Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: ÚMDOČ, Praha, Pražský okrsek Dr. Hermana / V. K. Blahníka

Rok založení: 1908
Rok ukončení činnosti: 1951
Skupina organizací:
Pražští ochotníci konali ještě před založením pražského okrsku společné akce, např.
1881 zástupci ochotnických spolků pražských na poradě 3. 8. usnesli se na tom, aby "ochotnictvo české se zúčastnilo slavnostního průvodu při otevření Národního divadla a provedli kostýmní obraz z tragédie Žižkova smrt." (DL 1881, č. 24/ s. 214).
1898 oslava narozenin J. K Tyla 5. 2. v Měšťanské besedě ve Vladislavské ul.
1900 Pražské a okolní ochotnictvo se sdružilo k pořádání velké divadelní slavnosti ve prospěch Národního divadla v Brně. V přípr. výboru řada jednot, mj. Dobrovský, Šotek, Klicpera, Havlíček, Žižkovan, Vavřín, Šimanovský a další. V čele výboru V. Trousil.
1900 sjezd pražského a okolního ochotnctva, protektorem ředitel F. A. Šubert, účastníci navštívili představení Národního divadla Magdalena.

1907 provedeny přípravné práce,

1908 okrsek formálně ustaven.
Přímým popudem k založení byly oslavy 100. narozenin J. K. Tyla, pořádané ÚMDOČ.

1908 18 členských jednot, 1943 262 jednoty. Prvním předsedou
Valentin Trousil.
Od počátků organizátorem společenské akce "pražské ochotnické šibřinky", výnos po léta přispíval k udržení finanční rovnováhy okrsku i ÚMDOČ.

1909 konány I. divadelní šibřinky, čistý výtěžek 900 K, z toho 100 K věnováno na azyl českého herectva.
1909 konal se májový večírek dámského odboru pražského okrsku, kulturní program.
1909 vzorová inscenace Pražského okrsku ÚMDOČ Směry života F. X. Svobody v režii Karla Želenského (do role Antonína obsadil člena pražského spolku Šimanovský Františka Kellera, od 20. let předního herce a režiséra mladoboleslavského Kolára a významného činovníka ochotnického hnutí).

1909 na výborové schůzi rozhodnuto vyloučit "z účinkování na jevištích organizovaných jednot z důvodu, že zneužívali jména jednotlivých spolků ochotnických ku pořádání představení ve svůj prospěch a i jinak dobrou pověst ochotnictva svým vystupováním poškozovali". Vyloučeni F. Váňa, J. Trojánek, V. Zimmermann (Mírský), J. Malec, A. Militky, L. Kolb a F. Kellner.
1909 Na schůzi výboru okrsku (26. 5.) projednán problém nepřístojného jednání některých jedinců z řad ochotnictva, kteří "pořádají soukromá nebo pod vypůjčeným záhlavím toho kterého spolku představení v předměstských divadlech pražských a s výtěžkem často ... na svůj osobní prospěch hospodaří." Někteří členové spolků byli kvůli této činnosti vyloučeni; vedení okrsku kromě toho přijalo opatření, aby se tato praxe nešířila: požádalo divadelní scény, aby výbor okrsku informovaly o žádosti pořádat v konkrétních sálech představení pod hlavičkou spolků.

1909 lidová slavnost pražského ochotnictva na vrchu Vítkově (11. 7.), záštitu převzala rada města Žižkova. Slavnost se měla stát "dostaveníčkem nejen ochotnictva pražského, ale i jednot našich ze vzdálenějšího okolí." Pečlivé přípravy však zkomplikovalo špatné počasí zejména dopoledne, chlad a silný déšť. (Půvabná reportáž v čas. Divadlo č. 19, s. 475-476.)

1909 návrh na vydávání organizačního věstníku českého ochotnictva, jehož potřeba vzhledem k rostoucímu ochotnickému hnutí vzrostla.
1909 Po nepříjemném incidentu vyvolaném na schůzi výboru zástupci smíchovské besedy Jiří Bittner se výbor usnesl vyloučit tuto besedu z organizace.
1909 Dámský odbor Pražského okrsku přijat za člena ÚMDOČ.
1909 ustavující schůze nového výboru (19. 5.), předsedou zvolen Josef Novotný, místopředsedou Emanuel Jíra.
Rozhodnuto o zpracování jednacího řádu a zorganizování slavnostního večera na počest Karla Pippicha.

