Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: RICHTER, Luděk, MgA., Praha

Datum narození: 26.1.1949
Místo narození: Praha – Královské Vinohrady
Vyučil se typografem, absolvoval Filosofickou fakultu UK v Praze (angličtina-finština) a DAMU Praha (režie). Profesor na Jazykové škole v Praze, dramaturg KD Stodůlky, 8 let ústřední metodik pro loutkové divadlo, dramaturg, režisér, scénograf a herec nezávislé skupiny Kejklíř.
Do LD ho zasvěcovala Hana Budínská, jejíž maňáskářský (později loutkářský) kroužek (později soubor) ÚDPM JF navštěvoval od 2. třídy. Ona také vedla až do roku 1974 soubor PARAPLE. Pod jejím vedením hrál v 17 větších inscenacích (4x i na LCH, 1x na ŠP) a v režii Jiřího Trnky a Jaroslava Provazníka v dalších dvou.
V letech 1967-1970 pracoval též v divadle CAROLINUM (Jak se vám líbí, Vstávaj, pane redaktore).
V Parapleti pak již samostatně režijně realizoval jako prvou inscenaci Panna růže, panna kvítek (LCH 1975).
1976-1977, v době vojenské služby, vytvořil v Prachaticích vojenský soubor JENTAK, s nímž inscenoval Markétu Lazarovou pod titulem Obloha věčně modrá, vášně věčně krvavé (celostátní kolo ASUT v Bechyni 1977).
Po návratu vytvořil s Parapletem jedenáct dalších inscenací, z nichž k nejvýznamnějším patří zejména Balada o Tristanovi a Isoldě, Hanýsek (pod hlavičkou Divadla na kahánku Říčany) a Kichotání, s nimiž vystupoval více než pětadvacetkrát na řadě celostátních přehlídek a na 6 festivalech v zahraničí.
Psal pro inscenace scénáře, režíroval je a hrál v nich.
1986 začal provozovat loutkové divadlo i profesionálně:
v ÚLD Praha Auto z pralesa (host LCH 1986), Trhovecká komedie (1987), v novém nastudování jako Nebuďte ryby! (1988) a
s vlastní agenturní skupinou KLÍČ v Klubu v Řeznické Kuře na rožni (1986) a Havlíčkův návrat (1989).
1990 založil divadelní společnost KEJKLÍŘ (do konce roku 2003 celkem 13 inscenací, s nimiž hrál několik desítek představení na LCH, FEMADu, Přeletu a řadě dalších významných přehlídek doma i v cizině.
Práce Kejklíře se zaměřuje především na divadlo pro děti a mládež, ale hraje také pro smíšené a dospělé publikum, a to často i v exteriérových podmínkách (na hradech, náměstích, pouliční divadlo při různých poutích, vinobraních apod.). Snaží se o metaforické divadlo převážně s loutkami různého druhu, na nichž však nelpí za každou cenu. Inspiraci vidí v lidovém divadle minulých věků, baví ho látky archetypálně nadčasové.

Roku 1980 vytvořil s Davidem Filcíkem a šest let pořádal /S/hledání - pracovní přehlídku loutkářských souborů usilujících o tvořivé hledání a kritické sebepoznávání.

Začal pravidelné psát do Čs.loutkáře a dalších časopisů a novin a publikoval řadu prací (Literatura, divadlo a my, Od předmětu k loutce, od loutky k divadlu aj.).
Pravidelně sledoval řadu přehlídek, které mu byly a jsou inspirací: LCH, ŠP, KDL/DDL/DS, JH, FEMAD aj. - nejprve jako seminarista, později i jako účinkující, lektor, porotce, redaktor zpravodajů (7x) apod.
Vedl řadu seminářů, dílen a konzervatoří (na LCH 15), konzervatoří a dílen (celkem 383) u nás i v zahraničí (Rakousko, Německo, Anglie, Irsko, Lucembursko), učil na pražské DAMU, pohostinsky i na JAMU.
Byl též v řadě porot u nás i v zahraničí (173x).
1991-1998 pečoval jako půlúvazkový pracovník ARTAMA o amatérské loutkové divadlo (mj. organizace LCH, vytvořil a spoluorganizoval Faustování, informační bulletin Loutkářský Vykřičník...).
1990-1994 ve funkci předsedy České sekce a 1. předsedy Českého střediska UNIMA vytvořil a
1991-1995 organizoval přehlídku nejlepších amatérských a profesionálních loutkářských inscenací Přelet nad loutkářským hnízdem.
1990 ho zájem o divadlo pro děti a vědomí zanedbanosti tohoto oboru přivedl - se skupinou obdobně smýšlejících - k založení Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež DOBRÉ DIVADLO DĚTEM, které vydává ČTVRTletník o divadle pro děti, pořádá o něm semináře pro rodiče a učitele apod., je předsedou.

