Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: ÚMDOČ, Mladá Boleslav, Šmilovského okrsek

Rok založení: 1924
Rok ukončení činnosti: 1951
Skupina organizací:
1924 založen zásluhou Jana Dámce, stavitele v Mnichově Hradišti, Fr. Kellera, Jos. Langera, Jos. Smutného st. z Mladé Boleslavi a J. Kosa z Bělé pod Bezdězem a dalších aktvistů divadelních spolků, některé s více než stoletou tradicí.
Mezi spoluzakladateli Šmilovského okrsku ÚMDOČ byl i Josef Liebl (od 1920 ředitel mladoboleslavského Kolára a jeho první režisér) , kde zastával funkci tiskového referenta, později místopředsedy.

1926 předseda Ot. Striker.
1930 Sjezd Šmilovského okrsku ÚMDOČ v Bělé pod Bezdězem, kde jednota oslavila 100 let činnosti.
1931 předseda Ferdinand Strejček, jednatel Josef Reinberger.

1934 Šmilovského okrsek sdružoval 57 jednot a odborů, během roku přistoupilo 5 spolků - z toho bylo 32 ochotnických spolků, 8 DrO Sokola, 9 DrO hasičů, 6 baráčníků, a 2 DrO NJS. Neutěšená hospodářská situace měla vliv na činnost jednot i okrsku.
Dle zaslaných plakátů (jistě nebyly zaslány všechny) sehráno 103 her, z toho 96 původních.
1934 - říjen - okrskové představení - Rud. Medek: Jiří Poděbradský s Václavem Vydrou (ND) v hl. roli, režie Josef Reinberger. Hráno v Městském divadle v MB.

1936 zvolen předsedou Šmilovského okrsku Josef Liebl.

Z činnosti:
1932 se spojilo přes 200 ochotníků z 80 souborů Mladoboleslavska spojilo a sehrálo dramatizaci Jiráskových Psohlavců pod širým nebem pro deset tisíc diváků; Kozinu hrál Lad. Lhota.
1932 členy okrsku 80 jednot a divadelních odborů. Stísněná situace hospodářské krize postihla většinu spolků.
1932 4. obvod v Jabkenicích sehrál společné představení Psohlavců, morální i finanční úspěch.
1932 Ochotnická škola, pořádaná počátkem roku, byla hojně navštěvovaná, zasloužil se o to hlavně okrskový režisér Frant. Keller.
1933 okrskové představení Osudný manévr,
1934 Jiří Poděbradský.

1940 okrsek měl 37 členských spolků; k předním funkcionářům okrsku a členům širší redakční rady Českého divadla (vyd. ÚMDOČ) patřili Jos. Liebl a Jos. Smutný. Předsedou potvrzen Jos. Liebl.

Divadelní soutěže (mladoboleslavské Nové divadlo 2x získalo putovní pohár I. skupiny, Spolek divadelních ochotníků v Řepově putovní pohár II. skupiny); školy divadelního ochotnictva; na škole pro I. stupeň zúčastněno 600 ochotníků)
kursy, přednášky divadelních odborníků, vzorová okrsková představení,
funkční okrsková knihovna s 6 000 svazky, vedená knihovníkem J. Smutným atp.
Okrsek organizačně rozdělen na 10 obvodů
1943 sdruženo 51 jednot

1950 29 spolků, 1107 členů, 168 představení, školení 1. a 2. stupně, předsedou okrsku Růžička, cyklus jednodenních nedělních školení pro ochotníky.

1951 byl okrsek dle pokynů ÚMDOČ zlikvidován.
Bibliografie:
OCHOTNÍCI se školí. Práce 21. 5. 1950, s. 8.

ŠMILOVSKÉHO okrsek ÚMDOČ v Mladé Boleslavi. In: Ve službách Thalie II, České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 33.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1932, s. 18, 19.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 24.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č.8-9, s. 200.

České divadlo 1940, č. 2, s. 29, č. 4, s. 68.
Archivy:
Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Šmilovského okrsek = ŠO 1
Slohy dokumentů obsahují:
Lokálky do novin o práci okrsku a souborů 1929-1934 v regionálních časopisech
Stanovy – řády Soutěžní řád 1931
Knihovní řád
Stanovy ÚMDOČ
Organizační řád ÚMDOČ
Řád Tylovy ústřední knihovny ÚMDOČ
Návrh statutu Mezinárodního výboru pro lidové divadelnictví 1925
aj.
Jednoty vyřazené tj. ze Šmilovského okrsku, ÚMDOČ po odvolání a zaplacení příspěvků obnovila činnost
Soupis neproveden.
V dopise SDO v Košátkách vyjmenovány povinnosti členského souboru (viz foto v DbČAD/Šmilovského okrsek ÚMDOČ.
Okrsek tj. korespondence 1931.
1931 předseda: Ferdinand Strejček
jednatel Josef Reinberger
1931 knihovna měla asi 3000 svazků
Valné schůze 1933-34
Výroční zpráva 1933 in Čsl. divadlo 1934, č.6.
Zprávy důvěrníků jednotlivých obvodů
Doklady k valné hromadě 1934.
Korespondence a doklady ke hře Osudný manévr 1933 (okrskové představení)
Korespondence a doklady ke hře Jiří Poděbradský 1934 (mj. dopis Václava Vydry)
Výkazy o činnosti 1934, 1935, 1936
Seznam sehraných představení 1930-1932
Školení 1944
Otázky a odpovědi
Seznamy účastníků 1943 – 8 lekcí
např. z Plaz 37 účastníků
Katalogy z 10 obvodů divadelní školy I.stupně 1944
Schůze obvodů zápisy
Hlas jeviště cyklostylovaný organizační věstník ŠO 1949
Kniha členských spolků 1930-1945
uvádí rok založení, členem Matice od r., členem okrsku od r.
V jednotlivých letech počet členů, sehráno her původních, cizích, statistika financí v jednotlivých letechStátní okresní archiv Mladá Boleslav, ka ŠO 2 :


