Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Ostrava-Moravská Ostrava, Německý dům

Rok založení: 1895
alias Deutsches Haus (1895–1945)
stavba byla po válce jako symbol němectví zbořena.

Projekt: Felix Neumann
Bibliografie:
http://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?filter[city]=Ostrava&theatreId=432 (120422)

http://www.jarnemec.com/felixneumann/index.php?akce=1895 (120422)

– Alois Schwarz, Das Deutsche Haus in Mährisch-Ostrau. Gedenkblätter zur Feier der Eröffnung am 2. und 3. Juni 1895, den Mitgliedern und Förderern des Vereins Deutsches Haus gewidmet von…, Mährisch-Ostrau 1895

– Wiener Bauindustrie Zeitung 12, 1895, s. 662 a 680

– Německé divadlo, in: Moravská Ostrava: Národohospodářská propagace Československa, řada A, svazek XV., Moravská Ostrava 1937, s. 73–74

– Jindřich Vybíral, Zrození velkoměsta. Architektura v obraze Moravské Ostravy 1890–1938, Ostrava 1997, s. 7

– Pavel Zatloukal, O Moravské Ostravě jako „rezervaci“ architektury pozdní secese a art déco, in: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 18, Ostrava 1997, s. 164

– Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století: Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002, s. 389

– Josef Šerka, Německý dům v Moravské Ostravě 1895-1945, in: Ostrava: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 21, Ostrava 2003, s. 399–421

– Jindřich Vybíral, Zrození velkoměsta: Architektura v obraze Moravské Ostravy 1890–1938, Brno-Ostrava 2003, s. 15–17

– JŠt [Jiří Štefanides], Divadelní budovy a sály, in: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. (A–M), Ostrava 2005, s. 191

– Hana Šústková, Německé divadelnictví v Moravské Ostravě do roku 1918, in: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 23, Ostrava 2007, s. 296–325

– Šárka Glombíčková – Hana Šústková, Ostravská divadla aneb umění Thalie v černém městě, Ostrava 2009
Archivy:
– Archiv města Ostravy, Sbírka stavebních spisů, Ostrava – katastrální území Moravská Ostrava, inv. č. 654, č. kartonu 131 – čp. 951, Nádražní 2 / Zámecká 25

Související Obrázky

Ostrava, Deutsches Haus, Německý dům, průčelí budovy, zbořeno


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':