V případě, že by práce tato byla jemu zadána zaplatí jemu spolek 10.000Kč. a koupí potřebné plátno a barvy. Pan Čumpelík se uvoluje, že bude míti dozor neboť prohlásil, že jako rodák má zájem, by dílo to bylo vskutku dokonalé."

V květnu projednána smlouva za přítomnosti malíře Kouckého (opr. Koutského). Dohled a právo činiti připomínky má akad. malíř rodák mistr Čumpelík.
S novou oponou se hrálo prvně 28. října 1937
Bibliografie:
SLUKA, Jan - DEKYSKÝ, Ivan: Kronika Dobrovíta 1833 - 2015. CD prezentace www.dobrovit-8u.cz / kopie DČAD
Historické užití:
sál radnice
1967 shořela
Současné užití:
neexistuje, dokumentovaná černobílou fotografií
Majitel/umístění:
neexistuje
Fyzický stav:
neexistuje, dokumentována
Tematická skupina:
Historie domova
Obrazy měst
Zvláštní

Související Obrázky

Dobrovice, jeviště v sále radnice, opona Hynek z Valdštejna, majitel panství a hejtman dobrovický, odevzdává do rukou filozofů dekret založení latinské školy v Dobrovici, autor Václav Koutský, 1937, 1967 shořela


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dobrovice, jeviště v sále radnice, opona Hynek z Valdštejna, majitel panství a hejtman dobrovický, odevzdává do rukou filozofů dekret založení latinské školy v Dobrovici, autor Václav Koutský, 1937, 1967 shořela