Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: BUDÍNSKÁ, Hana, Praha, LD ÚDPM JF

Datum narození: 25.4.1933
Místo narození: Havlíčkův Brod
Datum úmrtí: 4.4.2016
Místo úmrtí: Praha
BUDÍNSKÁ, Hana, Praha

Absolvovala Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně u profesora Karla Langra. Zde se také r. 1952 ve školní pokusné scéně Ajdivadlo aktivně zapojila do LD nejprve jako loutkoherečka, později i jako výtvarník a režisér vlastní loutkové hříčky Budulínek. Roku 1954 se stala vedoucí loutkářského úseku oddělení estetické výchovy ÚDPM JF v Praze (též DPM JF, ÚDDM JF a po roce 1989 Institut dětí a mládeže), kde až do odchodu do důchodu r. 1992 38 let vedla loutkářské kroužky a soubory dětí a mládeže, v nichž byla i citlivým režisérem, scénografem a pedagogem.
Napsala pro své soubory řadu loutkových her, hříček a adaptací, často za spolupráce kolektivu dětí. Jak to u ženských autorek bývá, její hry mají někdy poněkud měkčí dramaturgickou stavbu se sklonem k lyrizaci, ale jsou cítěny výrazně výtvarně a vždy respektují možnosti daného věku, vycházejí z něj a nabízejí mu tvořivé uplatnění i nosnou myšlenku. Uspořádala několik výstav koláží, prací s papírem, přírodními materiály a těstem, batik a kreseb (Divadlo v Nerudovce, mělnická Galerie ve věži, LCH 1978). Napsala nespočet článků (mj. rubrika Čs. loutkáře Co divák neuvidí), publikaci Odznak odbornosti Loutkář, se Soňou Pilkovou stále inspirativní Čtyři barevné kapky (Mladá fronta 1978, resp. 1979), Zájmové kroužky loutkového divadla (ÚDPM JF 1977) a kartotéku her a cvičení pod názvem Hry pro šest smyslů. Vedla mnoho seminářů na LCH i jinde a mj. učila 4 roky i na Katedře výchovné dramatiky DAMU.
Na LCH se dostala poprvé r. 1961 a od té doby zde vprůběhu 28 let hrálo v její režii 5 jejích dětských a mládežnických skupin 12 inscenací, z nichž nejúspěšnější byly v letech 1961-1970 Pohádka o malém ježkovi, Hra pro zalezlíky, Pozor, nebezpečí!, Pohádka o dvou O a Komedianti. Žel, zejména od druhé půle 70. let sílí snaha přenést dětské loutkářské inscenace na Kaplické divadelní léto a později na Dětskou scénu; ke škodě loutkářů dospělých i dětských - ti prví, dospělí, tak už neviděli inscenace, jako třeba Třináctka pro osmičky, Duhové pohádky či Krabička, ti druzí, dětští loutkáři, na Dětské scéně téměř vyhynuli.
Hana Budínská se vždy snažila o divadlo živé, současné, tvořivé. Je jednou z prvých - a na půdě českého loutkářství vůbec prvou - kdo u nás objevovali, rozpracovávali a uplatňovali nové způsoby práce s dětmi a mladými lidmi, a tím i nové inscenační přístupy. Metodami komplexní estetické výchovy a v jejím rámci dramatické hry H. Budínská nejen vychovala řadu samostatně myslících lidí, ale přinesla i oživující vklad do vývoje českého loutkářství.
(L. Richter)

Členka ústředního poradního sboru ÚKVČ pro dramatickou výchovu. Jedna ze zakladatelských osobností dramatické výchovy v Čechách, měla rozhodující vliv na vývoj oboru, zejm. na dětské loutkové divadlo. Od r. 1961 několikrát účast jejích DLS na LCH. V 60. letech rovněž účast na Šrámkově Písku, od poč. 70. let častá účast na národních přehlídkách dětských souborů. Kromě dětských souborů pracovala i se soubory středoškolskými a dospělými.

1961 LCH: DLS ÚDPM JF: O. Pancu-Iasi - kolektiv: Pohádka o malém ježkovi
1962 LCH: DLS ÚDPM JF: H. Budínská: Hra pro zalezlíky
1963 LCH: DLS ÚDPM JF: H. Budínská a kol.: Pozor, nebezpečí!
1966 LCH: DLS ÚDPM JF: Z. K. Slabý - H. Budínská: Pohádka o 1971 Dětský divadelní máj Vysočiny: DLS DLS ÚDPM JF: H. Budínská a kol.: Komedianti
1972 2. národní přehlídka DDS Žďár nad Sázavou: DLS ÚDPM JF: A. Tomasová: Lízinka
1973 LCH: DLS ÚDPM JF: H. Doskočilová - H. Budínská a kol.: Odvážná lodička
1975 KDL: DLS ÚDPM JF: J. Jarolímek - H. Budínská: Zpívající fontánka
1976 LCH: Loutkářský kroužek ÚDPM JF: H. Budínská a kol.í: Jak se dělá pohádka
dvou o1978 KDL: DLS ÚDPM JF: H. Budínská: O podivném vejci
1980 KDL: DLS ÚDPM JF: Z. K. Slabý - H. Budínská: O sedmi trpaslících a ještě jednom navíc
1982 KDL: DLS ÚDPM JF: M. Pavlík: Tři sněhuláci
1985 KDL: DLS ÚDPM JF: H. Budínská a kol.: Třináctka pro osmičky
1986 KDL: DLS ÚDPM JF: D. Fischerová - H. Budínská: Duhové pohádky1989 KDL: DLS ÚDPM JF: Krabička (pásmo nonsensové poezie)
1989 KDL: DLS ÚDPM JF: Ľ. Feldek - M. Mašatová: Sněhurka
Bibliografie:
Soubor životopisných článků ( L. Nosková, Jiří Provazník), soupis inscenací a bibliografie (Jar. Provazník). Tvořivá dramatika 2001, č. 1. s. 15-23:

