Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Ostrava-Moravská Ostrava, Divadlo v Domě katolických tovaryšů

Rok založení: 1911
alias Divadlo Petra Bezruče (1955-1960), Městské divadlo mladých (1948-1955), Divadlo mladých (1945-1948)
Bibliografie:
http://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?filter[city]=Ostrava&theatreId=448 (120422)

– František Grossmann – František Fiala, Dům katolických tovaryšů v Mor. Ostravě, Architektonický obzor XI, 1912, s. 46 a tab. 20

– Alfred Javorin, Divadla a divadelní sály v českých krajích I, Praha 1949, s. 162

– Pavel Zatloukal, O Moravské Ostravě jako „rezervaci“ architektury pozdní secese a art déco, in: Ostrava: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 18, Ostrava 1997, s. 170

– Jindřich Vybíral, Zrození velkoměsta: Architektura let 1890–1938 v obraze Moravské Ostravy, Ostrava – Brno 2003, s. 61 a 64

– JŠt [Jiří Štefanides]: Divadelní budovy a sály, in: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I (A-M), Ostrava 2005, s, 192

– JŠt [Jiří Štefanides]: Divadlo Petra Bezruče, tamtéž, s. 200–201.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':