Dramaturg, režisér, scénograf a herec nezávislé skupiny Kejklíř.

Je spojován s tzv. autorským divadlem, v němž tvůrci jsou autory divadelní výpovědi, s níž přicházejí komunikovat s divákem.
Usiloval a usiluje o současné LD, jež by bylo svou úrovní rovnoprávné s ostatními divadelními druhy a uměleckými obory, hodným pozornosti i na konci 20. století, divadlo, které by bylo způsobem komunikace mezi jeho tvůrci a diváky, byť jsou jimi i děti.

1991 – 1994 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo
1991 – 1994 tajemník odborné rady ARTAMA pro amatérské loutkářství
2000 – 2003 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské loutkářství
2004 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské loutkářství

2009 získal za své dlouhohobé působení Cenu Ministerstva kultury, kterou přebral na Loutkářské Chrudimi.

Podrobný přehled o divadelní činnosti (adaptace, hry, výraznější úpravy, scénáře / inscenace / dramaturgicko-režiní účast na dalších inscenacích / působení v divadelních souborech / organizace (zaměstnání a důležitější funkce / inscenace a lektorská účast na divadelních přehlídkách / knižní publikace / příspěvky do sborníků / publikační činnost v časopisech / celoroční seriály v časopisech) za období let 1957–2020 viz rubrika PŘÍLOHY.
Bibliografie:
Bibliografie:

KNIŽNÍ PUBLIKACE
DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých / autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS, 2007.Literatura, divadlo a my - 1985 - RICHTER, Luděk: C Svitavy aneb Fenomén, který přináší radost a inspiraci, s. 56-83. - Čmukaři Modřišice / Turnov, s. 197-202. Tatrman/Tatrmani Sudoměřice u Bechyně, s. 215-219.

KNIŽNÍ PUBLIKACE:
* RICHTER, Luděk: Co je co v pohádce (Pohádkové reálie). Praha, DDD 2004.
* RICHTER, Luděk: Co skrývá text. Praha, DDD 2005.
* DVOŘÁK, Jan V.: Herectví s loutkou. Praha, IPOS-ARTAMA a DDD 1997.
* RICHTER, Luděk: Hříčky, hry a scénáře pro starší a pokročilé. Praha, DDD 2007.
* RICHTER, Luděk: O divadle (nejen) pro děti. Praha, DDD 2006.
* RICHTER, Luděk: Od pohádky... ...k pohádce.- Praha, DDD 2004.
* RICHTER, Luděk: Od předmětu k loutce, od loutky k divadlu. Praha, IPOS-ARTAMA a DDD 1997.
* RICHTER, Luděk: 50 loutkářských Chrudimí. Vývoj českého loutkového divadla v zrcadle festivalu. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001.
* RICHTER, Luděk: Pohádka... ...a divadlo. DDD Praha, 2004.
* RICHTER, Luděk: Praktická dramaturgie v kostce. Praha, DDD 2003.
* RICHTER, Luděk: Praktický divadelní slovník - Praha, DDD 2008.
* RICHTER, Luděk:Předmět - loutka - divadlo. Praha, ÚKVČ 1987
* RICHTER, Luděk: (S)hledání (v) prostoru - zápis z dílny. Praha 1988.
* RICHTER, Luděk: Zájmové kroužky loutkových divadel pro žáky SŠ (Soubor programů). Praha, ÚDDM 1989

