Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Opony: Hory Matky Boží, jeviště Sdružení katolické mládeže Orel, opona Život a utrpení sv. Václava, autor František Podsedník, 1927, Muzeum Hor Matky Boží

Autor: František Podsedník, malíř ze Sušice
Rozměr: 500 x 230 cm
Vročení: 1927
Motiv: Život a utrpení sv. Václava
V červenci 2014 Bohumil Kopp, majitel čp. 2, při bourání stodoly objevil mimo jiné předměty i oponu zdejšího divadla. Byla srolovaná a je výborně zachovalá. Rozhodl se ji poskytnout zdejšímu Muzeu Hor Matky Boží. Správkyně Muzea paní Bursová oponu očistila suchým hadrem, v Muzeu uvolnila jednu stěnu a p. Löffelmann upevnil konzoly na zavěšení. Je umístěna z druhé strany zdi, na které již visí opona spolku Tyl, popsaná mj. v knize Malované opony divadel českých zemí, str. 288-289. V sobotu 9.8. 2014 během pouti byla opona slavnostně představena veřejnosti.
Pravděpodobně byla užívána na jevišti v domě čp. 3 "U Sládků". Paní Dražková, která v domě žije, pamatuje že tam Orel hrával divadlo.
(Petr Kopp, 2014)

2014 Popisek k oponě, umístěný u opony v Muzeu (viz Obrázky), informaci doplňuje:
Podle zápisu ve farní kronice (s. 316–318) opona byla součástí jeviště divadla Sdružení katolické mládeže, které jeviště dalo zhotovit v roce 1927. Oponu “plátno“ a kulisy k tomuto jevišti zhotovil (maloval malíř ze Sušice pan František Podsedník za cenu 2 100 Kč. Součástí jeviště jsou také namalovaná „kamna“.
Z farního věstníku se dovídáme, že první představení na novém jevišti bylo sehráno 25. září 1927 o slavnosti svěcení kostelních zvonů a jmenovalo se „Chrt“ a konalo se „V pivovaře“ tj. U Sládků.
Na zhotovení jeviště se finančně podílelo mnoho dárců. V kronice jsou uvedeni tito: baron Jiří Schreiner z Horního Staňkova, Kongregace bratří Nejsv, svátosti, farář Antonín Tuháček, rolník František Kotál z Černé, příspěvky kat. spolku Orel.
Od roku 1927 do roku 1937 bylo sehráno 20 titulů. Činnost spolku byla ukončena na příkaz německých úřadů 10. 2. 1942.
Připojen je znak Orla (na oponě není zobrazen JV).
Poznámka k malbě:
Ústřední postavou je kníže sv. Václav. Malíř zřejmě použil jako předlohu obrázek sv. Václava z knihy Život a utrpení sv. Václava od PhDr. K. Stejskala a prof. PhDr. Eduarda Petrů (1897).
Muž s pouty a rýčem je pravděpodobně sv. Václav. Jako jinoch vykonával všechny práce jako tehdy v 10. století lidé, nesvobodní.
Symbol „pouta“ porovnání ( nakresleny jsou dva v podstatě shodné obrázky hlavy se svatozáří JV):
Sv. Václav (kniha s. 8): Podle uvedené knihy Václav pracoval na vinici, pracoval na vinici, obdělával pole, mlátil obilí, dělal dříví a jiné práce.

2014 Jiří Valenta, spojuje výklad tématu opony s významnou událostí z dějin obce:
Autor zvolil téma spojené s historickou událostí, udělením privilegia krále Ludvíka Jagellonského z roku 1522, kdy byly Hory Matky Boží povýšeny na "královské horní město". Svatozář, která vede k domněnce, že jde o světce, je asi sluncem, vycházejícím nad krajinou, jejímuž lidu Ludvík Jagellonský přináší svým privilegiem symbolicky chléb, privilegium je zobrazeno v rukou mnicha – písaře. V obraze horníka vidí autor naději v roztržení okovů. A nad tím vším vidina Hradčan jako symbol svobody a královské moci. Autor opony velmi působivě využil inspirací z různých dobově slavných obrazů a poskládal je k zobrazení významné události pro historii místa.

---

Hornické městečko Hory Matky Boží u Velhartic se dnes může pochlubit hned dvěma zachovanými oponami. Opona, nalezená shodou náhod v roce 2014, patřila k jevišti v domě čp. 3 U Sládků, kde hrávalo Sdružení katolické mládeže Orel. Stejně jako starší opona s pohledem na město je dnes umístěna v muzeu.
Podle zápisu ve farní kronice pro ně namaloval oponu a dekorace v roce 1927 František Podsedník z nedaleké Sušice. Opona o rozměrech 500 x 230 cm zobrazuje sv. Václava, který na mezi nabízí shromážděným lidem chléb. Místní zdroj uvádí, že konkrétní předlohou by mohla být ilustrace ke knize Život a utrpení sv. Václava od K. Stejskala a E. Petrů z roku 1897. To bohužel nebylo možné ověřit, ale použití nějaké podobné předlohy je stejně, jako v jiných podobných případech, velmi pravděpodobné. K navržené odlišné interpretaci opony (Jiří Valenta) jako zobrazení udělení městských práv v roce 1522 není pravděpodobně důvod. Kromě podoby odpovídající desítkám jiných zobrazení sv. Václava svědčí pro světeckou tematiku i to, že opona vznikla pro katolický spolek.
Malířské provedení opony je velmi nesmělé. O autorovi opony nic dalšího nevíme, ale pokud byl profesionál, předvedl alespoň v tomto díle jen velmi průměrný výkon. Figurální výjev, evidentně závislý na předloze, lemuje obligátní rozhrnutá draperie.

(Mgr. Jiří Bláha, září 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jiří Bláha, s. 72-73.
Bibliografie:
STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jiří Bláha, s. 72-73.
Historické užití:
jeviště Sdružení katolické mládeže Orel
Současné užití:
2014 nalezena, součást expozice místního muzea
Majitel/umístění:
Muzeum Hor Matky Boží
Fyzický stav:
existuje, vystavena
fyzický stav dobrý
Tematická skupina:
Historie domova
Informátoři:
Petr Kopp

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Hory Matky Boží,  opona Život a utrpení sv. Václava, Fr. Podsedník 1927
Hory Matky Boží,  plánek obce, místa s jevištěm, 1900
Hory Matky Boží, muzeum, popisek k oponě, 2014
Hory Matky Boží, opona Život a utrpení sv. Václava, Fr. Podsedník 1927
Hory Matky Boží, Orel, detail opony Život a utrpení sv. Václava, Fr. Podsedník 1927
Hory Matky Boží, Orel, detail opony Život a utrpení sv. Václava, Fr. Podsedník 1927
Hory Matky Boží, Orel, detail opony Život a utrpení sv. Václava, Fr. Podsedník 1927
Hory Matky Boží, Orel, opona, Ludvík Jagellonský předává městu privilegia, mechanismus ovládání opony, 1927
Hory Matky Boží, Orel, opona, Ludvík Jagellonský předává městu privilegia, mechanismus ovládání opony, 1927


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hory Matky Boží, opona Život a utrpení sv. Václava, Fr. Podsedník 1927
Hory Matky Boží, Orel, detail opony Život a utrpení sv. Václava, Fr. Podsedník 1927


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.