Databáze českého amatérského divadla

Opony: Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům, Na motivy básně Jelen z Rukopisu královédvorského, Vladimír Županský, 1904, re. 1980, kulturní památka

Autor: Vladimír Županský, 1904, re. 1980
Rozměr: 737 x 455
Vročení: 1904
Motiv: Na motivy básně Jelen z Rukopisu královédvorského
tempera na plátně

xy:
Básník oplakává smrt statečného jinocha, který v krutých bojích nepřátelské šiky mocnou rukou rozrážel, až jej nepřítel lstivě mlatem zabil. Motiv opony je ze závěru básně, v níž přichází jelen s krásnými parohy a vzhůru napíná hrdlo, slétají se tlupy krahujců a jinocha, který padl zlobou vraha, oplakávají děvy.

doc. PhDr. Tomáš Vlček:
Opona Hankova domu ve Dvoře Králové představuje jednu z nejvýznamnějších českých opon doby secese. Spojuje malířskou lyriku doby přelomu století s dekorativními ornamenty v poloze akademicky kultivovaného projevu. Dílo vzniklo v souvislostech s nejznámější Županského prací, oponou pro Vinohradské divadlo v Praze. V Županském byl spatřován úspěšný žák a následovník Vojtěcha Hynaise autora opony Národního divadla. Opona Hankova domu se v jemnosti a eleganci malířského podání obrozeneckého mýtu básně Jelen z Rukopisu Královédvorského odvolává k hodnotám Hynaisovy malby, kterou doplňuje „modernějším“ barevným řešením a ornamentálním zarámováním.

http://www.hankuv-dum.cz/index.php?akce=historie
Když byla v roce 1904 prováděna první rekonstrukce Hankova domu, byly přestavěny některé prostory budovy a upraven i hlavní sál. Při té příležitosti rozhodla správa města pořídit na jeviště novou oponu. Práci zadali malíři Vladimíru Županskému. V jeho práci je vidět i vliv jeho učitele Vojtěcha Hynaise. Poslední prací Vladimíra Županského je opona Vinohradského divadla a Hankova domu. Před poslední rekonstrukcí budovy byla opona v roce 1969 sňata, uznána jako umělecky i historicky cenná a byla pojata do mobiliáře uměleckých předmětů. V roce 1980 byla odborně zrestaurována a opět se stala součástí jeviště Hankova domu. Námětem opony je rukopisná báseň Jelen.

Evidenční list Národního památkového ústavu oponu uvádí jako kulturní památku č. 5465, Záznam PhDr Zdena Paukrtová, březen 1980:
Ve středu opony na lesní pasece leží na zádech mladý muž, u něj klečí dívka v bílé říze, opodál jsou rozhozena dvě vědra se závažím. Vpravo na vyvýšenince stojí dvě dívky se džbánky, vlevo na okraji lesa stojí troubící jelen. V levém dolním rohu opony se leskne vodní hladina tůňky . studánky. V barevnosti převládají studené zeleně a šedé modře. Celý výjev je orámován tmavošedou linkou, v dolní části se vine páskový ornament, který je ve středu přerušen městským znakem Dvora Králové s lipovými větévkami kolem. Páskový ornament pokračuje i na bočních stranách, kde asi po dvou metrech vrcholí bohatě spleteným páskovým pletencem s větévkami s dlouhými listy.
Kolem 1904 Vladimír Županský. Součást původního vybavení Hankova domu s ohlasem na Rukopis královédvorský. Okraje nerovnoměrné, natržené v místech přeložení, barva opadané v pruzích, drobnější poškození.


Jiří Valenta 080916: V souvislosti s velmi necitlivou přestavbou interiéru sálu v 70. letech byla opona restaurována, rozšířena po stranách a zřejmě v souvislosti se snížením portálu jeviště i ochuzena o horní část rámování.
Bibliografie:
Národní památkový ústav: Ústřední seznam kulturních památek, poř. č. 36/5465: Divadelní opona v Hankově domě, čp. 299. Kopie registrace viz Obrázky.

2008 foto pro Databázi českého amatérského divadla Ivo Mičkal

2011 šot o oponě zařazen do cyklu TV2 Toulky za uměním / Malované opony českých divadel, 6. díl, Procházka českou historií, režie Jan Hojtaš, průvodní slovo Jiří Valenta
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10369954439-malovane-opony-ceskych-divadel/21154215564/
Uložení dokumentace:
2001 Závěrečná restaurátorská zpráva , opis in kART/Obálky, uvádí stav opony před restaurováním a postup prací.
DbČAD CD 02887 Dvůr Králové, opona ev list NPÚ.
02888 Dvůr Králové, opona ev list NPÚ 2.
Výstavy:
2006 Muzeum českého amatérského divadla Miletín, vstupní expozice.
Historické užití:
Hankův dům
Současné užití:
Hankův dům
Majitel/umístění:
Hankův dům
Fyzický stav:
kulturní památka
existuje, funkční
restaurována
fyzický stav dobrý
Tematická skupina:
Výjevy z uměleckých děl

Související Obrázky

Dvůr Králové n/L, Hankův dům, Rudolf Fiala o oponě 1874, s. 46
Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům, Na motivy básně Jelen z Rukopisu královédvorského, Vladimír Županský, 1904, re. 1980, kulturní památka
Dvůr Králové, opona , Županský, ev list NPÚ
Dvůr Králové, opona ev. list NPÚ 2
Malované opony, putovní výstava MČAD, 2008 - 2010,  07 panel.
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 08, opony Rožďalovice, Jablonec nad Jizerou, Dvůr Králové, Jilemnice, Horní Stakory


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům, Na motivy básně Jelen z Rukopisu královédvorského, Vladimír Županský, 1904, re. 1980, kulturní památka