Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: SUCHARDA, Vojtěch, sochař, LD

Datum narození: 16.1.1884
Místo narození: Nová Paka
Datum úmrtí: 31.10.1968
Místo úmrtí: Praha
Pocházel z rodiny, v které se již několik generací dědilo řezbářské a restaurátorské řemeslo. Jeho děd Antonín Sucharda st. a jeho otec Antonín Sucharda ml. patřili k významným řezbářům loutek.
Po absolvování Umělecko průmyslové školy (1905) spolupracoval s bratrem Stanislavem na realizací jeho sochařských děl (mj. na památníku Palackého), později se osamostatnil. K jeho významným dílům patří sochařská výzdoba vnitřku chrámu sv. Víta, restaurátorské a sochařské práce na Loretě a Staroměstském orloji.

V letech 1915-1918 byl v ruském zajetí, kde si zhotovil loutkové divadlo a s několika přáteli začal hrát. Po návratu ze zajetí založil společně s manželkou Annou Suchardovou-Brichovou družstevní ochotnickou loutkovou scénu V říši loutek (od roku 1928 přejmenovanou na Říše loutek), která uváděla pravidelně v sobotu a neděli představení pro děti. V Říši loutek vytvářel loutky, hrál i režíroval. Do roku 1957 byl jejím uměleckým vedoucím. Pro Říši loutek vytvořil její principál Vojtěch Sucharda na 400 originálních loutek, od realisticky řezbovaných marionet na drátech, přes figury vycházející ze stylu art deco až po stylizované loutky různých druhů hmyzu.
Jako autor loutek vycházel z rodinné tradice, většina jeho loutek byla řezbovaná klasickou technikou ze dřeva. Ve snaze o jevištní účin se soustřeďoval především na výraznou řezbu obličeje, jenž byl hlavním prostředkem charakterizace postavy. Úspěšný byl zejména u loutek, kde mohl uplatnit mírně karikující pojetí (Kašpárek, komické postavy), výraznější stylizaci a nápaditost užíval zejména u fantastických a pohádkových postav (loutky Měsíčňanů, draků, různých čertů apod.).
V 30. letech se pod vlivem nových směrů, ovlivněných zejména avantgardním divadlem, pokusil o nekonvenční loutky (např. ze soustruhovaných dílů, z nezvykle kombinovaných materiálů), které měly svým tvarem, materiálem a neobvyklými pohybovými možnostmi využít specifiky loutek.
Jeho režijní tvorba, režíroval hlavně komedie, nedosahovala profesionální úrovně jeho výtvarného působení, přesto podstatný význam jeho loutkářské činnosti nelze omezovat pouze na výtvarnou oblast. Říše loutek, kterou založil a vedl, patřila v první polovině 20. století k nejvýznamnějším oporám našeho loutkářství. Vynikající výtvarnou úrovní, dramaturgii a zejména neobyčejně odpovědným přístupem k umělecké tvorbě pro děti výrazně ovlivnila vývoj českého loutkového divadelnictví.


Obrázky:
Almanach Říše loutek 1920..., 1997.
Marionnettes du Musée National Prague, 1997, s. 49.
Vojta Sucharda, český sochař. Katalog výstavy, 1978.
Patková Jindřiška: České loutkové divadlo. Praha 1975, obr. 52, 54, 55, 57, 58, 59.
Bibliografie:
BČAD č. 1426

Autorské práce
Co je loutka. Divadlo 25, 15. 3. 1939.
Jeviště loutkového divadla v Měst. lidové knihovně po stránce konstruktivní. Loutkář 1928/29, s. 106.
Tradice a poslání českého loutkářství. Lidová demokracie 19. 6. 1955.


Životopisné:
BÁRTH Václav: Historie Říše loutek. Rkp. archiv Říše loutek.
CINYBULK Vojtěch: 75 let Vojtěcha Suchardy. Československý loutkář9, 1959, s. 26.
DUBSKÁ Alice. Dvě století českého loutkářství. Praha, AMU 2004, s.183n.
DUBSKÁ Alice: Cesta Říše loutek do 21. století. In: Almanach Říše loutek 1920... Praha 1997, s. 27n.
DUBSKÁ Alice: From the Hegemony of The Designer to Cooperation in Design. Czech Theatre 13/1997, s.36n.
DUBSKÁ Alice: Říše loutek - Hledání výtvarného výrazu. Československý loutkář 29, 1979, s. 61n.
KROFTA, V. K.: Pětasedmdesátka V. Suchardy. Lidová demokracie, 15. 1. 1959.
MALÍK Jan: Kámen a lípa. Národní politika, 15.1.1944.
PODZEMNÁ, Anna: Mí rodiče Anna a Vojtěch Suchardovi, Loutkář49, 1999, s. 186-8
SKUPA Josef: Vojtěch Sucharda sedmdesátníkem. Československý loutkář 4, 1954, s. 6.
SLAVÍK Bedřich: U Suchardů. 1973.
Vojta Sucharda, český sochař. Katalog výstavy, 1978.
nesign.: Vojtěch Sucharda. Loutkář 24, 1974, s.112.
Archivy:
Archiv Říše loutek

Související Organizace

Související Obrázky

Praha, Říše loutek, Cvrček houslista, 1942
Praha, Říše loutek, Dlouhý,Široký,Bystrozraký, 1920
Praha, Říše loutek, principál ak. sochař Vojta Sucharda se svými loutkami, 1930
Praha-Letná, Říše loutek, Jak se dostal Kašpárek na měsíc, loutky Měsíčňanů V. Sucharda, 1922
Praha-Letná, Říše loutek, Kašpárek Vojtěcha Suchardy, 1920
Praha-Letná, Říše loutek, Pohádka pošťácká, loutky V. Suchardy, 1936
Praha-Letná, Říše loutek, Suchardovy loutky brouků hrály poprvé ve hře O Honzovi, 1931
Praha-Staré Město, Říše loutek, Broučci muzikanti, 1938
Praha-Staré Město, Říše loutek, Vojta Sucharda
Praha-Staré Město, Říše loutek,opona, Suchardovi, 1920
Praha-Staré Město: Říše loutek, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 1920
Rusko, Nižnyj Novgorod, zajatecký tábor, loutky a scéna Vojt Suchardy, 1915
Sucharda, Vojtěch, Říše loutek Praha, 1953


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha, Říše loutek, Dlouhý,Široký,Bystrozraký, 1920
Praha-Staré Město, Říše loutek, Broučci muzikanti, 1938
Sucharda, Vojtěch, Říše loutek Praha, 1953
Praha, Říše loutek, Cvrček houslista, 1942
Praha-Staré Město, Říše loutek, Vojta Sucharda
Praha-Staré Město: Říše loutek, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 1920