Bakov nad Jizerou, plakáty 1927-1937, 1943
Bezděčín, plakáty 1938
Bělá pod Bezdězem, plakáty 1927-1938, 1943
Podolí, baráčníci, plakáty 1933-1934
Bělá pod Bezdězem, Sbratření, plakáty 1928-1936
Bělá pod Bezdězem, Vlast, plakáty 1929-1936
Bukovno, plakáty 1930-1934
Březno, plakáty 1935
Březinka, plakáty 1933-1935
Bezno, plakáty 1928-1937
Brodce, plakáty 1935
Čachovice, plakáty 1932-1933
Čejetice, plakáty 1930-1934
Čejetičky, plakáty 1901-1930
Dobrovice, Havlíček, plakáty1931-1933
Dobrovice, Dobrovít, plakáty 1928-1937
Doksy, plakáty 1932-1936
Dolní Cetno, plakáty 1933-1936
Dolní Stakory, plakáty 1931-1938
Horní Stakory, plakáty1928-1938
Husí Lhota, plakáty 1928-1937
Jemníky, plakáty 1938, 1942
Jiřice. plakáty 1929-1937
Katusice. plakáty 1928-1935
Kosmonosy, plakáty 1934-1942
Kovánec, plakáty 1943
Krásná Ves, plakáty 1929-1938
Krnsko, plakáty 1927-1936
Líny, plakáty 1928-1938
Luštěnice, plakáty 1930-1936
Mnichovo Hradiště, baráčníci, plakáty 1933
Mnichovo Hradiště, Tyl , plakáty 1928-1943
Nepřevázka, plakáty 1940-1941
Pěčice, plakáty 1932-1933
Řepov, plakáty 1930-1942
Semčice, plakáty 1930-1935
Strašnov, plakáty 1931
Strážiště, plakáty 1931-1934
Sukorady, plakáty 1928
Struhy, plakáty 1930
Trenčín, plakáty 1929-1935
Úhelnice, hasiči, plakáty 1931
Úherce, plakáty 1930-1933
Vinařice, plakáty 1929-1933
Vrchbělá, plakáty 1933-1936

Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Šmilovského okrsek ÚMDOČ Mladá Boleslav, 1924-1949
Metráž: 0,26 bm zpracováno .
Fond je přístupný.
Zápisy ze schůzí 1924-1932, stanovy , soupis ochotnických jednot okrsku, materiál k představením, seznamy představení v obcích schůze obvodů, spolkem vydané publikace, programy a plakáty.
NOVÁK F.-PAZDERNÍKOVÁ J.: ŠMILOVSKÉHO OKRSEK - ÚSTŘEDNÍ MATICE DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ČESKÝCH MLADÁ BOLESLAV 1924 - 1949. Prozatímní inventární seznam, 1966, s. 2, ev.č. 141.

kART/obálka ÚMDOČ:
Pokyny ÚMDOČ k likvidaci okrsku, dopis 13.2.1951

Související Soubory

Související Obrázky

Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota a Katol. vzděl. spolek Vlast společně se spolkem Sbratření z Podolí u Bělé a Národní jed. severočeskou z Vrchbělé (Šmilovského okrsek), Paličova dcera - plakát, 1931
Mladá Boleslav, Šmilovského ok, ÚMDOČ1924-1949, Inventář fondu v SOkA Mladá Boleslav 141-547, seznam
Mladá Boleslav, Šmilovského okrsek ÚMDOČ v Ml. Boleslavi, Rudolf Medek: Jiří Poděbradský - plakát, 1934
Mnichovo Hradiště, JKTyl jako cena soutěže, busta
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, okrsky a soubory, 1938
ÚMDOČ, Povinnosti členských spolků, 1931
ÚMDOČ, Šmilovského o., osvědčení - účast na kurzu ÚMDOČ, 1930
ÚMDOČ, Šmilovského okrsek , Mladá Boleslav, asi 1930, zástupci souborů
ÚMDOČ, Šmilovského okrsek, Kateřina Veliká (Otto Minařík), v Dolních Stakorách - plakát, 1935
ÚMDOČ, Šmilovského okrsek, Mladá Boleslav, Kolár, Na vždy - plakát, v Dolních Stakorách, 1933
ÚMDOČ, Šmilovského okrsek, Mnichovo Hradiště, Tyl, statistika, 1930-1945
ÚMDOČ, Šmilovského okrsek, Plazy, školení 1944
ÚMDOČ, Šmilovského okrsek, Plazy, školení 1944 pokrač.
ÚMDOČ, Šmilovského okrsek, Svědomí (Jiří Hora) - plakát, uvedeno v Dolních Stakorách,1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 18
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 19
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 24
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
ÚMDOČ, Šmilovského okrsek , Mladá Boleslav, asi 1930, zástupci souborů
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Šmilovského okrsek, Mnichovo Hradiště, Tyl, statistika, 1930-1945


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.