Z INSCENACÍ UVEDENÝCH NA CELOSTÁTNÍCH, NÁRODNÍCH A JINÝCH VÝZNAMNĚJŠÍCH PŘEHLÍDKÁCH A DÍLNÁCH

Hana Budínská a kolektiv dětí-Octav Pancu-Iaşi: Pohádka o malém ježkovi, Loutkářská Chrudim 1961

Hana Budínská: Hra pro zalezlíky, Loutkářská Chrudim 1962 / II. litvínovský festival loutek 1963

Hana Budínská a kolektiv dětí: Pozor, nebezpečí!, Loutkářská Chrudim 1963 / I. mezinárodní festival loutkářů amatérů Karlovy Vary 1964

Hana Budínská-Jaroslav Provazník-Sofia Prokofjevová: Stín [Dramatizace knihy O chlapci bez stínu a stínu bez chlapce], IV. litvínovský festival loutek 1965

Hana Budínská-Zdeněk K. Slabý: Pohádka o dvou O, Šrámkův Písek / Loutkářská Chrudim 1966

Arthur Schnitzler: Udatný Kasián, Loutkářská Chrudim 1966

Hana Budínská a kolektiv souboru: Komedianti, Loutkářská Chrudim 1970 / Národní přehlídka dětských divadelních souborů, Žďár nad Sázavou 1971

Alfred Radok-Hana Budínská: Pohádka z Pipiníčka [adaptace hry Podivné příhody pana Pimpipána], Loutkářská Chrudim 1971

Alena Tomasová: Lízinka, Loutkářská Chrudim 1972

Hana Budínská a kolektiv dětí-Hana Doskočilová: Červená lodička, Loutkářská Chrudim 1973

Hana Budínská a kolektiv souboru Blažejíček-Hanuš Jelínek: Růžičku bráti [pásmo ze Zpěvů sladké Francie], Loutkářská Chrudim 1973 / 6. loutkářská Žilina, celostátní přehlídka amatérských loutkářských souborů, 1973

Hana Budínská-Josef Jarolímek: Zpívající fontánka, Kaplické divadelní léto 1975

Hana Budínská a kolektiv dětí-Milada Mašatová: Jak se dělá pohádka, Loutkářská Chrudim 1976

Hana Budínská: O podivném vejci, KDL 1978

Hana Budínská-Olga Hejná: Jak si mořský koník, mořská jehla a hvězdice udělali malé milé moře,KDL 1979

Zdeněk K. Slabý-Jiří Oudes: O sedmi trpaslících a ještě jednom navíc, Kaplické divadelní léto 1980

Milan Pavlík: Tři sněhuláci, Kaplické divadelní léto 1982

Hana Budínská a kolektiv souboru: Třináctka pro osmičky aneb Školní lásky a nelásky, Kaplické divadelní léto 1985

Hana Budínská-Daniela Fischerová: Duhové pohádky, Kaplické divadelní léto 1986

Ľubomír Feldek-Milada Mašatová: Sněhurka, Kaplické divadelní léto 1989

Hana Budínská: Krabička (montáž nonsensové poezie z knihy Ostrov, kde rostou housle), Kaplické divadelní léto 1989

Milada Mašatová-Hana Budínská: Jak se budí princezny, Litvínovský festival loutek 1992


SPOLUPRÁCE NA FILMECH A TELEVIZNÍCH POŘADECH

Helena Třeštíková (režie): Barevný svět, Krátký film Praha, 1978BIBLIOGRAFIE

Pásma, dramatické texty a dramatizace

1963
Hra pro zalezlíky (Praha: DILIA, sv. 8290)

”O králi Olouškovi, O modrém koníčkovi, Pohádka o pejskovi, který vyplazoval jazyk, Pohádka o kuřátku,Pohádka o mracích, Pohádka o zvláštním panu Esenbé [adaptace pohádkových próz Olgy Hejné]” in Pionýři našim nejmenším. Jak vyprávět pohádky pro nejmenší děti (Praha: DPM JF)


1964
”Co se nám nelíbí”, Mladý loutkář V, 1964, červen

”Lenoši a kocour”, Mladý loutkář V, 1964, leden

”Ráno před zvoněním”, Mladý loutkář VI, 1964, říjen

”Sviť, sluníčko, sviť [Montáž veršů Františka Hrubína]”, Mladý loutkář V, 1964, květen