ČASOPIS:
* ČTVRTletník (-jarník, -podzimník, -zimník) 1994-2003
* DIVADLO PRO DĚTI, DDD od 2004

PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKŮ
Kichotání... (in Vladimír Just - Z dílny malých scén) - 1989
Kichotání... (na LP desce Supraphon: Ozvěny malých scén 2)
Kluci buci kaktusáci (adaptace) - 1980
Pohled přes hranice oborů (in Amatérské autorské divadlo 80. let) - 1989
Pohled přes hranice oborů (in Hledání výrazu) - 1991
Šupina - vývoj k autorskému divadlu (in Hledání výrazu) - 1991
Vývoj amatérského loutkářství 1990-1997 (pro Dějiny amatérského divadla) - 1998
Znakové divadlo (in K problematice netradičního autorského divadla) - 1984

ČASOPISY
Od roku 1971, pravidelněji od 1978 - několik set článků do (Československého) Loutkáře, Amatérské scény, Tvořivé dramatiky, MF Dnes, ČTVRTletníku DDD aj. Z důležitějších článků:
ABC dramatické výchovy - Čs. loutkář 1981, Kaplická čítanka 1981
Amatérská cesta - Amatérská scéna 1981
Komplexnost? Integrace? - Čs. loutkář 1980
Recenze loutkářských textů DILIA 1981 Zlatý máj 1983
Umění a... - Amatérská scéna 1989
Utoneme? aneb Je amatérské loutkové divadlo umění? - Čs. loutkář 1980

CELOROČNÍ SERIÁLY
Aby předmět promlouval - Čs. loutkář 1985, Javisko 1987, Holandsko, Švédsko
Divadelní fotografie - Čs. loutkář 1983
Loutkářská Chrudim1950-2000 - Loutkář 2001
Praktická dramaturgie v kostce - Loutkář 2002
Přešívání na tělo - Čs. loutkář 1982
Zamyšlenky - Čs. loutkář 1979-1984
ČTVRTletník DDD - od 1994 (do 2003 vč.: 37 čísel)
Loutkářský VYKŘIČNÍK - 1991-98 (25 čísel)

ADAPTACE, HRY, VÝRAZNĚJŠÍ ÚPRAVY, SCÉNÁŘE
Panna růže, panna kvítek - 1975
Obloha věčně modrá, vášně věčně krvavé - 1977
Dům Hynek - 1977
Pouť - 1978
Obloha věčně modrá, vášně věčně krvavé - 1979
Balada o Tristanovi a Isoldě aneb Osude… - 1980
Pohádky pod dubem - 1980
Tři malé lesní pohádky - 1980
Hanýsek čili Člověk - 1981
Auto z pralesa - 1981
Actus vánoční - 1982
Kichotání neboli Komedie pimperlová o donu Kichotovi zcela nová - 1983
Královna - 1983
Faust podle J. W. Goetha - 1983, 1985
Markéta Lazarová? - 1984
Kolik má Praha věží - 1985
Auto z pralesa - 1986
Kuře na rožni - 1986
Trhovecká komedie/Nebuďte ryby! - 1987/1988
Jak se dělá divadlo - 1989
Havlíčkův návrat - 1989
Kejklíř - 1990
Můj medvěd Flóra - 1993
Kočičí král - 1993
K čemu jsou mosty přes řeku - 1993
Nádherné Úterý 1993
Tři zlaté vlasy děda Vševěda - 1994
Stolečku, prostři se! - 1995
Obrazy z dějin národa českého 1/Kronika - 1996
Sněhová královna - 1997
Obrazy z dějin národa českého 2/Několik příběhů... - 1999
...Zatracené posvícení! - 2001
Komedie o Františce... - 2002
Čtyři poučné kousky ze života: Kocourkovské právo, Vejstupný syn, Vojna, Zločin a trest - 2002
Faust - 2003
Neohrožený Mikeš - 2003

Životopisné:
MALÍKOVÁ, NIna: Luděk Richter. Loutkář 2008, č. 1, 2. s. obálky

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Kapky, které vyhloubí malý důlek. Rozhovor k padesátinám. Amatérská scéna 1999, č. 2, s. 35-36.

