Databáze českého amatérského divadla

Opony: Lipí, jeviště OS Turinský v sále hostince U Nováků, opona Pekelský mlýn, autor fa František Fert, po r. 1907, knihovna obce

Autor: ateliér Fert
Rozměr: 430 x 237 cm
Vročení: 1907
Motiv: Krajina
Mohutná draperie, obraz údolí, silnice, potok , býv. mlýn. později restaurace, taneční altán

Z pamětí Josefa Nováka, hostinského z Lipí, který poskytla jeho rodina-především současná majitelka hostince,paní Olga Salonová (viz Texty, Obrázek)

140908 Inf. Jiřího Němce
Opona je uložena na skříních v místní knihovně. Viz Obrázek. Byla namalována pro soubor Turinský. V současné době je v majetku Sboru dobrovolných hasičů Lipí. Pro dokumentaci byla přenesena do sálu hostince, kde původně byla instalována, zarámována boky malovaného portálu (viz Obrázky).Fotografoval Jiří Němec za spolupráce Zuzany Jindrové, místní knihovnice a iniciátorky kulturního dění v obci. Obsahově k oponě nejsou zatím žádné nové informace.

---

Oponu o rozměrech 430 x 237 cm namalovala na zakázku ochotnického spolku Turinský v Lipí na Náchodsku firma František Fert z Brna. Zobrazuje krajinný motiv Pekelského mlýna. Na první pohled zde není přítomná ani obrozenecká snaha o oslovení veřejnosti, ani divadelní tématika navozující atmosféru připravující diváka na představení. Vzhledem k datu vzniku opony (po r. 1907) se to zdá poněkud překvapivé, neboť snahy občanských spolků byly poměrně často prezentovány zejména ve veřejných prostorech a absence obrozeneckých idejí je poměrně vzácná. Stávalo se tak samozřejmě v obcích se silně smíšeným česko-německým obyvatelstvem, kde bylo zapotřebí najít řešení nekonfliktního dopadu.
V případě Lipí je tomu jinak. Pekelský mlýn je konkrétní místo, k němuž členové souboru měli úzký vztah. Někdejší mlýn se stal od r. 1856 neoficiálně, od roku 1869 oficiálně hostincem rodiny Hanušů a scházeli se zde kultury chtiví občané Lipí na čtenářských besedách a považovali jej za jakési kulturní centrum obce. Po smrti Antonína Hanuše v roce 1873 prodala vdova hostinec Antonínu Novákovi. Ten ho celý přestavěl a přejmenoval na U Nováků. Nový sál hostince se stal od r. 1883 mj. působištěm Ochotnického spolku Turinský. Zobrazení Pekelského mlýna na oponě mělo tudíž pro místní obyvatele zřetelný symbolický význam.
Na vedutě je uplatněn princip iluzivního výhledu do krajiny přes malovaný „portál“ s bohatě řasenou drapérií. Snaha o zachycení prostoru pomocí barevné perspektivy (barvy v pozadí jsou méně výrazné) je úctyhodná, neboť barevné zpracování vykazuje nepříliš profesionálně školenou ruku. Připomeňme si, že v této době je na vrcholu secesní styl, který byl na výtvarný projev hodně přísný.
Dle vyprávění a vzpomínek pana Stanislava Špačka byly na Lipí dříve opony tři. Oponu s výjevem Libuše věštící slávu Prahy vlastnil Spolek mládežnické strany lidové. Na další oponě byla zobrazena Lipská náves. Zachovala se pouze jediná – Pekelská.
(Mgr. Pavel Purkrábek, červenec 2016 / PhDr. Milan Strotzer, srpen 2016 (2. a 4. odstavec) - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)

STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Pavel Purkrábek/Milan Strotzer, s. 117-118.
Poznámka:
Dle vyprávění a vzpomínek pana Stanislava Špačka z čp. 120 byly na Lipí dříve opony tři. Jednu vlastnil Spolek mládežnické strany lidové. Výjev na ní zobrazený – Libuše věští slávu Prahy. Druhou – Pekelský mlýn – vlastnil Spolek Turínský. Na třetí oponě byla zobrazena Lipská náves.
Zachovala se pouze jediná – Pekelská. Ostatní opony byly zničeny.

Další informace o oponě máme ze zdroje nejvěrohodnějšího, dcery pana hostinského Jana Nováka, Olgy Salonové.
inf. Zuzana Jindrová

V kalendáriu DČAD byl uveden původně údaj, že fa Fert dodala oponu Pekelný mlýn pro divadelní spolek Severočeské jednoty v Lipí a nikoliv podle svědectví pro Ochotnický spolek Turinský. (údaj změnil M. Strotzer 8/2016)
Bibliografie:
Foto Jiří Němec, září 2014
foto Miloše Formánka v příloze Spoušť11, Výčepní list (Rodinný výčep v Přibyslavi) 15.12.2009

Salonová, Kateřina (ed.): 150 let budovy hostince na Lipí. Nové Město nad Metují, Atel.Duplex 2006, 23 s.
Historické užití:
jeviště v hostinci Josefa Nováka
Současné užití:
uložena v místní knihovně
Majitel/umístění:
SDH Lipí
Fyzický stav:
existuje, uložena v depozitáři
Tematická skupina:
draperie
Krajina
Stavby
Informátoři:
Zuzana Jindrová

Související Pojmy

Související Obrázky

Lipí, opona, F. Fert
Lipí, opona, před ní herci
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, detail mechanismu spouštění opony, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, detail mechanismu spouštění opony, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, detail opony, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, detail opony, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, po 1907


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, detail opony, po 1907
Lipí, Turinský, opona Pekelský mlýn, detail opony, po 1907