1966
”Budulínek. Maňásková hříčka na známý pohádkový námět” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Sviť, sluníčko, sviť! Pásmo pro kornoutové loutky, sestavené z veršů Františka Hrubína pro děti” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Já jsem muzikant. Známá česká písnička o muzikantech, kterou si děti zahrají s plošnými loutkami” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

Pohádka o dvou O. Hra pro živé herce a mnoho plošných loutek a rekvizit [dramatizace pohádkové prózy Zdeňka K. Slabého] (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, sv.5/1966)

”Pohádka o dvou O. Pro dva živé herce a mnoho plošných loutek a rekvizit upravila jako pohádku, která je vymýšlena a vytvářena přímo před zraky diváků Hana Budínská [dramatizace pohádkové prózy Zdeňka K. Slabého]” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Pohádka o malém ježkovi [dramatizace pohádkové prózy Octava Pancu-Iaşe]”, Mladá scéna VII, 1966, srpen

”Pohádka o malém ježkovi. Vlastní dramatizace dětí, určená plošným loutkám [dramatizace pohádky Octava Pancu-Iaşe]” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Kuřátko a obilí [ilustrace básně Františka Hrubína]” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Lenoši a kocour. Básnička ilustrovaná plošnými loutkami - pro malé začínající loutkáře [básnička Samuila Maršaka]” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Ráno. Dramatizace na náměty Čapkovy knížky Povídejme si, děti” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Ráno před zvoněním. Školní aforismy uváděné plošnými rekvizitami” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)


1968
”Jak se chtěl Neználek stát malířem [dramatizace pohádkového příběhu Nikolaje Nosova]”, Mladá scéna IX, 1968, červen

”Jak se chtěl Neználek stát muzikantem [dramatizace pohádkového příběhu Nikolaje Nosova]”, Mladá scéna IX, 1968, červen


1969
”Pohádky Olgy Hejné” in Vyprávíme pohádky nejmenším (Praha: ÚDDM JF)

”Popletená pohádka [dramatizace pohádkové prózy Olgy Hejné]”, Mladá scéna X, 1968/1969, č. 4

Ráno před zvoněním (Praha: ÚDDM JF)


1970
”Budulínek. Maňásková hříčka na známý pohádkový námět” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Já jsem muzikant. Známá česká písnička o muzikantech, kterou si děti zahrají s plošnými loutkami” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Kuřátko a obilí [ilustrace básně Františka Hrubína]” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Lenoši a kocour. Básnička ilustrovaná plošnými loutkami - pro malé začínající loutkáře [básnička Samuila Maršaka]” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”O Neználkovi. Jak se chtěl stát Neználek muzikantem. Jak se chtěl stát Neználek malířem. Dramatizace H. Budínské podle knihy N. Nosova Neználkovy příhody” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Pohádka o dvou O. Pro dva živé herce a mnoho plošných loutek a rekvizit upravila jako pohádku, která je vymýšlena a vytvářena přímo před zraky diváků Hana Budínská [dramatizace pohádkové prózy Zdeňka K. Slabého]” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Pohádka o malém ježkovi. Vlastní dramatizace dětí, určená plošným loutkám [dramatizace pohádky Octava Pancu-Iaşe]” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Popletená pohádka. Úprava pro maňásky a tyčové loutky [dramatizace pohádkové prózy Olgy Hejné]” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Ráno. Dramatizace na náměty Čapkovy knížky Povídejme si, děti” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Ráno před zvoněním. Školní aforismy uváděné plošnými rekvizitami” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Sviť, sluníčko, sviť! Pásmo pro kornoutové loutky, sestavené z veršů Františka Hrubína pro děti” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)


1974
”Červená lodička [dramatizace pohádkové prózy Hany Doskočilové]”, Mladá scéna XV, 1973/1974, č. 4


1977
”Jak se mají hlemýždi (Podle stejnojmenné pohádky J. Bruknera)” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Jehlička (Na námět z knihy Pohádky K. Poljakovové)” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”O vynálezci dětských snů (Podle námětů z knih Aloise Mikulky)” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Pasáček vepřů (Podle pohádky H. Ch. Andersena)” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)

”Pohádka o hvězdě Máně (Podle pohád-ky Aloise Mikulky z knihy O zvířátkách a divných věcech)” in Co si zahrajeme s loutkami (Praha: ÚDPM JF)


1978
”Jak se chtěl stát Neználek malířem [dramatizace pohádkového příběhu Niko-laje Nosova] in Zlatá brána (Praha: MF)

”Jak se chtěl stát Neználek muzikantem [dramatizace pohádkového příběhu Niko-laje Nosova] in Zlatá brána (Praha: MF)

”O Neználkovi. Dramatizace H. Budínské podle knihy N. Nosova: Neználkovy přího-dy” in Odznak odbornosti-Loutkář (Praha: MF)


1980
”Já jsem muzikant. Lidovou písničku pro loutky upravila Hana Budínská” in Dětské loutkové divadlo (Praha: Albatros)

”Komedianti” in Dětské loutkové divadlo (Praha: Albatros)

”Kuřátko a obilí [ilustrace básně Františka Hrubína]” in Dětské loutkové divadlo (Praha: Albatros)

