Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: ŠTEMBERGOVÁ-Kratochvílová, Šárka, Praha

Datum narození: 8.7.1924
Místo narození: Praha
Datum úmrtí: 22.5.2005
Místo úmrtí: Praha
Šárka Štembergová byla jednou ze zakladatelských osobností české dramatické výchovy.
Pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, učitelka LŠU v Praze-Dejvicích (jejím žákem byl např. Jan Borna) a LŠU v Praze-Radlicích.
Původním povoláním herečka.
Provdaná Kratochvílová, jméno však v občanském životě vždy užívala ve tvaru Štembergová-Kratochvílová, v profesních souvislostech Štembergová.

Vedoucí dětských souborů LDO LŠU v Radlicích a Recitačního studia Šrámkova domu OB v Sobotce.
Byla odbornicí na hlasovou výchou dětí, v této oblasti
publikovala (např. Metodická příručka pro mluvní průpravu na I. stupni LDO LŠU, Technika řeči starších děti).
Lektorka mnoha seminářů v Čechách, na Moravě i na Slovensku, podílela se i na výchově frekventantů tzv. lidových konzervatoří zaměřených na dětské divadlo a výchovnou dramatiku. Řadu seminářů vedla samostatně, řadu v tandemu například s Ljubou Fuchsovou, Věrou Pernicovou nebo dcerou Radkou Svobodovou.
Byla členkou porot či lektorských sborů na dětských přehlídkách v Kaplici, Prachaticích (dětské divadlo a recitace), Mělníce (dětská recitace),
spolupracovala s amatérskými soubory divadelními i loutkářskými…
Samostatnou kapitolu by mohl být podíl Šárky na atmosféře přehlídek Šrámkova Sobotka...

Šíře a záběr působení Šárky Štembergové budou na první pohled zřejmé, když se podíváme na soupis její činnosti, který vyšel v Tvořivé dramatice 2001, č. 1 (a který je možné si najít také na webové stránce http://www.drama.cz/aktuality/sarka.html).
Bibliografie:
ŠÁRKA ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ - bibliografii připravil Jaroslav Provazník
Uveřejněno: Tvořivá dramatika 2001, č. 1.

Z INSCENACÍ UVEDENÝCH NA CELOSTÁTNÍCH, NÁRODNÍCH A JINÝCH VÝZNAMNĚJŠÍCH PŘEHLÍDKÁCH A DÍLNÁCH

Šárka Štembergová: Jako slunce, jako chleba [Pásmo z veršů Františka Hrubína, Jana Vodňanského, Miloslava Floriana, Zdeňka Kriebla, Jiřího V. Svobody, Ljuby Štíplové, Václava Fischera, Jiřího Žáčka, Michala Černíka Jana Čarka], Národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů, Mělník 1985

Šárka Štembergová-Aleš Pejchal: Hrátky s verši Aleše Pejchala, Národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů, Mělník 1986

Šárka Štembergová: Masopustní žerty, Národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů, Mělník 1988

Šárka Štembergová-Karel Čapek: O princezně solimánské, Dětské divadelní léto, Prachatice 1990

Šárka Štembergová-Ilja Hurník: Divné jméno, Dětské divadelní léto, Prachatice 1992BIBLIOGRAFIE

Pásma, dramatické texty a dramatizace

1968
Maškaráda,Maškaráda (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, sv. 5/1968 [Pásmo folklorních textů]

Nejlepší pravda je ta, kterou silnější má (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy sv. 6/1968) [Pásmo bajek Jeana de La Fontaine, V+W a Karla Čapka]


1970
Pan učitel má jasno (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy sv. 3/1970) [Pásmo z veršů Miroslava Holuba]


1989
”Masopustní žerty”, Mladá scéna XXX, 1988/1989, č. 2

”Masopustní žerty” in Co recitovat? (Mělník: OKS Mělník)

”Masopustní žerty”, Amatérská scéna XXVI, rubrika Dveře dokořán, 1989, č. 6


1992
”Divné jméno”, Československý loutkář XLII, 1992, č. 10 [Dramatizace pohádky Ilji Hurníka]


2000
”Divné jméno”, Dětská scéna 3, textová příloha Tvořivé dramatiky XI, 2000 [Dramatizace pohádky Ilji Hurníka]

”O princezně solimánské”, Dětská scéna 3, textová příloha Tvořivé dramatiky XI, 2000 [Dramatizace pohádky Karla Čapka]Knihy a publikace

1967
Literární práce žáků literárně dramatického odboru [sic!] lidové školy umění v Praze 5 z třídy Šárky Štembergové (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy č.2/1967)


1969
První sešit inspirace (Praha: ÚDLUT, ed.Textová příloha Divadelní výchovy, č.1/1969)

Technika řeči starších dětí (Praha: ÚDLUT, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 1)


1973
Výrazová hlediska mluveného projevu (Praha: SKKS)


1980
Technika řeči starších dětí. Seminář při národní přehlídce dětských recitátorů a recitačních kolektivů 1980 (Přepracované vydání) (Praha-Příbram: ÚDPM JF-OKS Příbram)