Např. rozhovory k padesátinám v časopisech Loutkář a či k pětapadesátinám v Loutkáři 2004/1.

AS 1984/6, s. 14.

Další bibliografické údaje naleznete v rubrice PŘÍLOHY - viz RICHTER, Luděk: Podrobný přehled o divadelní činnosti za období let 1957–2020.
Archivy:
Archivy: SA LR obsahuje:
Přípravy, scénáře, některé notové záznamy, několik stovek fotografií, autentické zvukové nahrávky některých inscenací Paraplete, deska Supraphon s Kichotáním, videonahrávky některých inscenací Kejklíře, makety scén hlavních inscenací Paraplete, loutky a rekvizity z inscenací od roku 1989 (+ Obloha… - Jentak), programy, plakátky, pozvánky, drobná propagace a výstřižky k uváděným souborům, inscenacím a akcím, které pořádal.
Čistopisy odborných prací, vydané vlastní publikace (v knižní a od roku 1997 i v elektronické podobě, přípravy seminářů, dílen a konzervatoří, dokumentace k činnosti DDD včetně kompletu všech ČTVRTletníků, Vykřičníků, materiály ke (S)hledání, Přeletu nad loutkářským hnízdem, Faustování a dalším přehlídkám a seminářům; programové brožury, zpravodaje a další materiály z JH, KDL/DDL/DS, LCH, ŠP, ročníky časopisu Čs. Loutkář/Loutkář aj. od 60.-70. let, vyplněné formuláře souborů a jednotlivců, dopisy a další materiál vzniklý při přípravě publikace 50 LCH, jakož i tato publikace a dílčí databáze k ní v elektronické podobě.
Diáře 1967-2003 (zvlášť ty prvé arciť značně kusé).