”Odvážná lodička. Loutková hra na námět pohádky Hany Doskočilové Červená lodička” in Dětské loutkové divadlo (Praha: Albatros)

”Pohádka o dvou O [dramatizace pohádkové prózy Zdeňka K. Slabého]” in Dětské loutkové divadlo (Praha: Albatros)

”Pohádka o malém ježkovi. Loutková hra na námět pohádky Octava Pancu-Iaşe” in Dětské loutkové divadlo (Praha: Albatros)

”Sviť, sluníčko, sviť! [montáž veršů Františka Hrubína]” in Dětské loutkové divadlo (Praha: Albatros)

”Šípková Růženka [dramatizace pohádky Věry Provazníkové]” in Dětské loutkové divadlo (Praha: Albatros)


1981
”Povídám, povídám neplechy [pásmo z veršů Ljuby Štíplové]”, Mladá scéna XXII, 1980/1981, č. 4


1982
”Divadlo na stole 1 - 12”, Mateřídouška XXXIX, 1982/1983


1983
”Jak se dělá pohádka” in Dětské loutkové divadlo 2 (Praha: Albatros)

”Jak se mají hlemýždi [podle stejnojmenné pohádky Josefa Bruknera]” in Dětské loutkové divadlo 2 (Praha: Albatros)

”Kuřátko a obilí [ilustrace básně Františka Hrubína]”, Pionýrská štafeta XV, rubrika Není loutka jako loutka 1983, č.8

”Pohádka o hvězdě Máně [dramatizace pohádkové prózy Aloise Mikulky]”, Pionýrská štafeta XV, rubrika Není loutka jako loutka, 1983, č. 10


1984
”Jak se chtěl stát Neználek muzikantem [dramatizace pohádkového příběhu Nikolaje Nosova]”, Pionýrská štafeta XVI, rubrika Není loutka jako loutka 1984, č. 4

”Jak se mají hlemýždi [podle stejnojmenné pohádky Josefa Bruknera]”, Pionýrská štafeta XVI, rubrika Není loutka jako loutka, 1984, č. 8

”O Mrkvičkovi”, Pionýrská štafeta XVI, rubrika Není loutka jako loutka, 1984, č. 6

”Zpívající fontánka” in Dětské loutkové divadlo 2 (Praha: Albatros)


1985
”Pohádka o hvězdě Máně [dramatizace pohádkové prózy Aloise Mikulky]”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 12


1986
”Duhové pohádky [dramatizace pohádkových próz ze stejnojmenné knížky Daniely Fischerové]”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 9


1988
”Kuřátko a obilí [ilustrace básně Františka Hrubína]” in Estetická výchova v PO SSM (Praha: MF)

”Pohádka o hvězdě Máně [dramatizace pohádkové prózy Aloise Mikulky]” in Estetická výchova na pionýrském táboře (Praha: ÚDPM JF)

”Pohádka o hvězdě Máně [dramatizace pohádkové prózy Aloise Mikulky]” in, Estetická výchova v PO SSM (Praha: MF)


1989
”O Mrkvičkovi” in Je nám dobře na zemi (Praha: MF)

”Šípková Růženka. Verše Věry Provazníkové pro loutky upravila Hana Budínská” in Je nám dobře na zemi (Praha: MF)


1992
”Hrajeme si s říkadly (Z veršů Františka Kábeleho vybrala a upravila Hana Budínská)” in Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát! (Praha: IPOS-ARTAMA)

”Pohádka o hvězdě Máně (Podle pohádky Aloise Mikulky napsala Hana Budínská)” in Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát! (Praha: IPOS-ARTAMA)


2000
”Duhové pohádky. Pohádkové prózy Daniely Fischerové z knihy Duhové pohádky zdramatizovala Hana Budínská” in Dětská scéna 2, textová příloha Tvořivé dramatiky XI, 2000Knihy a publikace

1961 (?)
Maňáskové divadlo (rukopis)


1963
Pionýři našim nejmenším. Jak vyprávět po-hádky pro nejmenší děti (Praha: DPM JF)


1964
Maňáskové kroužky pionýrů (Praha: ÚDPM JF)


1966
Co si zahrajeme s loutkami (Sborník loutkových výstupů, scének a her pro dětské loutkáře) (Praha: ÚDPM JF)


1967
Loutkářské kroužky. Metodické pokyny k práci dětských loutkářských kroužků (Praha: ÚDPM JF)

Výroba kornoutových loutek (Praha: ÚDPM JF)


1969
Jak děláme loutkové divadlo (Praha: ÚDPM JF)

Loutkářské kroužky. Metodické pokyny k práci dětských loutkářských kroužků (Praha: ÚDDM JF)

Vyprávíme pohádky nejmenším. Pásmo pohádek Olgy Hejné (Praha: ÚDDM JF)


1970
Co si zahrajeme s loutkami (Sborník loutkových výstupů, scének a her pro dětské loutkáře) (Praha: ÚDPM JF)


1977
Co si zahrajeme s loutkami. Sborník jednoduchých loutkových hříček pro plošné loutky a maňásky (Praha: ÚDPM JF)

Zájmové kroužky loutkového divadla. Soubor programů, organizačních pokynů a metodických poznámek (Praha: ÚDPM JF, ed. Programy, sv. 5)

