Databáze českého amatérského divadla

Opony: Benátky (u Litomyšle), SDO, Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal (?), 1867 (?), depozitář DS

Autor: Antonín Vostřebal, učitel
Rozměr: 480x270
Vročení: 1867
Motiv: Setkání s hudbou
Nad vedutou obce se setkává jinoch s představou hudby, ztělesněné krásnou dívkou, držící harfu. Nad ní se vznáší snová představa Múzy.

Místní občané tvrdí, že obec na oponě je Litomyšl při pohledu z katastrálních hranic obce Benátky. Prý to dokládá statek pod kopcem a kostel je prý Litomyšl. (JN 140919:)

Učitel Antonín Vostřebal působil v Benátkách od roku 1866. Založil v roce 1867 ochotnický spolek, nazvaný po něm později Vostřebal.
První divadlo hrálo se u Kavku čp. 23 „na špýchaře“. Kulisy i oponu p. učitel sám maloval. Oponu maloval na vozové plachtě, kterou mu daroval pan Jiráček čp. 15. Život p. učitele byl tehdy velice těžký. Stravovat se musel u lidí v obci, v každém čísle nějaký den. Ani světničku neměl pro sebe, spát musel na kavalci ve třídě. Když se probudil, rozsvítil petrolejovou lampu a začal malovat divadelní oponu. Plachtu na oponu daroval pan Jiráček, č.p. 15.
(Hrálo se na různých místech).....Na Vedralku se divadlo vrátilo znovu v roce 1953. V těchto letech se Vedralka zbourala a kulisy a opona byly u uskladněny na půdě MNV. Nyní je opona uložena na půdě restaurace, kde hrají ochotníci divadlo.
V roce 2000 byly kulisy uskladněny u Faltysů čp.15 /dříve u Jiráčků/.

Z projevu Milady Jiskrové při odhalení zrestaurovaného pomníku Antonína Vostřebala na litomyšlském hřbitově 14.7.2001
Ex:http://www.obecbenatky.cz/file.php?nid=562&oid=568905 (JV 131105)

Pro nedalekou Litomyšl tvořil v roce 1904 akademický malíř František Urban oponu pro Smetanův dům. Výjev setkání s hudbou nad krajinou, ztvárněný vesnickým učitelem, mu byl pravděpodobně inspirací.

-------

Opona o rozměrech 480 x 270 cm s alegorickým námětem setkání jinocha s hudbou je podle místního podání dílem učitele Antonína Vostřebala, který v Benátkách založil ochotnický spolek v roce 1867 a měl pro něj vymalovat i oponu.
V krajině s cestou směřující k městu na obzoru (podle místních to má být Litomyšl, pak by ale musela být silně schematizovaná) se mladík potkává s personifikací Hudby s harfou, nad jejíž hlavou se vznáší okřídlená postava Můzy či Slávy s věncem, celkově laděná do modravého nádechu. Obsahově tento výjev odpovídá konvenci životního rozcestí či povolání do služby Můz.
V souvislosti s touto malovanou oponou bylo poukázáno na to, že Smetanův dům v Litomyšli od roku 1904 zdobí opona Oslava hudby, dílo Františka Urbana, zručného secesního dekoratéra.
Kompozice obou děl je si nápadně podobná, u Urbana je však postav více a žádná z nich není tak akcentována jako benátecký izolovaný mladík. Urban se údajně mohl inspirovat při návštěvě Benátek pro svou kompozici.
Především je třeba konstatovat, že podobnost obou děl nejde do takových detailů, jak by se mohlo na první pohled zdát. Spíše se jedná o povšechnou kompoziční příbuznost, způsobenou volbou obdobného (nikoli totožného námětu). Krom toho Urban byl profesionální výtvarník, svá díla připravoval a propracovával v předcházejících studiích, nikoli v podobě okamžité inspirace po náhodné návštěvě na místě samém.

Ale především: v případě opony pro Benátky její celkové pojednání, práce s barvou, barevnou skvrnou a pokročilost téměř vylučuje vznik k roku 1867 nebo krátce po něm, ještě před stavbou a výzdobou Národního dívadla v Praze. Dílo je třeba řadit do doby daleko pozdější.
Způsob podání, zejména krajiny, ukazuje jednoznačně ruku malíře, kterému se dostalo výtvarného poučení a školení vyššího, než bylo běžné při výtvarné přípravě učitelů na budoucí povolání. S vysokou kvalitou celku však kontrastuje určitá topornost postojů postav Hudby a zejména mladíka.
Nabízí se tedy otázka, zda původní opona, která by ovšem i tak musela být mladší než z konce 60. let 19. století, nebyla v době kolem přelomu století zcela přemalována, nejspíše právě pod dojmem opony spatřené při slavnostním otevření Smetanova domu v Litomyšli.

(Mgr. Jakub Synecký, květen 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
Bibliografie:
Kolektiv autorů (editor Milan Strotzer): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017, s. 20-21. Komentář Jakub Synecký.
Historické užití:
jeviště SDO Vostřebal
Současné užití:
uložena v depozitáři divadelního souboru
Majitel/umístění:
Obec Benátky
Fyzický stav:
existuje, uložena v depozitáři
fyzický stav dobrý
Tematická skupina:
Múzy a místo

Související Pojmy

Související Obrázky

Benátky, opona Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal, 1867
Benátky, opona Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal, detail opony, 1867
Benátky, opona Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal, detail opony, 1867
Benátky, opona Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal, detail opony, 1867
Benátky, opona Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal, detail ovládání opony, 1867
Benátky, opona Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal, detail ovládání opony, 1867
Benátky, opona, Setkání s hudbou, autor učitel Antonín Vostřebal, 1867
Benátky, opona, Setkání s hudbou, autor učitel Antonín Vostřebal, 1867
Benátky, pomník učiteli a zakladateli ochotnického divadla Antonínu Vostřebalovi
Litomyšl, opona, detail, František Urban, 1905


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Benátky, opona Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal, 1867
Benátky, opona Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal, detail opony, 1867
Benátky, opona Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal, detail opony, 1867
Benátky, opona Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal, detail opony, 1867
Benátky, opona Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal, detail ovládání opony, 1867
Benátky, opona Setkání s hudbou, autor Antonín Vostřebal, detail ovládání opony, 1867
Benátky, pomník učiteli a zakladateli ochotnického divadla Antonínu Vostřebalovi