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Bibliografie

Související Přílohy

Související Obrázky

Chrudim, CP LCH 13, Seminář B, Dramaturgicko-režijní
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 2012, semináře a veřejné diskuse
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 2012, semináře a veřejné diskuse
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 2012, semináře a veřejné diskuse
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 2014, semináře a dílny
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 2014, semináře a dílny
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 2014, semináře a dílny
Podrobněji o tomto obrázku] " >Chrudim, LCH 2009
Chrudim, LCH 2021, Sem. C, Od textu k inscenaci
Chrudim, LCH 2021, Sem. C, Od textu k inscenaci
Chrudim, NP Loutkářská Chrudim, účastníci přehlídky, 1991
Chrudim, Zakončení  přehlídky, CP LCH 2022
Dětská scéna 2007, seminář Luďka Richtra
Divadlo Kejklíř Bořivoj, Nádherné úterý, Miroslava Vydrová a Luděk Richter, 1994
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2011, semináře a dílny
Hronov, Diskusní klub, CP Jiráskův Hronov 2012
Hronov, Křest almanachu k 60 ročníkům Šrámkova Písku, CP Jiráskův Hronov 2022
Hronov, Křest almanachu k 60 ročníkům Šrámkova Písku, CP Jiráskův Hronov 2022
Jan Císař a Luděk Richter, JH 1993
LCH 1985, křeslo pro hosta s Luďkem Richtrem
LCH 1990, z chrudimských seminářů, Třída F – Autorsko-dramatizátorská lektoři Milada Mašatová a Luděk Richter
LCH 2006, Luděk Richter
LCH 2007, A - autorsko - dramatizátorský seminář
LCH 2007, A - autorsko - dramatizátorský seminář
LCH 2007, A - autorsko - dramatizátorský seminář
LCH 2007, S - scénografický seminář
LCH 2007, Výstava - Maňáskový svět
LCH 2008, Veřejné rozpravy
LCH 2010, porota a rozborový seminář
LCH 2010, zakončení přehlídky
LCH 2011, 60 Loutkářských Chrudimí ve zkratce
LCH 2011, 60 Loutkářských Chrudimí ve zkratce
LCH 2011, 60 Loutkářských Chrudimí ve zkratce
LCH 2011, Křeslo pro hosta s Jiřím Oudesem
LCH 2011, Seminář D - DRAMATIZÁTORSKO-AUTORSKÝ SEMINÁŘ
LCH 2011, Seminář D - DRAMATIZÁTORSKO-AUTORSKÝ SEMINÁŘ
Luděk Richter a Věra Čížkovská
Luděk Richter, 50 loutkářských Chrudimí
Luděk Richter, JH 1993
Luděk Richter, JH 2010
Luděk Richter, Kichotání, podle románu Miguela de Cervantes Saavedra, režie Luděk Richter, výprava Karel Kerlický
Luděk Richter, O divadle (nejen) pro děti
Luděk Richter: Balada o Tristanovi a Izoldě aneb Osude… , režie Luděk Richter, výprava Karel Kerlický, 1980
Luděk Richter: Balada o Tristanovi a Izoldě aneb Osude…, režie Luděk Richter, výprava Karel Kerlický, 1980
Luděk Richter: Co skrývá text
Luděk Richter: Praktická dramaturgie v kostce
Obálka publikace: Luděk Richter: Literatura, divadlo a my
Obálka publikace: Luděk Richter: Od předmětu k loutce, od loutky k divadlu
Pardubice, Teď, nádech a leť, Strategie růže, CP Šrámkův Písek 2021
Pardubice, Teď, nádech a leť, Strategie růže, CP Šrámkův Písek 2021
Písek, CP Šrámkův Písek - diskuse k představením, 2012
Písek, CP Šrámkův Písek, porota – debata o představeních, 2019
Písek, odborná porota, CP Šrámkův Písek 2018
Písek, odborná porota, CP Šrámkův Písek 2018
Písek, Šrámkův Písek, debaty o viděném, 2023
Porota pražské divadelní přehlídky, 80. léta 20. stol.
Praha, Kejklíř Bořivoj, Můj medvěd Flóra, 1994
Praha, Křest knihy Cesty českého amatérského divadla, 1998
Praha, Luděk Richter, Chaloupka v lese, 2011
Praha, Richter Luděk, LS Kejklíř, 2008
Praha, výstava UNI...CO? UNIMA – 90 let | 100 zemí | 1 vášeň, 2019
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Růžičku bráti
Praha-Vinohrady, Paraple ÚDPM JF, Kichotání neboli Komedie pimperlová o Donu Kichotovi zcela nová, LCH 1984
Praha-Vinohrady, Paraple,  Markéta Lazarová, Luděk Richter, 1984
Praha-Vinohrady, Paraple, Balada o Tristanovi a Isoldě, 1980
Praha-Vinohrady, Paraple, Hanýsek, 1982
Praha-Vinohrady, Paraple, Kichotání, 1984
Praha-Vinohrady, Paraple, Luděk Richter podle románu J. Šotoly Svatý na mostě: Hanýsek čili Člověk, 1982
Pražský kalich 1983, Praha-Vinohrady, Paraple, Auto z pralesa
Říčany, Divadlo na kahánku MěKS, Hanýsek čili Člověk, LCH 1982
Říčany, Divadlo na kahánku, Hanýsek čili Člověk, Miroslava Vydrová a Luděk Richter, LCH 1982
Říčany, Na kahánku, Hanýsek čili Člověk, 1982
Richter Luděk přebírá cenu Ministerstva kultury, 2009
Richter Luděk, 2008
Richter Luděk, Balada o Tristanovi a Isoldě, 1980
Richter Luděk, Balada o Tristanovi a Isoldě, 1980
Richter Luděk, Cena ministra kultury 2009
Richter Luděk, Galerie
Richter Luděk, karikatura, aut. GD, in Vysoké nad Jizerou, Městské muzeum, XX. národní přehlídka vesnických a zemědělskkých divadelních souborů, 1989
Richter Luděk, Kejklíř, 1990
Richter Luděk, Kejklíř, Sněhová královna, 1997
RICHTER, Luděk, MgA., Praha, LD, 2011
RICHTER, Luděk, portrét
Svitavy, CP Dětská scéna 2012, diskusní kluby seminaristů
Svitavy, CP Dětská scéna 2012, tematické semináře
Svitavy, CP Dětská scéna 2012, tematické semináře
Svitavy, CP Dětská scéna 2012, tematické semináře
Svitavy, CP Dětská scéna 2014, porota
Třeboň, PEKUF, Asagao, NP Loutkářská Chrudim 1987
Vysoké nad Jizerou, KDP, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Luděk Richter, 1989


