Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: SUCHARDOVÁ-BRICHOVÁ, Anna

Datum narození: 3.2.1883
Místo narození: Blatná
Datum úmrtí: 28.1.1944
Místo úmrtí: Praha
Pocházela z učitelské rodiny. Studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Věnovala se malbě a tvorbě dekorativních předmětů užitého umění.
V roce 1920 se svým manželem Vojtěchem Suchardou spoluzakládala loutkovou scénu V Říši loutek (v roce 1928 přejmenovanou na Říše loutek).
Do roku 1944 zde vytvořila všechny výpravy k uváděným hrám a navrhovala a často i šila kostýmy loutek.
Na formování profilu Říše loutek se podílela i jako autorka řady loutkových her a příležitostně i režírovala.
Její výtvarná práce byla v souladu s převládajícím zaměřením Říše loutek na dětské diváky určována snahou poskytnout dětským divákům silný vizuální zážitek. V dekoracích uplatňovala smysl pro harmonické barevné řešení scény, emotivní náladovost a dekorativní cítění.
V polovině 20. let se v její tvorbě projevil silný vliv moderní scénografie, zejména tvorby Josefa Weniga. V protikladu k jiným loutkářským výtvarníkům se snažila potlačit popisnost a usilovala o oproštění jeviště od nadbytečných detailů. V tomto směru kladla důraz na náznakové a závěsné dekorace, které jí pomáhaly vytvořit vhodný prostor pro akci loutky. Důležitým prostředkem formování scény bylo pro ni světlo. Jak svými návrhy dekorací, tak návrhy kostýmů výrazně ovlivnila řadu dalších amatérských scén.
V polovině 20. let zpracovala album divadelních krojů se střihy pro loutky.
V 30. letech se snažila prosadit větší míru stylizace loutek a v tomto směru ovlivnila i Vojtěcha Suchardu.
Jako autorka loutkových her zdůrazňovala důležitost výchovného působení loutkového divadla na děti prostřednictvím silného citového zážitku. Inspirovala se českými pohádkami, zejména tvorbou K. J. Erbena a také pohádkami z Orientu, které jí vedle možnosti uplatnit výtvarnou fantazii byly též blízké svým filozofickým rozměrem.
Bibliografie:
DUBSKÁ, Alice: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. 2005.

Autorské práce:

Betlém našeho dědečka, loutková hra, 1939.
Cvrček houslista, loutková hra, 1942.
Čarovný plášť, loutková hra, 1940.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, loutková hra, 1920.
Maharadža a princezna Pabhavati, loutková hra, 1923.
Mikuláš, loutková hra, 1920.
O Honzovi, loutková hra, 1930.
O Popelce, loutková hra, 1931.
Sómaprahba, loutková hra, 1922.
Tři zlaté vlasy děda Vševěda, loutková hra, 1921.
Víla Slověnka a zlý král Germon, loutková hra, 1920.

Album divadelních krojů. 1926 vydal Loutkář v Chocni, Praha 1929.
Výtvarná práce na loutkovém divadle. Loutkář 1928/29, s. 121n.


Životopisné:

CINYBULK Vojtěch: Abrahámoviny v Říši loutek. Československý loutkář 20, 1970, s. 186.
DUBSKÁ Alice: Říše loutek - Hledání výtvarného výrazu. Československý loutkář 29, 1979, s. 12.
DUBSKÁ Alice: Cesta Říše loutek do 21. století, in almanach Říše loutek 1920..., 1997, s. 27n.
DUBSKÁ Alice: From the Hegemony of The Designer to Cooperation in Design. Czech Theatre 13/1997, s.36n.
DUBSKÁ Alice: Dvě století českého loutkářství. Praha, AMU 2004, s. 183n.
PODZEMNÁ, Anna: Mí rodiče Anna a Vojtěch Suchardovi, Loutkář49, 1999, s. 186-8
SLAVÍK Bedřich: U Suchardů. 1973, s. 155n.
nesign.: Anna Suchardová-Brichová. Loutkář 24, 1974,s.136.


VALENTA, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 342, 34
Archivy:
Archiv Říše loutek, Praha.
Divadelní oddělení Národního muzea Praha - scénografické návrhy A. Suchardové.
Marionnettes du Mussé National Prague. Praha 1997, s. 50-51.

Obr.:
Almanach Říše loutek 1920... Praha 1997.
Czech Theatre 1997/13, s. 34, 39

Související Organizace

Související Obrázky

Prachatice, Loutkářská šatna Anny Suchardové-Brichové, Muzeum české loutky a cirkusu a Říše loutek, 2012, pozvánka,
Praha-Bubeneč, Říše loutek, opona,  Anna Suchardová-Brichová 1920
Praha-Staré Město, Říše loutek, Anna Suchardová-Brichová - scéna ke hře Cvrček houslista.
Praha-Staré Město, Říše loutek,opona, Suchardovi, 1920
Praha-Staré Město: Říše loutek, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 1920
Záhlaví plakátu Anny Suchardové-Brichtové


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Staré Město, Říše loutek, Anna Suchardová-Brichová - scéna ke hře Cvrček houslista.
Záhlaví plakátu Anny Suchardové-Brichtové