1909 "V zájmu dobré pověsti pražského ochotnictva" rozhodnuto o vyloučení Josefa Kučery z účinkování na ochotnických jevištích. (Na základě zprávy zástupců dramatické besedy F. A Šubert.)
1909 Na začátku nové sezony vydal Pražský okrsek výzvu k ochotnictvu: 1. Pěstovat výhradně původní repertoár, 2. Nesoustřeďovat se na kvantitu ("Nebudiž hráno často"), ale na kvalitu představení, 3. Dbát, aby výtěžek z představení byl věnován skutečně účelu, jemuž byl určen.
1909 Okrsek uspořádal společný výlet pražského ochotnictva (12. 9.) do Hlubočep, spojený se zahradní zábavou.

1912 Uspořádány Šibřinky, k nim vydána publikace, o příspěvek požádán Vojta Štein-Táborský

1913 Pražský okrsek otevíral Lesní divadlo v Krči Kvapilovou Princeznou Pampeliškou, v režii Paroubka.

1914 Praždský okrsek ÚMDOČ provedl v dubnu hru Kopřivy, oceněnou ochotnickou cenou, v Národním dpmě v Karlíně.
Za 1. svět. války činnost jednot odumírala, až ve třetím roce války zcela ustala.

1918 zahájil okrsek činnost 11. 11. valnou hromadou a
6. 1. 1919 Večerem tříkrálovým na Slovanském ostrově.
Brzy obnoveny kurzy režisérské a řečnické.
Okrskovým režisérem se stal V. K. Blahník, jenž významně pozvedl uměleckou úroveň ochotnického divadelnictví. Okrskový soubor za Blahníkova vedení slavil značné úspěchy, mj. dvojím provedením Hermanova Velkého pátku v Intimním divadle a v Uranii.

1923 Inscenace hry Dr. F. Hermana Velký pátek, rež. V.K.Blahník, scéna kostýmy J. Wenig. Hrál pražský okrsek ÚMDOČ, vystupovalo 70 osob. Biblický podklad, obraz počátků křesťanské idee, spíše historicky a filosoficky, než dramaticky. Hlavní postavy Kristus a Maria nevystupují.(Čsl. div 1:1923, seš.5.)
Předsedou okrsku Rudolf Weinert.
Okrsek začal vydávat Věstník.
1923 obvody okrsku:
- Praha I-VI - Obvod ustaven v březnu v Bellevue za účasti 10 jednot a zástupce okrsku v. Trousila. Předsedou zvolen J. Vaněček, místopředsedou Boh. Mareš. Ze 42 jednot obvodu však pro zájem celku aktivních pouze 8.
- Žižkov - Oznámeno, že místní zastupitelstvo propůjčilo Masarykovu síň k pořádání divadel.
- Vinohrady - obvod zahájil sezonu veselicí vinohradského ochotnictva v Hajnovce, režie Varhan.
- Podbělohorský obvod zahrnoval 9 organizovaných jednot z Břevnova, Střešovic, Veleslavína, Bílé Hory a Liboce.

1925 byl Pražský okrsek oslaben roztržkou - Blahník se skupinou spolků odešel a zal. Tylovu obec ochotnickou.

1925 navrhuje aby Věstník pražského okrsku se stal středočeským ochotnickým listem.
Rež. Figar navrhuje zřídit režisérské rady v jednotlivých obvodech- ustaveno 5 obvodů - vinohradský, smíchovský, pražský, nuselský a říčanský.
140 členských souborů.
Předseda R. Weinert, místopředseda V. Figar, jednatel E. Semerád. Do výboru byli zvoleni: Otakar Hecht - Menšinová scéna Tyl; Fr. Herman ml. - Intimní scéna; Vl. Komínek - Lidová scéna v Nuslích; Karel Liebl - Vojan Vršovice; inž. B. Machovec - Vzděl. sbor vyšehradský; Karel Malý - ČOB; Jan Slabý - Lidová scéna Nusle; Fr. Smažík - Studentská scéna Vinohrady; Jos. Šťastný, Bes. J. Bittner Smíchov; Karel Vitouš, Intimní scéna Praha; náhradníci: J. Parkan - K. Havlíček Borovský Radlice; Rud. Ptáčník - Intimní scéna Praha; Boh. Rychter, Vlast Vršovice; Václav Taussig, Baráč. Petr Guth Smíchov; Anna Turečková, Intimní scéna Praha;
Pro neplnění povinností vyškrtnuta Beseda Havlíček z Vyšehradu.

