Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: VAŠÍČKOVÁ, Zdeňka, Plzeň, LD

Datum narození: 19.6.1956
Místo narození: Brno
Zdeňka Vašíčková, roz. Wachtlová, poté Zouharová

Mládí prožila v Brně:
1962-1971 ZDŠ Brno
1971-1975 Konzervatoř Brno, obor hudebně-dramatický (maturita)
1975-1977 Konzervatoř Brno, obor hudebně-dramatický (absolutorium)
1977-1983 se stala loutkoherečkou Loutkového divadla Radost tamtéž.
1983-1985 přešla jako herečka do Divadla dětí-Alfa v Plzni,
1985-1986 pracovala jako vychovatelka v dětském domově v Plzni,
1986-1987 jako pedagogická pracovnice v Domově dětí a mládeže v Nýřanech,
1987-1989 byla metodičkou KKS Plzeň pro dětské a loutkové divadlo a recitaci, z kteréžto funkce též 3x organizovala krajskou loutkářskou přehlídku v Kraslicích, 2x přehlídku dětských souborů v Holýšově, 2x recitační přehlídku dětí a mládeže, dále Lidovou konzervatoř pro vedoucí dětských divadelních souborů (lektorka J. Konývková) a pro loutkáře (lektor L. Richter), Poradenský servis pro amatérské loutkáře v Divadle ALFA (lektoři I. Nesveda a P. Vašíček) a Dílny pro učitelky MŠ (lektoři D. Jandová a J. Hrubý).
1989-1996 učitelkou literárně-dramatického oboru ZUŠ Nýřany, každý rok (až dodnes) zde organizuje tematické tábora na motivy z literatury.
1995-1996 je učitelkou zvláštní školy pro tělesně a mentálně postižené,
1996-2001 učitelkou literárně-dramatického oboru 5. ZUŠ v Plzni,
2001-2002 pečovatelkou Charity Plzeň.
Od roku 2002 provozuje různé aktivity, mimo jiné
od roku 2005 i Divadlo Hra (s M. Lukášem).
Sama absolvovala i lidovou konzervatoř v Plzni, různé dílny a semináře při amatérských přehlídkách.

Se zahájením pedagogické práce na Základní umělecké škole v Nýřanech založila ze svých dětí a jejich kamarádů ani ne desetičlenný dětský amatérský soubor Rámus, který nejen vedla, vytvářela v něm dramaturgii autorského divadla a režírovala, ale v případě potřeby v něm i hrála. V době, kdy vytvářela dramaturgii dětského a mládežnického Rámusu, vynikala citem pro živá, aktuální témata, otevřeností vůči vedeným dětem a schopností umožňovat jim maximální podíl na tvorbě všech složek. Soubor, zaměřující se původně na loutky (manekýny marionety, předměty) a angažovaná témata později čím dál více směřuje k alternativnímu a absurdnímu divadlu, jímž oslovuje především své vrstevníky. V roce 1996 přešel soubor se svou vedoucí pod 5. ZUŠ Plzeň-Lochotín, stále více se v něm uplatňovali i jeho členové, nicméně Z. Vašíčková zůstala jeho vedoucí osobností dodnes.
K nejvýznamnějším inscenacím, na nichž se podílela, a za něž obdržela řadu kolektivních i individuálních ocenění, patří:
Kůň ke koním, osel k oslům patří - úprava a režie (LCH 1993)
Kain a Ábel - režie (DS 1994, LCH 1994, Přelet 1994)
Trilogie o pokladu - herečka (LCH 1996, Přelet 1996)
Rámus kolem Villona - úprava a režie (1997)
Legenda o lásce - úprava a režie (LCH 1998)
Hostinec U zlomeného mnicha (Kavkazský křídový kruh) - úprava a režie (LCH 1999, Přelet 1999)
Podobizna - úprava a režie (inspirativní představení LCH 2000, Přelet 2000)
Samuel - úprava a režie (LCH 2001, Přelet 2001)
Showlet - úprava (LCH 2002, Přelet 2003)
Hra (Oidipus) - úprava (LCH 2004, Přelet 2004)
(H)říčka - herečka (doplňkový program LCH 2005)
Balkón - úprava (LCH 2006)

Vytvořila a vedla i další školní soubory, např.
1997Štafle Nýřany (Šalamoun a královna ze Sáby, Je potok mělký, Co dobrého učiníš…)
1999 Knoflík Plzeň (Viktor a drak, Slečna Boková)
2000 Štafle na knoflík Plzeň (Duhová jiskra, Sedmero krkavců - s touto inscenací (úprava a režie) uvedla i na LCH 2001.