Záujmové útvary bábkového divadla. Súbor programov, organizačných pokynov a metodických poznámok (Bratislava: ÚDPM KG)


1978
Bábkár (Bratislava: Smena)

Odznak odbornosti - Loutkář. Rady a návody k plnění a získání odznaku odbornosti Loutkář (Praha: MF)


1979
Čtyři barevné kapky. Náměty pro činnost oddílu jisker (Praha: MF) [Spoluautorka: Pilková, Soňa]


1981
Loutky podněcují, inspirují a baví aneb Loutkářům nepřístupno (Praha: divadelní oddělení odboru ZUČ ÚKVČ) [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]


1983
Dětské loutkové divadlo 2. Repertoárový sborník pro dětské loutkářské soubory (Praha: Albatros) [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]


1984
K činnosti zájmových kroužků loutkového divadla. Kartotéka pro loutkáře (Praha: ÚDPM JF, ed. Metodické materiály k Programům)


1988
Estetická výchova na pionýrském táboře (Praha: ÚDPM JF) [Spoluautoři: Pražan, Bronislav-Pilková, Soňa-Adamcová, Marie-Joachimsthal, Vladimír-Provazník, Jaroslav-Dostalík, Jaroslav-Zetová, Eva]

Estetická výchova v PO SSM. Metodika odborné specializace pro přípravu pionýrských pracovníků (Praha: MF) [Spoluautoři: Hájek, Bedřich-Kubálek, Vratislav-Pražan, Bronislav-Bouda, Boris-Provazník, Jaroslav-Pilková, Soňa-Jurkovič, Pavel-Fimbingerová, Dana-Adamcová, Marie-Slabý, Zdeněk K.]


1989
Čtyři barevné kapky. Náměty pro činnost oddílu jisker (Praha: MF) [Spoluautorka: Pilková, Soňa]

Je nám dobře na zemi (Praha: MF) [Spoluautoři: Pilková, Soňa-Hájek, Bedřich-Hradiský, Zdeněk-Zouzal, Jaroslav.-Krejčí, Jaromír-Plesnivá, Eva-Kremličková, Marta-Fimbingerová, Daniela-Doležal, Vladimír-Čapek, Václav-Hrnčíř, Svatopluk]


1990
Hry pro šest smyslů. Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi (Praha: Gema)

Momenty s výhledy do budoucna aneb Strefíte se do černého? (Praha: ÚDDM) [Spoluautoři: Hamouz, Jiří-Milerová, Klarisa-pracovníci SDV Brno-Provazník, Jaroslav-Richter, Luděk-Svoboda, Radim]


1991
Inspirace I. Tvořivé hry k obohacení dramatické výchovy i práce s jakoukoli jinou dětskou skupinou, Textová příloha k videoprogramu (Praha: ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)


1992
Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát! Tvořivá hra s nejmenšími (Praha: IPOS-ARTAMA)

Hry pro šest smyslů. Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi (Praha: Gamma, DK Jihozápadního Města)


1994
Hry pro šest smyslů. Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi (Praha: IPOS-ARTAMA) - 4. upr. vyd.

2001
Hry pro šest smyslů. Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi (Praha: IPOS-ARTAMA) - 5. upr. vyd.


Články, časopisecké cykly a příspěvky ve sbornících

1964
”Loutkové divadlo jako prostředek všestranné výchovy dětí”, Divadelní výchova I, 1964, č. 3

”O loutkovém divadle hraném dětmi”, Československý loutkář XIV, 1964, č. 1 - 12

”Z dílny mladých loutkářů (Výroba loutek s použitím míčku)”, Mladý loutkář V, 1963/1964, č. 4


1965
”Etudy pro děti”, Československý loutkář XV, rubrika Pro vedoucí dětských souborů, 1965, č. 1 - 2

”K organizaci práce v dětském souboru”, Československý loutkář XV, rubrika Pro vedoucí dětských souborů, 1965, č. 4


1966
”Amatérské loutkářství dnes a zítra (anketa) [odpověď na anketní otázky]”, Československý loutkář XVI, 1966, č. 9

”Jak vznikla úprava Pohádky o dvou O”, Divadelní výchova III, 1966, č. 5


1969
”Hodinka zamyšlení s Hanou Budínskou”, Československý loutkář XIX, 1969, č. 6 [Spoluautor: Kolár, Erik]


1970
”Co divák neuvidí. Malá zamyšlení a poznámky ze schůzek malých i větších loutkářů ÚDDM JF”, Československý loutkář XX, 1970, č. 1 - 12

”Kde končí cesty. Jak to dělají v Těšově”, Československý loutkář XX, 1970, č. 11


1971
”Cvičení pozornosti a paměti”, Československý loutkář XXI, rubrika Co divák neuvidí, 1971, č. 1

”Dopis pro vás”, Československý loutkář XXI, rubrika Co divák neuvidí, 1971, č. 1

”Herecké etudy - základ tvorby”, Československý loutkář XXI, rubrika Co divák neuvidí, 1971, č. 2

”Kdo je to Kutulula a kam se zakoulel”, Československý loutkář XXI, rubrika Co divák neuvidí, 1971, č. 8-9