1926 předseda Rudolf Weinert.

1927 - 5. 3. - Všeochotnické divadelní šibřinky Pražského okrsku na Slovanském ostrově. "Ráz: Jirásek mezi námi."

1932 předsedou Jan Slabý, místopředseda Frant. Hanka, režisér Boh. Pohl, jednatel Jenda Liška...
Okrsek sdružoval 149 spolků a odborů, rozdělených do obvodů -
- smíchovský, předseda Josef Šťastný, 26 jednot;
- vinohradský, předseda Fr. Orliclý, 19 jednot;
- malostranský, předseda J. Řeřábek, 18 jednot;
- nuselský, předseda J. Hroněk, 16 jednot;
-pražský, předseda K. Kočka, 15 jednot;
- žižkovský - předseda J. Čihák, 12 jednot;
- Prha-venkov, 13 jednot.

1933 oslava 25 let trvání okrsku, mj. poprvé uspořádána povinná soutěž pražského ochotnictva, která se stala základem pro všechny soutěže příští.

1934 ke konci roku okrsek sdružoval 145 spolků a odborů, byl rozdělen do 7 obvodů - Nuselsko-vyšehradský, předseda J. Hroněk, 18 jednot; Malostranský, předseda V. Jelínek, 15 jednot; Pražský, K. Kočka, 15 jednot; Smíchovský, J. Šťastný, 26; Vinohradský, F. Orlický, 18; Žižkovský, F. Čihák, 18; Praha-venkov, 35.
1934 3. ročník divadelní soutěže, putovní pohár získal DrO Sokola Dejvice.

1935 se kulturním referentem Pražského okrsku Dr. Hermana stal Otto Minářík. Obnovil divadelní kurzy, pořádal okrsková představení.

1936 50 let trvání ÚMDOČ - okrskový soubor sehrál Hermanovu hru Had z ráje v režii prof. O. Mináříka. Nastaly kontakty s Tylovou obcí ochotnickou. Větší pozornost okrsek věnoval divadlu pro děti a vypisal novou velkou soutěž.
1936 - 31. 3. - ukončena Dramatická škola, režisérský kurz za vedení okrskového režiséra prof. Otto Mináříka (v tomto ročníku mnoho nových lektorů - rež. Kurš, doc. Pelikán, dr. Rektorisová, Koranda, Běla Horská).
Ukončena okrsková soutěž -
I. slupina
1. místo - Vlast Vršovice, R. Bukovanský: Mezi nebem a zemí, režie E. Brand, účast na VI. JH.
2. místo - Sokol Dejvice, Scheinpflugová: Zabitý, režie Mel. Rozkošná
3. místo - Bozděch Vršovice, Grmela: Pudřenky, režie V. Jirousek
4, místo - Scéna N. D. - Fr. Šrámek: Léto, režie Jandík
II. skupina:
1. místo Společenský a divadelní klub Vršovice, Šrámek: Léto, režie Fr. Buřil
2. místo DS Bytové družstvo Domovina, Praha-Holešovice, Jesenská: Je veliká láska na světě?, režie P. Setnička
III. skupina
1. místo Osvěta Malá Strana, Chytrák na chytráky, režie Sýkora
2. místo Česká scéna Jana Nerudy Malá Strana, Mölzer: Zajíc v pytli, režie E. Karban
3. místo DrO Zpěv. spolku Stodůlky, F. X. Svoboda: Směry života, režie Kindl
-----

1938 krize, okrsek se musel odstěhovat z dosavadních prostor ÚMDOČ v Ostrovní ulici (dům byl znourán), přestěhoval se nejprve na Staroměstské nám.

1939 okrskové představení hry St. Loma Kající Venuše, sehráno v Umělecké besedě, režie J. Tumlíř.
1939 - 16. a 17. 6. - uspořádal okrsek Národní besedu ochotníků v Chotkových sadech.
1940 zásluhou předsedy Felixe Buřila krize překonána, mládež hromadně vstupuje do ochotnických spolků. Pro ně připravena div. škola s modernějšími osnovami.

1941 se název okrsku rozšiřuje o jméno V. K. Blahníka.
1941 Pod hlavičkou Pražského okrsku dra Hermana uváděna ochotnická představení, např. Chudý kejklíř - inscenace přihlášena do souteže o postup na XI. JH.
.
Vyhlášen boj literárnímu braku na ochotnických jevištích.
Další peripetie se stěhováním - tentokrát již na stabilní adresu v Pasovské ul. na Smíchově.
Vzhledem k velkém zájmu mladých zřizují se školy pro začátečníky ve všech obvodech.