1981
Učební osnovy. Přípravné studium a I. stupeň základního studia na lidových školách umění. Literárně dramatický obor (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Mašatová, Milada-Pánková, Věra-Pavelková, Soňa-Velková, Olga]

1982
Technika řeči starších dětí (Gottwaldov: OKS Gottwaldov)

Učební osnovy pro rozšířené vyučování na lidových školách umění. Literárně dramatický obor (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Mašatová, Milada-Pánková, Věra-Pavelková, Soňa-Velková, Olga]

Výrazová hlediska mluveného projevu (Gottwaldov: OKS Gottwaldov)


1983
Loutkářova řeč. Mluvený projev na loutkovém jevišti (Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě)


1984
K činnosti zájmových kroužků recitačně dramatických (Metodická příručka k práci recitačně dramatického kroužku) (Praha: ÚDPM JF) [Spoluautorky: Delongová, Jindra-Macková, Silva]


1985
Výrazové prostředky mluveného projevu (Hradec Králové: Krajské kulturní středisko Hradec Králové)


1986
Metodická příručka pro mluvní průpravu na I. stupni LDO LŠU (Praha: Výzkumný ústav pedagogický)


1989
Technika řeči starších dětí - metodický materiál (Ostrava: Městské kulturní středisko)

Výchova dětského přednašeče (Praha: ÚKVČ, ed. Umělecký přednes, sv. 36) [Spoluautorky: Pavelková, Soňa-Vobrubová, Jana]


1990
Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU. Literárně dramatický obor - dramatické oddělení (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Mašatová, Milada-Pánková, Věra-Pavelková, Soňa-Velková, Olga]

Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU. Literárně dramatický obor- loutkářské oddělení (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Mašatová, Milada-Pánková, Věra-Pavelková, Soňa-Velková, Olga]

Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU. Literárně dramatický obor - slovesné oddělení (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Mašatová, Milada-Pánková, Věra-Pavelková, Soňa-Velková, Olga]

Výrazová hlediska mluveného projevu (Ostrava: Městské kulturní středisko v Ostravě)


1991
Kapitoly z rétoriky (Pracovní texty pro budoucí učitele) (Praha: Univerzita Karlova-Karolinum) [Spoluautorky: Havlová, Ivana-Měchurová, Albína)


1993
Metodika mluvní výchovy dětí (Praha: DAMU)


1994
Metodika mluvní výchovy dětí (Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku)Články, časopisecké cykly a příspěvky ve sbornících

1967
”Na okraj uveřejněných textů”, Divadelní výchova IV, 1967, č. 2


1968
”Krátce k příloze (Nejlepší pravda je ta, kterou silnější má)”, Divadelní výchova V, 1968, č. 6


1969
”Všem, kdo pracují s dětmi v literárně dramatické výchově”, Divadelní výchova VI, 1969, č. 1


1970
”Co jsme chtěli básníkem říci (K textové příloze)”, Divadelní výchova VII, 1970, č. 3

”Úvod do dětského dramatu (recenze knihy Peter Slade: An Introduction to Child Drama)”, Divadelní výchova VII, 1970, č. 6


1982
”Abychom si porozuměli”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 6

”Folklór v dětském souboru”, Mladá scéna XXIV, 1982/1983, č. 2 - 4


1985
”Abychom si porozuměli” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 64-66


1986
”Aby nejmladší nebyl poslední. Mostecké ústřední kolo národní soutěže LDO LŠU očima porotce”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 10

”Jaké zajíce honí Spišská Nová Ves”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 4

”Kroužky ÚDPM JF Praha. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto,1986, č. 4 [Spoluautoři: Josková, Zdena-Fuchsová, Ljuba-Filcík, Štěpán-Peňáz, Petr-Pernica, Alexej]

”Zvláštnosti mluvy na loutkářském oddělení”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 6


1988
”Co čeká seminaristy. Seznámení s rytmickou hrou”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 2

”Jak zvládnout prostor dětskými hlasy”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 4

”Jsem v Kaplici podevatenácté”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 2


1991
”6 sudiček - 4”, 7 prachatických dnů, 1991, č. 5

”Zeptali jsme se některých členů odborné poroty a lektorského sboru: Co vy a tvořivá dramatika od poslední národní přehlídky? [odpověď na anketní otázku]”, 7 prachatických dnů, 1991, č. 1

AS 1984/5, s. 3; 1999/3, s. 31-zpráva

Související Obrázky

LCH 1985, Seminář techniky hlasu lektorky Šárky Štembergové
LCH 1990, z chrudimských seminářů, Třída A – Technika a kultura mluvy pro loutkáře lektorka Šárka Štembergová
Šárka Štembergová a Milada Mašatová v dialogu na NP LCH 1985
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Tatínku, ta se ti povedla, 1993
Šrámkova Sobotka 1981, u Šolcova statku  v popředí Růžena Köttnerová, Brno, Marie Votavová, Svitavy a Ladislav Lhota, Praha
Štembergová Šárka, 1993
ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka: Metodika mluvní výchovy dětí, obálka publikace


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Šárka Štembergová a Milada Mašatová v dialogu na NP LCH 1985
ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka: Metodika mluvní výchovy dětí, obálka publikace
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Tatínku, ta se ti povedla, 1993
Štembergová Šárka, 1993


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.