”Malá hra na významy”, Čs. loutkář XXI, rubrika Co divák neuvidí, 1971, č. 3

”Nic nového pod sluncem, ale přece...”, Československý loutkář XXI, rubrika Co divák neuvidí, 1971, č. 10

”O vás pro vás”, Československý loutkář XXI, rubrika Co divák neuvidí, 1971, č. 5


1972
”Umět se ke každé práci tvořivě postavit”. Československý loutkář XXII, 1972, č. 7 [Spoluautor: Hrnčíř, Bořek]


1973
”Děti a divadlo”, Československý loutkář XXIII, 1973, č. 5

”Proti šedi všedních dní aneb Loutkové divadlo v družině mládeže”, Československý loutkář XXIII, 1973, č. 2

1974
”Loutky podněcují, inspirují, baví”, Československý loutkář XXIV XXV, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1974 1975, č. 12 1


1975
”Hlasy k dětské přehlídce v Kaplici”, Československý loutkář XXV, 1975, č. 12 [Spoluautorka: Mašatová, Milada]


1976
”Co připravujeme v naší rubrice”, Československý loutkář XXVI, 1976, č. 11

”Děti, hra a loutkové divadlo”, Československý loutkář XXVI, 1976, č. 3

”Loutky inspirují, podněcují, baví. Jak jsme si hráli a potom i opravdově pracovali na nedokončené pohádce o princi Pomněnkovi v loutkářském kroužku ÚDMP JF”, Československý loutkář XXVI, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1976, č. 2

”Loutky inspirují, podněcují, baví. Loutkářský kroužek ÚDPM J. Fučíka v Praze - O princi Pomněnkovi”, Československý loutkář XXVI, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1976, č. 3


1977
”Loutky inspirují, podněcují, baví”. Československý loutkář XXVII, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1977, č. 3

”Loutky inspirují, podněcují, baví”. Československý loutkář XXVII, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1977, č. 7

”Pro vedoucí dětských souborů”, Československý loutkář XXVII, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1977, č. 6


1979
”Loutky inspirují, podněcují, baví. Eliška a Jarouš u prvňáčků v kroužku ÚDPM J. Fučíka v Praze”, Československý loutkář XXIX, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1979, č. 1 - 2


1980
”Hry s papírem a nůžkami”, Československý loutkář XXX, rubrika Loutky inspirují, podněcují, baví, 1980, č. 4

”Jak se co hraje v kroužku ÚDPM JF”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 3

”Která dětská knížka pro Vás znamená hluboký zážitek a velkou hodnotu? Dnes odpovídá Hana Budínská”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 3

”Už je na světě!”, Mladá scéna XXII, 1980/1981, č. 1 [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]


1981
”A co o prázdninách?”, Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto ´81, 1981, č. 5

”Anketa Kaplické čítanky [příspěvek do ankety]”, Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto ´81, 1981, č. 3


1982
”Jedna vlaštovka jaro nedělá. Horšovský Týn 5 .- 7. 3. 1982”, Československý loutkář XXXII, 1982, č. 6

”Tábory ve znamení hry”, Estetická výchova XXII, 1981/1982, č. 9

”Tři sněhuláci z Prahy”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 2 [Spoluautoři: děti ze souboru]


1983
”Co a jak u loutkářů v ÚDPM JF”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 1

”Děti hrají s loutkou - Fázování pohybů”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 5

”Děti hrají s loutkou - Jednání postav. Logické jednání”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 7

”Děti hrají s loutkou - Jednoduché akce s loutkou”, Čs. loutkář XXXIII, 1983, č. 4

”Děti hrají s loutkou - Logické jednání (dokončení). Vztahy postav”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 8

”Děti hrají s loutkou - Loutkářská obrazotvornost”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 10 - 11

”Děti hrají s loutkou - Maňásek”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 3

”Děti hrají s loutkou - Úkoly, hry a náměty pro jednání loutky - dramatické postavy”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 6

”Děti hrají s loutkou - Vztahy postav (dokončení). Co bychom ještě měli vědět”, Čs. loutkář XXXIII, 1983, č. 9

”Děti hrají s loutkou - Základy animace loutky”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 2

”Děti hrají s loutkou - Základy práce s loutkou v dětském kolektivu”, Československý loutkář XXXIII, 1983, č. 1

”Jak se činili Západočeši”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 4

”Povídám, povídám neplechy”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 4


1984
”Není loutka jako loutka”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 6


1985
”A co o prázdninách?” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 47-50

”Co se v dramatické výchově podařilo v uplynulých deseti letech? (Několik hlasů z ankety KČ 1981)” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 40-44 [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Vobrubová, Jana-Josková, Zdena-Bouda, Boris-Chytrová, Marie-Magerová, Eva-Mašatová, Milada-Oudes, Jiří]

”Dvě otázky Haně Budínské” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 32-33

”Jak jsme jedno jediné říkadlo využívali mnoha různými způsoby” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 76

”Jak se co hraje v kroužku estetické výchovy ÚDPM JF” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 33-35

”Jaké jsou dnešní děti? Anketa Kaplické čítanky [odpověď do ankety]”, Kaplická čítanka. 17. KDL, 1985, č. 2