1947 Graža: Barbora Cellská, r. Jiří V. Gsöllhofer, Pražský ochotnický máj.

1950 vydával Věstník a Zpravodaje.

1951 byl okrsek dle pokynů ÚMDOČ zlikvidován.
Bibliografie:
SÍLA, František: Historie Pražského okrsku, s. 6-12. Pražský okrsek ÚMDOČ. Praha, s.a. asi 1948, 16 s.

VE SLUŽBÁCH Thálie II. České divadlo ochotnické. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 42-45.

Výroční zpráva 1911-1912,DNM: T 10029/7a, 10029/17

Slavnostní valné shromáždění 31.10.1948 DNM: T 10029/39

Pražský okrsek ÚMDOČ, 1948. 16 p.,. 5 tab. DNM: 2756/58

VĚSTNÍK Pražského okrsku ÚMDOČ 1923-1924. DNM.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 36-38.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č.8-9, s. 200.

Československé divadlo 1925, č. 14, s. 224.
Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 4, s. 64.

Divadelní listy 1900, č. 11, s. 243-244.
Divadlo 1909, č. 11, s. 286.
Divadlo 1909, č. 13, s. 336, 337.
Divadlo 1909, č. 15, s. 386.
Divadlo 1909, č. 16, s. 404.
Divadlo 1909, č. 18, s. 452.
Divadlo 1909, č. 19, s. 476.
Divadlo 1909, č. 20, s. 494.
Divadelní listy 1881, č. 24, s. 214.
Thalie 1897-8, č. 24, s. 189.
Thalie 1899-1900, č. 23, s. 177.

České divadlo 1940, č. 10, s. 191.
České divadlo 1941, č. 4, s. 76.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády, nezpracováno

Staré Hrady, Literární archiv Památníku národního písemnictví,zámek Staré Hrady: pozůstalost Otakara Hinka:
Zpravodajství Pražského okrsku ÚMDOČ, září 1949
LA 72/65/0193

Praha, Archiv hlavního města:
Název fondu (sbírky): Pražský okrsek Ústřední matice divadelního ochotnictva českého
Časový rozsah: 1944-1945
Metráž: 0,13 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Zápisy o schůzích, korespondence, účetnictví
Archivní pomůcky
DEJMKOVÁ IVANA: PRAŽSKÝ OKRSEK ÚSTŘEDNÍ MATICE DIVADELNÍHO OCHOTNICTVA ČESKÉHO, 1944 - 1945. Inventář, 1995, s. 5, ev.č. 83.

Praha, Divadelní oddělení Národního muzea:
ÚMDOČ, Pražský okrsek, odznak s daty 1908 - 1933 z tlačeného plechu.
č.inv. 2266/58, 2267/58, lok.č. P - S 1 - E S

Div. odd. Národního muzea, č.př. 405/62. Pozůstalost po Vojtovi Šteinovi-Táborském (dar Viktora Nejedlého)
Pražský okrsek ÚMDOČ žádá příspěvek do publikace pro Šibřinky, 1912
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65115
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65116

kART/obálka ÚMDOČ:
Pokyny ÚMDOČ k likvidaci okrsku, dopis 13.2.1951


Praha, odznak „Pražský ochotnický máj“ z tlačeného plechu bronzové barvy podle návrhu Ireny Bláhové.
č.inv. 2269/58, lok.č. P - S 1 - E S