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
RICHTER, Luděk, portrét
Praha-Vinohrady, DLS ÚDPM JF, Růžičku bráti
Richter Luděk, Balada o Tristanovi a Isoldě, 1980
Luděk Richter: Balada o Tristanovi a Izoldě aneb Osude…, režie Luděk Richter, výprava Karel Kerlický, 1980
Praha-Vinohrady, Paraple, Balada o Tristanovi a Isoldě, 1980
Luděk Richter: Balada o Tristanovi a Izoldě aneb Osude… , režie Luděk Richter, výprava Karel Kerlický, 1980
Luděk Richter, Kichotání, podle románu Miguela de Cervantes Saavedra, režie Luděk Richter, výprava Karel Kerlický
Říčany, Divadlo na kahánku, Hanýsek čili Člověk, Miroslava Vydrová a Luděk Richter, LCH 1982
Praha-Vinohrady, Paraple, Luděk Richter podle románu J. Šotoly Svatý na mostě: Hanýsek čili Člověk, 1982
Říčany, Na kahánku, Hanýsek čili Člověk, 1982
Pražský kalich 1983, Praha-Vinohrady, Paraple, Auto z pralesa
Praha-Vinohrady, Paraple,  Markéta Lazarová, Luděk Richter, 1984
Porota pražské divadelní přehlídky, 80. léta 20. stol.
Obálka publikace: Luděk Richter: Literatura, divadlo a my
Luděk Richter: Co skrývá text
Luděk Richter: Praktická dramaturgie v kostce
Obálka publikace: Luděk Richter: Od předmětu k loutce, od loutky k divadlu
Luděk Richter, O divadle (nejen) pro děti
Vysoké nad Jizerou, KDP, Luděk Richter, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, 1989
Richter Luděk, Kejklíř, 1990
Jan Císař a Luděk Richter, JH 1993
Luděk Richter, JH 1993
Divadlo Kejklíř Bořivoj, Nádherné úterý, Miroslava Vydrová a Luděk Richter, 1994
LCH 2006, Luděk Richter
Dětská scéna 2007, seminář Luďka Richtra
LCH 2007, A - autorsko - dramatizátorský seminář
LCH 2007, Výstava - Maňáskový svět
Praha, Richter Luděk, LS Kejklíř, 2008
Podrobněji o tomto obrázku] ">Chrudim, LCH 2009
Luděk Richter a Věra Čížkovská
Richter Luděk, Cena ministra kultury 2009
LCH 2010, porota a rozborový seminář
Luděk Richter, JH 2010
LCH 2011, 60 Loutkářských Chrudimí ve zkratce
Luděk Richter, 50 loutkářských Chrudimí
LCH 2011, 60 Loutkářských Chrudimí ve zkratce
LCH 2011, Seminář D - DRAMATIZÁTORSKO-AUTORSKÝ SEMINÁŘ
Praha, Luděk Richter, Chaloupka v lese, 2011
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2011, semináře a dílny
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 2012, semináře a veřejné diskuse
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 2012, semináře a veřejné diskuse
Hronov, Diskusní klub, CP Jiráskův Hronov 2012
Svitavy, CP Dětská scéna 2012, diskusní kluby seminaristů
Písek, Šrámkův Písek, debaty o viděném, 2023
Chrudim, Zakončení  přehlídky, CP LCH 2022


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.