Na LCH vedla dva semináře: s I. Faitlovou Inscenační praxe (2004), s D. Jandovou Od tvoření ke stvoření (2005).

Organizační činnost:
* V letech 1987-89 pracovala na KKS v Plzni jako metodička pro loutkářské soubory, dětské divadelní soubory a recitaci a organizovala:
* 3x krajskou loutkářskou přehlídku v Kraslicích, 2x přehlídku dětských souborů v Holýšově, 2x recitační přehlídku dětí a mládeže,
* Lidovou konzervatoř pro vedoucí dětských divadelních souborů (lektorka J. Konývková) a pro loutkáře (lektor L. Richter),
* Poradenský servis pro amatérské loutkáře v Divadle ALFA (lektoři I. Nesveda a P. Vašíček),
* Dílny pro učitelky MŠ (lektoři D. Jandová a J. Hrubý).
Bibliografie:
Životopisné:
RICHTER, Luděk: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. červen 2009.

RICHTER, Luděk, 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, Dobré divadlo dětem a IPOS 2001, str. 156.

SEDLÁČKOVÁ, Barbora: Zdeňka Vašíčková - Medailon osobnosti, II. ročník Ateliéru Divadlo a výchova, DIFA JAMU Brno, 2009, publikováno na webu ADaV JAMU: http://difa.jamu.cz/adv/publikace2.html ; viz Texty.


Časopisecké:
BRŮČEK, Tatrman (Josef): 51. LCH. (Showlet) Amatérská scéna, č. 4, s. 15.
BRŮČEK, Josef: Plzeňský loutkář. (Samuel, Sedmero krkavců) Amatérská scéna 2001, č. 3, s. 37.
BRŮČEK, Josef: Že by? (Samuel) Amatérská scéna 2001, č. 6, s. 17.

EXNAROVÁ, Alena: 47. LCH. (Legenda o lásce) Loutkář 1998, č. 8-9, s.162.
EXNAROVÁ, Alena: Přelet 1999. Amatérská scéna 1999, č. 6, s. 15.
EXNAROVÁ, Alena: Přelet nad loutkářským hnízdem.(Showlet) Amatérská scéna 2002, č. 6, s. 11.

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2005. (Guliverze) Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 52.
FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2006. (Balkón) Amatérská scéna 2006, č. 3, s. 60.
FILCÍK, Štěpán: Loutkářská hostina. (Hra-Oidipus) Amatérská scéna 2004, č. 3, s. 56.

GALETKOVÁ, Hana: 53. LCH aneb divadlo ve dne v DNOci. (Hra-Oidipus) Loutkář 2004, č. 4, s. 80.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Experimentující je když… 44. ŠP. (Hra-Oidipus) Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 19.

JANKŮ, Petr: 55. LCH. (Balkón) Amatérská scéna 2006, č. 4, s. 5.

JOSEPHOVÁ-LUŇÁKOVÁ, Blanka: 53. LCH. (Hra-Oidipus) Amatérská scéna 2004, č. 4, s. 3.
JOSEPHOVÁ-LUŇÁKOVÁ, Blanka: Loutkářská Chrudim jubilující. (Samuel, Sedmero krkavců) Loutkář 2001, č. 4, s. 172.
JOSEPHOVÁ-LUŇÁKOVÁ, Blanka: Loutkářské velikonoce v Plzni. (Hra-Oidipus) Loutkář 2004, č. 3, s. 126.
JOSEPHOVÁ-LUŇÁKOVÁ, Blanka: Postup do Chrudimi je v západních Čechách zajištěn. (Samuel, Sedmero krkavců) Loutkář 2001, č. 3, s. 110
JOSEPHOVÁ-LUŇÁKOVÁ, Blanka: V horkém křesle na 51. LCH. (Showlet) Loutkář 2002, č. 4, s. 178.

JST: Podobizna. Loutkář 2000, č. 4, s. 176.

KOSOVÁ, Petra: Pimprlení 2005 Plzeň. Loutkář 2005, č. 3, 136.
KOSOVÁ, Petra: Plzeňské Pimprlení. (Balkón) Loutkář 2006, č. 3, 138.

LÁZŇOVSKÁ, Eva: Začíná to dramaturgií. (Kůň ke koním, osel k oslům patří) Loutkář 1993, č. 8, s. 178.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: 55. LCH. (Samuel) Amatérská scéna 2001, č. 4, s.18.

MAKONJ, Karel: Přelet, již dostatečně zahnízděný. (Showlet) Loutkář 2002 č. 6, s. 260.
MAKONJ, Karel: Tak vám nevím… (Hostinec U zlomeného mnicha) Loutkář 1999, č. 5-6, s. 228.