”Jaké vlastně jsou dnešní děti (anketa)”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 7 [Spoluautoři: Brůček, Josef-Mašatová, Milada-Mlejnek, Josef-Vobrubová, Jana]

”Jiří Oudes”, Čs. loutkář XXXV, 1985, č. 4

”Monolog Hany Budínské během oběda”, Kaplická čítanka. 17. KDL, 1985, č. 2 [Spoluautor: Svoboda, Radim]

”Před cestami k předmětu a loutce. Útržky z jednoho dialogu o loutkách”, Kaplická čítanka. 17. KDL, 1985, č. 1 [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]

”Přehlídka o dvou dílech”, Kaplická čítanka. 17. kaplické divadelní léto, 1985, č. 4

”Stále více si myslím, že naše děti trochu podceňujeme”, Čs. loutkář XXXV, 1985, č. 7


1986
”(Dnes se představí) kroužek ÚDPM JF Praha, Tři otázky pro vedoucí souboru Hanu Budínskou” Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 3

”Jak si hrají v kroužku estetické výchovy ÚDPM JF Praha”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 7

”Jak to vidí porotce. [Odpověď do ankety]”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 3 [Spoluautor: Filcík, Štěpán]

”Listopadové řeči do nového roku”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 1 [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]

”Nápady na léto [cyklus článků o tvořivé hře na letních táborech loutkářského oddělení ÚDPMJF ve Stráži nad Nežárkou a v Ostrovci u Pelhřimova]”, Kaplická čítanka 1986 [Spoluautoři: Svoboda, Radim-Provazník, Jaroslav-Richter, Luděk a kolektiv vedoucích letních táborů Umění-hra ÚDPM JF Praha]

”Představení jako štafeta”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 5

”Tábor pod střechou”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 2

”(Včera) Mangá. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 2 [Spoluautoři: Horáková, Eva-Kříž, Marcel-Provazník, Jaroslav]


1987
”Hry s kamínky”, Estetická výchova XXVII, rubrika Hra-inspirace-příroda, 1986/1987, č. 6

”Představení jako štafeta”, Československý loutkář XXXVII, 1987, č. 7

”7 x Bruncvík”, Estetická výchova XXVII, rubrika Hra-inspirace-příroda, 1986/1987, č. 5

”Opičky, nebo setkávání s osobnostmi?”, Československý loutkář XXXVII, 1987, č. 7

”Proč čtu Estetickou výchovu”, Estetická výchova XXVIII, 1987/1988, č. 4

”Tráva jako prales”, Estetická výchova XXVIII, rubrika Hra-inspirace-příroda, 1987/1988, č. 1


1988
”Jeden večer v Sudoměřicích”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 1 [Spoluautorka: Horáková, Eva]

”K dopisu krajského poradního sboru pro amatérské loutkářství Středočeského KKS”, Čs. loutkář XXXVIII, 1988, č. 8

”Komu škodí izolace?”, Čs. loutkář XXXVIII, 1988, č. 1

”Severočeská přehlídka dětských souborů”, Kaplická čítanka. 20. KDL, 1988, č. 4 [Spoluautor: Bláha, Jiří]


1989
”Se švihadly trochu jinak”, Československý loutkář XXXIX, 1989, č. 6

”Komu přerostl soubor”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 1

”Konečně i letošní Dětský klub dokazuje...”, Kaplická čítanka. 21. KDL, 1989, č. 3

”O tradici a minulých zkušenostech”, Če-skoslovenský loutkář XXXIX, 1989, č. 10

”Zvuky v loutkové inscenaci”, Kaplická čí-tanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 5


1992
”Ať už si mohou naše děti ve své škole hrát. Tvořivá hra s nejmenšími dětmi”, Československý loutkář XLII, 1992, č. 10


1993
”Hry s materiálem a předmětem”, Výtvarná výchova XXXIV, 1993/1994, č. 1

”Názor z rozhraní obou cest”, Výtvarná výchova XXXIV, 1993/1994, č. 1


1995
”Představení jako štafeta. Nápady na léto”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č.

”Tábor pod střechou. Nápady na léto”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č.Editorská činnost a spolupráce při redigování rubrik

1971
Co divák neuvidí (rubrika pro vedoucí dětských souborů), Československý loutkář XXI, 1971, č. 1-12


1974
Loutky podněcují, inspirují, baví [nejprve cyklus článků, pak rubrika pro vedoucí dětských loutkářských souborů], Československý loutkář XXIV, 1974, č. 10-12, XXV, 1975, č. 1-4 a č. 8-9 - 12, XXVI, 1976, č. 1-6, XXVII, 1977, č. 3-7, XXVIII, 1978, č. 6 - 12, XXIX, 1979, č. 1-2 5-7, XXX, 1980, č. 3-4 č. 11-12, XXXI, 1981, č. 1 5 8-9 11


1980
Dětské divadlo. Repertoárový sborník pro dětské loutkářské soubory (Praha: Albatros) [Spoluautoři: Oudes, Jiří-Provazník, Jaroslav]


1983
Dětské loutkové divadlo 2. Repertoárový sborník pro dětské loutkářské soubory (Praha: Albatros) [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]


1985
Hra - inspirace - příroda, Estetická výchova XXVI, 1985/1986, č. 9 - 10; XXVII, 1986/1987, č. 1 - 8, č. 10; XXVIII, 1987/1988, č. 1 - 3, č. 7 - 8) [Spoluautoři: Svoboda, Radim-Filcík, Štěpán-Provazník, Jaroslav-Provazník, Jiří-Šolle, Vít-Benešová, Klarisa-Helleková, Miloslava.-Šašinková,Emílie-Švehlová,E.]