Související Soubory

Související Obrázky

Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, I. Obvod pražského okrsku, 1924
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, I. Obvod pražského okrsku, 1924
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, I. Obvod pražského okrsku, 1924
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, I. Obvod pražského okrsku, 1924
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, I. Obvod pražského okrsku, 1924
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, I. Obvod pražského okrsku, 1924
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, I. Obvod pražského okrsku, 1924
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, I. Obvod pražského okrsku, 1924
Josef Šťastný, smíchovský obvod Pražského okrsku ÚMDOČ, 1936
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády
Praha, Pražský okrsek, Věstník, 1923
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, okrsky a soubory, 1938
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, okrsky a soubory, 1938
Praha-Smíchov, Pražský okrsek ÚMDOČ, Pražský ochotnický máj - program, 1947
Praha-Smíchov, Pražský okrsek ÚMDOČ, Pražský ochotnický máj - program, 1947
Praha-Smíchov, Pražský okrsek ÚMDOČ, Pražský ochotnický máj - program, 1947
Praha-Smíchov, Pražský okrsek ÚMDOČ, Pražský ochotnický máj - program, 1947
Praha-Žižkov, ÚMDOČ, Žižkovský obvod okrsku Dr. Hermana a V.K. Blahníka, Kolumbus - plakát, 1944
Praha-Žižkov, ÚMDOČ, Žižkovský obvod okrsku Dr. Hermana a V.K. Blahníka, Mistr ostrého meče - plakát, 1942
Praha-Žižkov, ÚMDOČ, Žižkovský obvod okrsku Dr. Hermana a V.K. Blahníka, Slavnost mládí - plakát, 1943
Pražský okrsek ÚMDOČ, XVII. Divadelní šibřinky, 1929
Rudolf Weinert, ÚMDOČ
Štein-Táborský (pozůstalost), Praha, Tylův kroužek, v soutěži, Zkažená krev (Stroupežnický) s. 2., s. a.
Štein-Táborský (pozůstalost), Praha, Tylův kroužek, v soutěži, Zkažená krev (Stroupežnický), s. a.
Štein-Táborský, dopis, Pražský okrsek ÚMDOČ žádá příspěvek do publikace pro Šibřinky, 1912
Štein-Táborský, dopis, Pražský okrsek ÚMDOČ žádá příspěvek do publikace pro Šibřinky, s. 2, 1912
ÚMDOČ, Praha, Pražský okrsek, Kopřivy - plakát, 1914
ÚMDOČ, Praha, Pražský okrsek, Liška nad vlky - plakát, 1931
ÚMDOČ, Praha, Pražský okrsek, Psohlavci - plakát, 1934
ÚMDOČ, Praha, Pražský okrsek, Tříkrálový večer - plakát, 1919
ÚMDOČ, Pražský okrsek - pozvánka na Šibřinky, 1932
ÚMDOČ, Pražský okrsek - pozvánka na Šibřinky, 1932
ÚMDOČ, Pražský okrsek - razítko
ÚMDOČ, Pražský okrsek, 25. všeochotnický přátelský večer - vstupenky, 1940
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Čechův večer, s. a. rkp. program
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Chudý kejklíř - plakát, 1941
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Liška nad vlky - program,  1931
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Liška nad vlky - program, obsazení,  1931
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Malíř, který dělal zázraky - plakát, 1943
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Midasovy uši - plakát, 1943
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Mistr ostrého meče - plakát, 1942
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Národní beseda divadelních ochotníků v Chotkově zahradě - vstupenka, 1939
ÚMDOČ, Pražský okrsek, odznak 1908-1933
ÚMDOČ, Pražský okrsek, odznak Pražský ochotnický máj
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Posel - plakát, 1932
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Poslední Duracové - program, 1928
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Poslední Duracové - program, obsazení, 1928
ÚMDOČ, Pražský okrsek, program tříkrálového večera, 1919
ÚMDOČ, Pražský okrsek, slavnostní večer k 35 výročí zal,okrsku, charakteristika práce, 1943
ÚMDOČ, Pražský okrsek, slavnostní večer k 35. výročí založení okrsku - program, 1943
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Strakonický dudák - plakát,  1933
ÚMDOČ, Pražský okrsek, vzpomínka na A.Jiráska - program 2, 1930
ÚMDOČ, Pražský okrsek, vzpomínka na A.Jiráska - program,  1930
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Zorka - plakát,  1935
ÚMDOČ, Pražský okrsek,Kající Venuše, Lom, r. Jar.Tumlíř - plakát, 1939
ÚMDOČ, Pražský okrsek,pozvánka na valné shromáždění a odhalení desky Ed.Vojanovi, 1948
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 30
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 31
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 36
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 37
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 38
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha, Pražský okrsek, Věstník, 1923
Josef Šťastný, smíchovský obvod Pražského okrsku ÚMDOČ, 1936
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, I. Obvod pražského okrsku, 1924
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Pražský okrsek, program tříkrálového večera, 1919
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Liška nad vlky - program,  1931
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Posel - plakát, 1932
ÚMDOČ, Pražský okrsek, Národní beseda divadelních ochotníků v Chotkově zahradě - vstupenka, 1939
ÚMDOČ, Pražský okrsek, odznak Pražský ochotnický máj
ÚMDOČ, Pražský okrsek, odznak 1908-1933


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.