MALÍKOVÁ, Nina: 10 let s Přeletem. Loutkář 2005, č. 5, s. 221.

MATOUŠEK, Mirko: Loutky? Loutky! ( Kůň ke koním, osel k oslům patří) Loutkář 1993, č. 9, s. 202.
MATOUŠEK, Mirko: Loutky, loutky… (Kain a Ábel) Loutkář 1994, č. 8-9, s. 179.

OHLASY přeletu. (Hra-Oidipus) Loutkář 2004, č. 6, s. 270.

PAVEL, Tomáš: 14. Přelet nad loutkářským hnízdem. (Hra-Oidipus) Amatérská scéna 2004, č. 6, s. 28.

PAVLOVSKÝ, Petr: One Flex Over the Puppetplayers´Nest. (Kain a Ábel) Loutkář 1994, č. 12, s. 292.
PAVLOVSKÝ, Petr: Přelet dušičkový. (Hra-Oidipus) Loutkář 2004, č. 6, s. 266.

POLEDNOVÁ, Vlasta: Plzeň sobě. (Rámus kolem Villona) Loutkář 1997, č. 5, s. 107.
POLEDNOVÁ, Vlasta: Tři inscenace z plzeňské líhně. (Věrozvěst) Loutkář 1995, č. 6, s. 129.

RICHTER, Luděk: 55. LCH. (Balkón) Loutkář 2006, č. 4, s. 174.
RICHTER, Luděk: Dětská scéna. (Kain a Ábel) Loutkář 1994, č. 8-9, s.186.
RICHTER, Luděk: Chrudim. (/H/říčka)Loutkář 2005, č. 4, s. 176.
RICHTER, Luděk: Jak jsme letos přeletěli nad loutkářským hnízdem. (Trilogie o pokladu) Loutkář 1996, č. 12, s. 274.
RICHTER, Luděk: Kronika 49. LCH. (Podobizna) Loutkář 2000, č. 4, s. 162.
RICHTER, Luděk: Plzeňská krajová přehlídka. (Duhová jiskra) Loutkář 2000, č. 2, s. 88
RICHTER, Luděk: Přelet nad loutkářským hnízdem. (Podobizna) Loutkář 2000, č. 6, s. 266.

STANĚK, Akram: 46. LCH-Sumasumárum. (Rámus kolem Villona) Loutkář 1997, č. 8-9, s. 180.
STANĚK, Akram: 48. LCH. (Hostinec U zlomeného mnicha) Loutkář 1999, č. 4, s. 161.

ŠTOURAČ, Pavel: Faustování ´95. (Věrozvěst) Loutkář 1996, č. 2, s. 43.
ŠTOURAČ, Pavel: Faustování po čtvrté. (Trilogie o pokladu) Loutkář 1997, č. 1-2, s. 29.

ŠVEJDA, Martin J.: Přelet nad loutkářským hnízdem. (Samuel) Loutkář 2001, č. 6, s. 270.
ŠVEJDA, Martin J.: Přelet sem a tam. (Podobizna) Loutkář 2000, 6/264

VAŠÍČEK, Pavel: Sousedění (bez sousedů)… (Kain a Ábel) Loutkář 1994, č. 7, s. 153.

WEISSOVÁ, Daniela: Plzeňská loutkářská přehlídka hledá svou tvář. (Showlet) Amatérská scéna 2002, č. 2, s. 35.
WEISSOVÁ, Daniela: Ze zápisků porotkyně. (Showlet) Loutkář 2002, č. 3, s. 124.

ZBORNÍK, František: Chrudim jubilejní. (Trilogie o pokladu) Loutkář 1996, č. 8-9, s. 190.

Související Obrázky

Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 2012, semináře a veřejné diskuse
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 2012, semináře a veřejné diskuse
LCH 2010, Seminář R, předváděčka
LCH 2010, Seminář R, předváděčka
Neurčeno
Nýřany, DLS Rámus ZUŠ, Kůň ke koním, osel k oslům patří, LCH 1993
Plzeň, LD Rámus Zákl. umělecké školy, Rámus kolem Villona, 1997
Trilogie o pokladu (Zdena Vašíčková), 1996
Vašíčková
Vašíčková
Zdeňka Vašíčková a Jiří Oudes, 199x


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vašíčková
Vašíčková
Nýřany, DLS Rámus ZUŠ, Kůň ke koním, osel k oslům patří, LCH 1993
Trilogie o pokladu (Zdena Vašíčková), 1996
Plzeň, LD Rámus Zákl. umělecké školy, Rámus kolem Villona, 1997
LCH 2010, Seminář R, předváděčka
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 2012, semináře a veřejné diskuse
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim 2012, semináře a veřejné diskuse


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.