1986
Nápady na léto [cyklus článků o tvořivé hře na letních táborech loutkářského oddělení ÚDPM JF], Kaplická čítanka 1986, č. 1 - 7
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------
--------------------------------
BUDÍNSKÁ, Hana - PROVAZNÍK, Jaroslav (sest.): Dětské loutkové divadlo 2. Sbk. Praha, Albatros 1983. 256 s. BUDÍNSKÁ, Hana: K činnosti zájmových kroužků loutkového divadla. Praha,
ÚDPM JF 1984. 130 s.
BUDÍNSKÁ, Hana: Zájmové kroužky loutkového divadla. Soubor programů, organizačních pokynů a metodických pomůcek. Praha,
ÚDPM JF 1977, 35 s.
BUDÍNSKÁ, Hana - PROVAZNÍK, Jaroslav: Loutky podněcují, inspirují a baví. Praha,
ÚKVČ 1981.
BUDÍNSKÁ, Hana: Momenty s výhledy do budoucna aneb Strefíte se do černého?
Praha, ÚDDM 1990.
BUDÍNSKÁ, Hana - SVOBODA, Radim
- PROVAZNÍK, Jaroslav - RICHTER, Luděk a kol.: Nápady na léto (cyklus článků o tvořivé hře na letních táborech loutkářského oddělení ÚDPMJF ve Stráži nad Nežárkou a v Ostrovci u Pelhřimova). In: Kaplická čítanka 1986. Kaplice 1986. Viz 1045/86.
HÁJEK, Bedřich - KUBÁLEK, Vratislav - PRAŽAN, Bronislav - BOUDA, Boris - PROVAZNÍK, Jaroslav - PILKOVÁ, Soňa - JURKOVIČ, Pavel - FIMBINGEROVÁ, Dana - BUDÍNSKÁ, Hana - ADAMCOVÁ, Marie - SLABÝ, Zdeněk K.: Estetická výchova v PO SSM. Metodika odborné specializace pro přípravu pionýrských pracovníků.
Praha, MF 1988.
PRAŽAN, Bronislav - PILKOVÁ, Soňa - ADAMCOVÁ, Marie - JOACHIMSTHAL, Vladimír - PROVAZNÍK, Jaroslav - BUDÍNSKÁ, Hana - DOSTALÍK, Jaroslav - ZETOVÁ, Eva: Estetická výchova na pionýrském táboře. Praha, ÚDPM JF 1988. BUDÍNSKÁ, Hana: Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát! Tvořivá hra s nejmenšími. Praha, IPOS-ARTAMA 1992. BUDÍNSKÁ, Hana: Inspirace I. Tvořivé hry k obohacení dramatické výchovy i práce s jakoukoli jinou dětskou skupinou. Textová příloha k videoprogramu. Praha, IPOS-ARTAMA
a STD 1991.
BUDÍNSKÁ, Hana: Co si zahrajeme s loutkami. Sborník loutkových výstupů, scének a her pro dětské loutkáře. Praha, ÚDPM JF 1970. BUDÍNSKÁ, Hana: Co si zahrajeme s loutkami. Sborník jednoduchých loutkových hříček pro plošné loutky a maňásky. Praha, ÚDPM JF 1977. BUDÍNSKÁ, Hana: Hry pro šest smyslů. Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. Praha, ÚDPM JF 1989. Též Praha, Gema 1990. Též Praha, DK Jihozápadního Města 1992. Též Praha, IPOS-ARTAMA 1994. .

O Haně Budínské

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. (O H. Budínské.) Praha, vyd. AMU 2008, s. 36-40.

AS 2003/1, s. 28-vzpomínka

.

Související Bibliografie

Související Obrázky

Budínská Hana
Budínska Hana, Jiří Oudes, Trutnov 2006
BUDÍNSKÁ, Hana
Hana Budínská
Hana Budínská, 1983
Krabička
Obálka publikace: BUDÍNSKÁ Hana: Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát
Obálka publikace: BUDÍNSKÁ, Hana: Hry pro šest smyslů
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, D. Fischerová - H. Budínská: Duhové pohádky, 1986.
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Hra pro zalezlíky
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Hra pro zalezlíky, 1962
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Hra pro zalezlíky, loutky vytvořili členové souboru.
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Komedianti, vedoucí H. Budínská, 1969/1970.
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Růžičku bráti
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Růžičku bráti, 1971
Praha-Vinohrady, LS  ÚDPM JF, Růžičku bráti, vedoucí Hana Budínská, 1971-1973.


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Budínská Hana
BUDÍNSKÁ, Hana
Hana Budínská, 1983
Hana Budínská
Budínska Hana, Jiří Oudes, Trutnov 2006


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.